english  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace o činnosti honorárních konzulů ČR ve Velké Británii

Honorární konzulové České republiky  jsou honorárními zástupci, kteří reprezentují a propagují Českou republiku v zemích své působnosti. Jedná se o významné představitele místního politického, kulturního a obchodního života. Níže uvedené osoby byly ministrem zahraničních věcí České republiky jmenovány do funkce honorárního konzula České republiky. 

1. Honorární konzulát Belfast – vedoucí konzulátu: Milan Mládek

Adresa: Honorary Consulate of the Czech Republic, 20 Comber Road, BT23 4RX Newtownards, P.O. Box 8

Telefon

+44/28/91812424

Fax

+44/28/91818844

E-mail

belfast@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu

Milan MLÁDEK

Funkce

honorární konzul

Konzulární působnost

konzulární obvod: území celého Severního Irska

Časový posun

- 1 hod

Provozní hodiny úřadu

úterý, čtvrtek 10.00 - 12.00 (na základě předem smluvené schůzky)

 

2. Honorární konzulát Edinburgh - DOČASNĚ UZAVŘEN


3. Honorární konzulát Gibraltar – vedoucí konzulátu: Stanislav Čech

Adresa: Honorary Consulate of the Czech Republic, Bland Group International, Cloister Building, Irish Town, Gibraltar, GX11 1AA

Telefon

+350 5401 6747

Fax

+350 2007 6189

E-mail

gibraltar@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu

Stanislav ČECH

Funkce

honorární konzul

Konzulární působnost

konzulární obvod: Gibraltar

Časový posun

0 hod

Provozní hodiny úřadu

Úterý, čtvrtek: 12:00 - 13:00 hod.  (na základě předem smluvené schůzky)

 

V případě potřeby můžete kontaktovat honorární konzuláty na výše uvedených adresách. Honorární konzuláty ovšem vykonávají pouze omezené konzulární funkce: 

  1. Pomoc českým občanům v nouzi
  2. Vydávání NCD ve spolupráci se ZÚ Londýn
  3. Legalizační úkony (ověřování podpisů, kopií dokladů)
  4. Prezentace České republiky
  5. Osobní, případně telefonní konzultace
  6. Podpora akcí České republiky v jurisdikci HK