english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Apostila

Informace o ověřování britských veřejných listin pro jejich použití v ČR - tzv. apostila

Česká republika přistoupila dne 16. března 1999 k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ("Haagská úmluva o ověřování" z roku 1961). Země, které přistoupily k Haagské úmluvě o ověřování ověřují dokumenty pro použití v jiné účastnické zemi pouze tzv. apostilou. Apostila je ověřovací doložka (případně přelepka a razítko), který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Bližší informace o podmínkách ověřování dokladů vystavených v ČR apostilou získáte zde.

Apostila je připojována na tzv. veřejné listiny, v praxi půjde zejména o matriční doklady a doklady o trestní zachovalosti. Bez apostilního ověření je britská veřejná listina v ČR neplatná.

Jak se ověřují dokumenty vystavené příslušnými britskými autoritami?

Apostilu vydává Foreign, Commonwealth and Development Office. Bližší informace k postupu podání žádosti, úhradě poplatku a formulář naleznete zde.

Ověření apostilou se provádí pouze v poštovním styku. Žadatel musí vyplnit formulář a zaslat jej poštou spolu s dokladem, který má být ověřen apostilou na adresu:

a) pro zasílání dokumentů v rámci UK:

The Legalisation Office
Foreign and Commonwealth Office
PO Box 6255
Milton Keynes
MK10 1XX

b) pro zasílání dokumentů ze zahraničí nebo přes kurýra:

The Legalisation Office
Foreign & Commonwealth Office
Hanslope Park
Hanslope
Milton Keynes
MK19 7BH

Jaké další kroky je nutné splnit před použitím veřejné listiny opatřené apostilou v ČR (tj. též před jejím použitím na zastupitelském úřadu ČR)?

Obecně je nutný oficiální překlad dokumentu do českého jazyka; překlad musí být vyhotoven českým soudním překladatelem nebo může jít o překlad Vámi vyhotovený, jehož přesnost a správnost následně potvrdí Zastupitelský úřad České republiky Londýně. V takovém případě upozorňujeme, že:

  • se překládá veškerý text na dokumentech VČETNĚ apostily, včetně textu na razítkách či pečetích, uvádí se tištěné jméno osoby, která listinu podepsala, podle předlohy v originále, u nečitelných podpisů se uvede "podpis nečitelný";
  • v případě nesprávného či nepřesného překladu bude listina zastupitelským úřadem žadateli vrácena k doplnění a nebude možno pokračovat ve schůzce/podání žádosti;
  • potvrzení správnosti překladu je zpoplatněno dle sazebníku konzulárních poplatků.

Po splnění shora uvedených kroků je britská veřejná listina připravena pro použití v České republice.
 

DOPORUČENÝ POSTUP: Nejprve si na britské veřejné listině zajistit apostilu, následně si cestou českého soudního překladatele dle seznamu dostupného shora zajistit kvalitní oficiální překlad včetně překladu apostily, poté kontaktovat český zastupitelský úřad, sjednat si schůzku a během ní předložit při konkrétní žádosti i britskou veřejnou listinu ve stavu platném pro ČR.