english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro zájemce o krátkodobá (sezónní) pracovní víza (T5)

Pokud si přejete pracovat ve Spojeném království na farmě, můžete nyní pro takový pobyt nepřesahující 6 měsíců požádat o sezónní pracovní vízum (T5).

Základní informace o programu sezónních pracovních víz

 • Zájemci musí být starší 18 let
 • Zájemci musí mít zajištěného certifikovaného sponzora (zaměstnavatele), blíže k tomuto níže
 • Na toto vízum můžete v zemi pobývat maximálně 6 měsíců
 • Tento typ víza opravňuje držitele pracovat na pozici uvedené v potvrzení od certifikovaného sponzora a studovat
 • Naopak tento typ víza neopravňuje držitele pracovat na žádné jiné nebo další pracovní pozici nebo žádat o státní podporu a příspěvky. Dovoleno není ani přivést s sebou do Spojeného království rodinné příslušníky

Podmínka certifikovaného sponzora (zaměstnavatele)

K žádosti o vízum je nutné přiložit referenční číslo potvrzení od certifikovaného sponzora. Takové potvrzení obsahuje vaše osobní informace a detailní informace o pracovní pozici. Nejedná se však o potvrzení v papírové podobě. Váš sponzor (zaměstnavatel) vám poskytne pouze referenční číslo tohoto potvrzení. Toto referenční číslo je následně nutné vyplnit do formuláře žádosti o vízum, přičemž každé referenční číslo může být použito pouze jednou. Potvrzení od certifikovaného sponzora má platnost pouze 3 měsíce od data vydání. Váš sponzor vám může vydat potvrzení umožňující během vašeho pracovního pobytu opakovaně opustit zemi a zase do ní přicestovat.

Podmínka finančního zajištění

Tato podmínka může být doložena například prostřednictvím výpisů z bankovního účtu. Zájemci o vízum musí mít na svém bankovním účtu zůstatek minimálně 1270 GBP. Tyto prostředky musí být na bankovním účtu k dispozici minimálně 28 dní v kuse, přičemž 28. den musí uplynout ve lhůtě 31 dnů od samotného podání žádosti o vízum.

Informace o tom, jak prokázat finanční zajištění, naleznete zde.

Zároveň je přípustná varianta, že vás bude podporovat váš certifikovaný sponzor (zaměstnavatel). V takovém případě musí váš sponzor uvést tuto skutečnost ve vašem potvrzení, a sice v sekci ‚ sponsor certifies maintenance“, která se nachází v části „Additional data“.

Jak je možné podat žádost o krátkodobé (sezónní) pracovní vízum?

 • Žádost lze podat nejdříve 3 měsíce před plánovaným začátkem práce
 • Žádost je nutné podat online zde
 • Dále bude nutné dostavit se osobně do vízového centra, kde bude pořízena vaše fotografie a sejmuty otisky prstů
 • Zájemci musí předložit platný cestovní pas obsahující alespoň jednu volnou stránku na vízum
 • Základní poplatek pro podání žádosti činí 244 GBP, nicméně poplatek je automaticky snížen o 55 GBP pro občany České republiky a dalších vybraných zemí.
 • Žádosti jsou vyřizovány ve lhůtě 3 týdnů od podání žádosti. Informace o zpoplatněné možnosti prioritního vyřízení žádosti naleznete zde.

Důležité upozornění

Veškeré podpůrné dokumenty, které budete k žádosti o vízum přikládat a které nejsou v originálu v angličtině nebo velštině, musejí být opatřeny ověřeným překladem. Tato podmínka se netýká cestovních pasů.

Home Office si po podání vaší žádosti rovněž může vyžádat další podpůrné dokumenty.

Více informací k programu krátkodobých (sezónních) pracovních víz naleznete zde.