english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro studenty ze zemí EU

Spojené království nebude zavádět žádné limity počtu mezinárodních studentů, kteří budou moci přijít do země studovat. Spojené království se naopak bude snažit navýšit počet mezinárodních studentů ve vyšším vzdělání.

Pokud je vám 16 a více roků, můžete již být oprávněni zažádat si o studentské vízum za účelem studia ve Spojeném království na vzdělávací instituci, která je registrovaným studentským sponzorem. Kompletní seznam studentských sponzorských institucí bude zveřejněn na gov.uk

Zájemci budou muset být držiteli platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Dále bude nutné vyplnit žádost a zaplatit příslušný poplatek.

Kdo bude oprávněný získat studentské vízum?

Abyste mohli žádat o studentské vízum, musíte získat 70 bodů v rámci britského bodového imigračního systému. Splnění veškerých požadavků je povinné pro zisk všech 70 bodů. Rozdělení bodů přináší následující tabulka:

 

Kategorie bodů

Požadavky

Počet bodů

Studium

CAS - Confirmation of acceptance for studies
(potvrzení o přijetí ke studiu)

50

Odpovídající kurz/studijní program

Odpovídající získané vzdělání

Odpovídající stupeň studia

Odpovídající aktuální dosažené vzdělání

Finance

Finanční zajištění

10

Anglický jazyk

Odpovídající znalost anglického jazyka

10

 

Aby vaše žádost od studentské vízum byla úspěšná, musíte v souladu s požadavky uvedenými v tabulce prokázat následující skutečnosti:

 • Obdrželi jste bezpodmínečnou nabídku ke studiu od akreditované vzdělávací instituce. Při podávání žádosti o studentské vízum musíte doložit referenční číslo z vašeho potvrzení o přijetí ke studiu (CAS), které od vzdělávací instituce obdržíte, jakmile vám nabídne bezpodmínečné místo v kurzu/studijním programu.
 • Chystáte se absolvovat kurz/studijní program, který ústí v zisk odpovídajícího akreditovaného vzdělání na odpovídajícím stupni studia
 • Vaše aktuální dosažené vzdělání odpovídá vzdělání potřebnému k absolvování zvoleného kurzu/studijnímu programu
 • Váš zájem studovat ve Spojeném království je opravdový
 • Disponujete odpovídajícím finančním zázemím, abyste během vašeho studia ve Spojeném království mohli být finančně soběstační
 • Vaše schopnosti mluvit, číst, psát a porozumět anglickému jazyku jsou na úrovni odpovídající zvolenému stupni studia

Pokud jste mladší 18 let, musíte navíc ještě prokázat následující skutečnosti:

 • Souhlas rodičů nebo jiných zákonných zástupců
 • Máte ve Spojeném království zajištěno vhodné zázemí, co se péče o vaši osobu týče

Kdy můžete o studentské vízum požádat?

O studentské vízum bude možné žádat až 6 měsíců před plánovaným začátkem kurzu/studijního programu v roce 2021.

První část žádosti se bude podávat online na gov.uk. Většině občanů EU následně postačí dokončit své žádosti online pomocí mobilní aplikace, a to včetně ověření totožnosti. K tomu bude zapotřebí biometrický pas a kompatibilní smartphone. Příslušná mobilní aplikace se nazývá UK Immigration ID check. Aplikace je zdarma a je kompatibilní s mobilními telefony s operačními systémy Android a s iPhony 7 či novějšími modely. Pokud nevlastníte kompatibilní telefon, můžete aplikaci použít z telefonu rodinného příslušníka nebo známého. V mobilním telefonu ani v aplikaci samotné se po zavření aplikace neukládají žádné informace.

Žadatelé, kteří nemají přístup k mobilní aplikaci nebo nevlastní biometrický cestovní pas, se budou pro ověření totožnosti a dokončení žádosti muset dostavit osobně do vízového centra. Více informací k procesu podávání žádosti bude zveřejněno později na webu gov.uk.

