english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření sňatku ve Velké Británii

Podklady k uzavření sňatku nebo registrovaného partnerství v ČR a ve Velké Británii - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

1. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydávané britskými úřady pro britské občany.

Dne 1.11.2013 ukončily úřady Spojeného království vydávání Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství („Certificates of No Impediment to Marriage“) svým občanům, hodlajícím uzavřít manželství v ČR.

Informace o dalších náležitostech spojených s uzavřením manželství státního občana ČR s cizincem na území České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

**********************************************************************************************

 

2. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydávané českými úřady.

Čeští občané mohou uzavřít manželství anebo registrované partnerství před britskými orgány. K uzavření manželství či registrovaného partnerství budete pravděpodobně potřebovat doklad nazvaný "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství", o jehož vystavení lze požádat na našem velvyslanectví nebo v ČR na příslušném matričním úřadě dle Vašeho bydliště.

Pro podání žádosti na velvyslanectví je třeba si sjednat schůzku a předložit:

 • žádost o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • rodný list
 • platný cestovní pas nebo občanský průkaz
 • jestliže je žadatel rozveden, doloží svůj současný stav českým soudním rozsudkem s vyznačením právní moci, popř. českým oddacím listem s vyznačeným rozvodem. Podobně je třeba doložit i skutečnost, pokud žadatel/ka ovdověl/a. Toto není třeba dokládat, prokáže-li žadatel uvedené skutečnosti občanským průkazem (viz. citace Zákona o matrikách dále).

Za vystavení vysvědčení je třeba uhradit správní poplatek dle položky 156 (cca 16 GBP). Pokud je vysvědčení určeno pro uzavření sňatku v zemi, které je členem příslušné Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin  ze dne 5. října 1961, je třeba opatřit vysvědčení ještě apostilou (podrobnosti viz náš web). V takovém případě je třeba ještě uhradit správní poplatek dle položky 150e ve výši cca 3 GBP. Pokud jde vysvědčení určeno pro uzavření sňatku v ostatních zemích, je ho třeba ještě opatřit superlegalizační doložkou (více informací viz. náš web) a uhradit správní poplatek dle položky 150c ve výši cca 19 GBP.

 

**********************************************************************************************

Výpis ze Zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

§ 45

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Žadatel není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci 2 písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 

**********************************************************************************************

TERMÍN A ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Děkujeme za pochopení.

Kontakty: Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky (což je vzhledem k vytíženosti linky možné), zašlete laskavě e-mail s Vaším telefonním spojením, abychom Vás mohli kontaktovat. Současně uveďte, jaké doklady máte k dispozici a o jaký doklad hodláte požádat. E-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz (pozn.: ZÚ vyřizuje denně kolem stovky emailů, na Váš email se pokusíme odpovědět v co nejkratším termínu, nebude to však obratem).

Adresa: 30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY (vstup do budovy je z ulice Bayswater)
Fax: 020 7243 7926

Úřední hodiny dopoledne: pondělí - pátek 9:00-13:00
Úřední hodiny odpoledne: pondělí - čtvrtek 14:00-16:00

 

přílohy

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 118 KB PDF (Acrobat dokument) 30.9.2014