english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o duplikát matričního dokladu - rodného, oddacího či úmrtního listu

Pokud byl již matriční doklad v minulosti vydán, nyní ho však již nemáte k dispozici. Např. při ztrátě rodného, oddacího či úmrtního listu

O vystavení duplikátu matričního dokladu /formulář č. 12/ lze požádat na našem velvyslanectví nebo na příslušném úřadě v České republice (tj. na obecním úřadě pověřeném vedením matriky).

Žadatel předloží:

  • doklad totožnosti
  • matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje se týká členů rodiny nebo sourozenců, a nebo veřejnou listinu, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, a nebo v případě vystavení duplikátu úmrtního listu listinu, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatele

O vydání duplikátu matričního dokladu mohou požádat:

  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zplnomocnění zástupci
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949

O vydání úmrtního listu může dále požádat i:

  • fyzická osoba, která na vydání dokladu prokáže právní zájem
  • fyzická osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
  • fyzická osoba, která je vypravitelem pohřbu

Vystavení duplikátu matričního dokladu je zpoplatněno dle položky č. 153a Sazebníku poplatků.

 

**********************************************************************************************

TERMÍN A ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Děkujeme za pochopení.

Kontakty: Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky (což je vzhledem k vytíženosti linky možné), zašlete laskavě e-mail s Vaším telefonním spojením, abychom Vás mohli kontaktovat. Současně uveďte, jaké doklady máte k dispozici a o jaký doklad hodláte požádat. E-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz (pozn.: ZÚ vyřizuje denně kolem stovky emailů, na Váš email se pokusíme odpovědět v co nejkratším termínu, nebude to však obratem).

Adresa: 30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY (vstup do budovy je z ulice Bayswater)
Fax: 020 7243 7926

Úřední hodiny dopoledne: pondělí - pátek 9:00-13:00
Úřední hodiny odpoledne: pondělí - čtvrtek 14:00-16:00

přílohy

Duplikát matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list) 41 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016