Jakým způsobem budou žádosti o studentské vízum zpoplatněny?

Poplatek za žádost o studentské vízum bude činit 348 liber. Dále bude jako součást žádosti nutné uhradit rovněž takzvaný imigrační zdravotní příplatek (Immigration Healthcare Surcharge), který vám umožní přístup k britskému veřejnému zdravotnictví (National Health Service - NHS). Studenti obdrží na imigrační zdravotní příplatek 25% slevu. Příslušné poplatky bude rovněž možné uhradit online.

Je možné si s sebou do Spojeného království přivést rodinné příslušníky?

Pokud budete studovat na magisterském nebo vyšším studijním programu, nebo na kurzu/studijním programu v celkové délce 9 a více měsíců, nebo jste studentem sponzorovaným britskou vládou v kurzu/studijním programu v celkové délce 6 a více měsíců, můžete při podání své žádosti zároveň zažádat o vízum pro své závislé rodinné příslušníky, aby tito mohli přijít do země s vámi.

Závislým rodinným příslušníkem se rozumí:

 • Manžel/manželka
 • Váš nesezdaný partner, se kterým máte existující vztah
 • Vaše dítě do 18 let věku

Pro každého závislého rodinného příslušníka je nutné podat samostatnou žádost. Žádost je zpoplatněna stejnou částkou včetně imigračního zdravotního příplatku.

Jak dlouho se bude žádost vyřizovat?

Lhůty pro vyřízení žádostí se liší v závislosti na typu žádosti. Lhůty pro vyřízení žádostí se v souvislosti se zvýšenou poptávkou mohou prodloužit. Více informací ke lhůtám pro vyřízení žádostí naleznete zde.

Záležitosti spojené s cestou do země je doporučeno zajistit si až poté, co je vaše žádost o studijní vízum schválena. Při cestování do Spojeného království je nutné použít stejný cestovní dokument, se kterým jste prováděli žádost.

Jakým způsobem obdržíte své vízum neboli imigrační status, pokud dokončíte žádost pomocí mobilní aplikace?

Pokud jste žádost dokončili pomocí mobilní aplikace a vaše žádost byla rozhodnuta kladně, písemné oznámení o tomto rozhodnutí obdržíte e-mailem. Váš imigrační status obdržíte pouze v digitální podobě. Fyzické vízum nebo pobytovou kartu již neobdržíte. Informační e-mail rovněž bude obsahovat instrukce, jak se přihlásit do online služby View and Prove na gov.uk, kde si následně budete moci váš imigrační status včetně jeho podmínek kdykoliv zkontrolovat.

Pomocí služby View and Prove rovněž budete moci kdykoliv prokázat svá práva ve Spojeném království (například práva pracovat nebo studovat v zemi), a to tak, že poskytnete zaměstnavateli, univerzitě a ostatním institucím přístup k relevantním informacím ohledně vašeho imigračního statusu. Tato služba je jednoduchá a plně zabezpečená.

Jakým způsobem obdržíte své vízum neboli imigrační status, pokud dokončíte žádost prostřednictvím vízového centra?

Pokud dokončíte ověření vaší totožnosti ve vízovém centru a vaše žádost bude rozhodnuta kladně, obdržíte vízum prostřednictvím vízového štítku, který bude vlepen do vašeho cestovního pasu. Po vašem příjezdu do Spojeného království následně obdržíte biometrickou pobytovou kartu. Tím vám bude umožněno využívat online služby na gov.uk, jako například dokazování vašeho práva studovat nebo pracovat ve Spojeném království.

Je možné během studia ve Spojeném království pracovat?

V závislosti na stupni studia a na studentské sponzorské instituci vám může být umožněno během studia pracovat na částečný úvazek.

Kde je možné nalézt další informace k žádostem o studentské vízum?

Bližší informace k problematice studentských víz naleznete zde, zde a zde.