english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Karta zdravotního pojištění - UK Global Health Insurance Card (GHIC)

Občané EU, EHS a Švýcarska, kteří žili ve Spojeném království již před 31. prosincem 2020, si nyní mohou podat žádost o novou kartu zdravotního pojištění, která ponese označení UK Global Health Insurance Card (GHIC). Tato nová karta zajišťuje držiteli nárok na nezbytnou zdravotní péči při cestách do zemí EU, EHS a Švýcarska po 1. lednu 2021.

Jaký je rozdíl mezi současnou EHIC kartou a novou GHIC kartou?

Tato nová karta nahradí u občanů, kteří na ni mají nárok na základě Dohody o vystoupení Spojeného království z EU (tzv. Withdrawal Agreement), stávající EHIC kartu. Jedná se o novou kartu, která je odlišná od dosavadní EHIC karty. Více podrobností o tom, kdo má nárok žádat o novou kartu naleznete zde.

Do kdy je nutné podat žádost o novou GHIC kartu?

Žádosti o novou GHIC kartu nejsou nijak časově omezeny. Občanům, kteří plánují cestovat do zemí EU, EHS nebo do Švýcarska a kteří mají na kartu nárok, je doporučeno o kartu zažádat ještě před cestou. Žádost je zdarma. Žádat je možné zde.

Vznikne při cestování problém, pokud cestovatel ještě nebude mít novou GHIC kartu?

Pokud cestovatelé před cestou do zemí EU, EHS nebo Švýcarska ještě nebudou mít novou GHIC kartu, jejich právo na nezbytnou zdravotní péči nebude dotčeno. Pokud cestovatelé budou v zemích EU, EHS nebo ve Švýcarsku potřebovat naléhavé lékařské ošetření, mohou si obstarat takzvaný provizorní náhradní certifikát (PRC). O tento doklad je možné požádat pouze v okamžiku, kdy cestovatel vyžaduje lékařskou péči, o doklad není možné žádat s předstihem. Tento doklad vydává úřad NHS Business Services Authority. V případě potřeby jej mohou cestovatelé kontaktovat na telefonním čísle +44 (0)191 218 1999.

Jaké výdaje GHIC pokrývá?

GHIC pokrývá pro cestovatele v zahraničí výdaje v rámci nezbytné státem poskytované zdravotní péče za snížené náklady nebo v mnoha případech zdarma, a to až do jejich plánovaného návratu domů. Zahrnuta je i léčba chronických či dlouhotrvajících onemocnění, pokud si to zdravotní stav jedince během cesty do zahraničí vyžádá, nebo pokud zdravotní stav jedince vyžaduje lékařské pozorování.

Dále je zahrnuta běžná mateřská péče, avšak to se netýká případů, kdy do zahraničí cestujete s úmyslem porodit. Pokud dojde k porodu neočekávaně, GHIC bude pokrývat náklady na veškerou zdravotní péči o matku a dítě.

GHIC dále kryje náklady na poskytnutí kyslíku nebo dialýzy ledvin. Nicméně tyto úkony si musíte zajistit již dopředu před vycestováním. Pro bližší informace se obraťte na svého praktického lékaře nebo nemocnici.

Všichni občané by si měli zkontrolovat, zda si nezajistili ošetření u soukromých poskytovatelů lékařské péče. Ošetření u soukromých poskytovatelů není kryto v rámci GHIC.

Jaké výdaje GHIC nepokrývá?

Vzhledem k tomu, že systém zdravotnictví se v jednotlivých zemích liší, je možné, že některé služby, které jsou v rámci NHS zdarma, budou v zahraničí zpoplatněny. Pokud je při poskytnutí zdravotní péče v cizině vyžadována pacientova spoluúčast na hrazení nákladů, bude pacient hradit náklady ve stejné výši jako občané daného státu.

GHIC rovněž nepředstavuje alternativu ke zdravotnímu cestovnímu pojištění. GHIC nepokrývá žádné výdaje za soukromé zdravotní ošetření či služby jako například ošetření horskou záchrannou službou nebo repatriace zpět do Spojeného království. GHIC neplatí ani na výletních plavbách.

Naopak se doporučuje mít GHIC a zároveň před cestou uzavřené cestovní zdravotní pojištění. Některé pojišťovny nyní vyžadují, aby cestovatelé měli GHIC a některé pojišťovny v takovém případě odpouštějí cestovatelům spoluúčast na hrazení nákladů.

GHIC nebude pokrývat náklady na zdravotní péči, pokud cestujete do zahraničí výlučně za účelem získat zdravotní péči, včetně porodu.

GHIC kartu možná nebudete moci použít v některých částech EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo Švýcarska, jelikož státem poskytovaná zdravotní péče není v některých oblastech dostupná.

Kde lze nalézt bližší informace k nové UK Global Health Insurance Card?

Více informací k nové UK Global Health Insurance Card