english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízum pro kvalifikované pracovníky

Abyste mohli žádat o tento typ pracovního víza, musíte prokázat, že splňujete následující povinná kritéria (v návaznosti na úspěšné absolvování kontroly kriminální historie žadatele):

 • Obdrželi jste pracovní nabídku od akreditovaného zaměstnavatele s licencí od Home Office
 • Daná pracovní pozice je na požadované úrovni vzdělání RQF3 nebo ekvivalent (středoškolské vzdělání: A-level nebo ekvivalent). Nemusíte vlastnit formální vzdělání, důležitá je úroveň dovednosti pracovní pozice, kterou budete vykonávat.
 • Ovládáte anglický jazyk na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • váš sponzor vám bude vyplácet příslušnou minimální hranici mzdy (Obvykle 26 500 GBP ročně, nebo obvyklou sazbu za konkrétní práci. Rozhodující je vyšší z obou částek.)

 

Pokud Váš příjem bude menší než 26 500 GBP ročně, avšak ne menší než 20 480 GBP ročně, stále můžete žádat o vízum, pokud můžete prokázat některé z následujících kritérií:

 • Obdrželi jste pracovní nabídku v odvětví s nedostatkem pracovní síly
 • Máte PhD vzdělání v relevantním oboru k pracovní pozici
 • Máte PhD vzdělání v relevantním oboru k pracovní pozici – pouze obory věda, technologie, strojírenství, matematika (STEM)
 • Jste nový konkurent na trhu práce (Platový požadavek pro nové konkurenty na trhu práce bude o 30 % nižší než sazba pro kvalifikované pracovníky v jakékoli profesi, a to až do univerzální dolní hranice 20 480 GBP ročně.)

Celkově je nutné nasbírat 70 bodů, abyste mohli o vízum žádat. Některé kategorie bodů jsou zaměnitelné. Pokud je kategorie zaměnitelná, znamená to, že nemusíte splnit daný konkrétní požadavek, ale můžete místo toho splnit jiný požadavek tak, abyste nasbírali potřebný počet bodů.

Následující tabulky přinášejí přehled bodovaných kategorií. První tabulka obsahuje seznam povinných kategorií v celkové hodnotě 50 bodů. Znamená to, že musíte získat všech 50 bodů v těchto kategoriích, abyste mohli o vízum žádat.

Kategorie bodů

Požadavky

Počet bodů

Povinné

Nabídka pracovní pozice od akreditovaného sponzora

20

Pracovní pozice na opovídající úrovni vzdělání RQF3
(Středoškolské vzdělání: A-level nebo ekvivalent a vyšší)

20

Znalost anglického jazyka na požadované úrovni

10

 

Druhá tabulka obsahuje seznam zaměnitelných kategorií, které jsou rozděleny do dvou podkategorií. V této chvíli již žadatel získal 50 bodů z první povinné kategorie a ke splnění požadavku mu chybí nasbírat ještě 20 bodů ze zaměnitelných kategorií. Důležité je, že z každé subkategorie (roční plat a ostatní) může žadatel zaznamenat pouze jeden zápis.

 

Kategorie
bodů

Požadavky

Počet
bodů

Obecná platová hranice

Obvyklá platová sazba na konkrétní pozici

Zaměnitelné
roční plat

£20 480 (minimum) – £23 039

Alespoň 80 % obvyklé platové sazby
(70 % u nového konkurenta na trhu)

0

£23 040 – £25 599

Alespoň 90 % obvyklé platové sazby

10

£25 600 a více

100 % obvyklé platové sazby

20

Zaměnitelné
ostatní

Vzdělání - PhD v relevantním oboru k pracovní pozici

10

Vzděláni - PhD v relevantním oboru k pracovní pozici
obor věda, technologie, strojírenství, matematika (STEM)

20

Pracovní pozice v segmentu s nedostatkem pracovní síly

 

20

Nový konkurent na trhu práce

20

 

Co znamená kategorie nový konkurent na trhu práce?

V rámci bodového imigračního systému budete definováni jako nový konkurent na trhu práce, pokud splníte některé z následujících kritérií:

 • Přecházíte z programu studentské vízum nebo postgraduální vízum do programu kvalifikovaný pracovník
 • V době podání žádosti jste mladší 26 let
 • Pracujete na získání uznávaných profesních kvalifikacích nebo se přesouváte přímo na postdoktorální pozici

Bližší informace k problematice nového konkurenta na trhu práce naleznete zde a zde.

Je možné si s sebou do Spojeného království přivést rodinné příslušníky?

Kvalifikovaní pracovníci budou moci s sebou přivést závislé rodinné příslušníky. Závislým rodinným příslušníkem se rozumí manžel/manželka, nesezdaný partner, se kterým máte existující vztah a děti do 18 let věku. V některých případech se mohou i ostatní rodinní příslušníci považovat za závislé rodinné příslušníky.

Závislí rodinní příslušníci si mohou podat svojí vlastní žádost. Závislí rodinní příslušníci, kteří se od ledna 2021 nebudou kvalifikovat jako závislí rodinní příslušníci v rámci některého z vízových programů v bodovém imigračním systému nebo v EU Settlement Scheme, budou muset žádat a splnit požadavky v rámci imigračních pravidel pro sloučení rodiny jako občané ze zemí mimo EU.

Budou dostupné vízové programy pro zájemce, kteří nesplňují požadavky vzdělání a platové požadavky?

Britský bodový imigrační systém nebude zahrnovat žádný program pro zájemce, kteří nesplňují požadavky vzdělání a platové požadavky.

Kde je možné nalézt další informace k žádostem o vízum pro kvalifikované pracovníky?

Bližší informace k problematice víz pro kvalifikované pracovníky naleznete zde a zde.