english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis manželství a registrovaného partnertsví (vystavení českého oddacího listu / dokladu o uzavření registrovaného partnerství na základě britského matričního dokladu)

Jak postupovat, pokud máte k dispozici britský oddací list / doklad o registrovaném partnerství a hodláte požádat o zápis do české matriky a o vystavení českého oddacího listu.

Nejdůležitějším podkladovým materiálem pro zapsání matriční události, k níž došlo ve Velké Británii, do české matriky, je britský matriční doklad (oddací list / doklad o uzavření registrovaného partnerství).

Žadatelem o zápis matriční události by měl být obecně občan ČR, neboť v průběhu podání žádosti je třeba podepsat a předložit např. prohlášení o státním občanství apod. Pokud by tyto dokumenty předložila osoba, která není občanem ČR (např. manžel/ka, který/á je občanem/občankou jiného státu), musely by být podpisy občana/občanky ČR na příslušných dokumentech ověřené příslušným českým úřadem, případně britským notářem přičemž ověření britským notářem musí být následně ještě ověřeno apostilou (viz. dále).

Předkládaný britský matriční doklad musí být nejprve ověřen speciálním ověřením (razítko s podpisem), které se nazývá APOSTILA a které vydává britské ministerstvo zahraničních věcí (FCO). Bližší informace naleznete na webu velvyslanectví.

Následně je třeba matriční doklad nechat úředně přeložit do českého jazyka, a to včetně APOSTILY (tj. je třeba nechat přeložit jak matriční doklad, tak apostilu, přičemž překlad musí být překladatelem pevně připojen k překládaným dokumentům). Překlady vyhotovené žadatelem nelze akceptovat. Je třeba předložit ÚŘEDNÍ překlad vyhotovený překladatelem, který má pro tuto činnost příslušné zkoušky a oprávnění.

Uplatnit lze pouze tyto dva druhy překladů:

 1. Pokud je překlad vyhotoven překladatelem působícím ve Velké Británii (na překladu je britské překladatelské razítko, příp. české překladatelské razítko, které však není osvědčením o překladu provedené českým soudním překladatelem), provede naše velvyslanectví ještě ověření tohoto překladu, které je nezbytné pro použití v ČR. Ověření překladu je zpoplatněno dle položky 151f Sazebníku poplatků.
 2. Pokud je překlad vyhotoven českým soudním překladatelem (na překladu je kulaté razítko s českým státním znakem), ověření překladu velvyslanectví již neprovádí. Takový překlad lze opatřit i ve Velké Británii, viz seznam překladatelů.


Seznam překladatelů, kteří poskytli své údaje našemu velvyslanectví.

Žadatel při podání žádosti předloží matriční doklad, ověřený APOSTILOU a opatřený překladem do češtiny (viz. výše) + další doklady uvedené níže.

Pozn.: Velvyslanectví v nedávné době zaregistrovalo množící se případy, kdy vyřízení apostily a následného překladu nabízejí jako zprostředkovatelé některé soukromé společnosti. Při kontrole předložených listin, které tyto společnosti pro žadatele obstarali, byla zjištěna řada nepřesností, a to jak při obstarání apostily (např. apostila byla vystavena na nesprávný matriční doklad), či při překladu (kdy překlad neobsahoval ověřovací doložku příslušného překladatele, příp. byl překlad pořízen do slovenského jazyka). Z výše uvedených důvodů doporučujeme vyřizovat apostilu po vlastní linii a překlad ve spolupráci s autorizovanými překladateli.

 

Níže naleznete podrobné informace k jednotlivým typům dokladů:

**********************************************************************************************

Oddací list

Je třeba předložit následující doklady:

 • britský oddací list "Marriage Certificate" ověřený Apostilou
 • překlad oddacího listu včetně Apostily do češtiny (viz pokyn výše)
 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas obou manželů
 • rodný list u občanů ČR nebo SR (občané Velké Británie nebo jiného státu rodný list nepředkládají
 • český rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci nebo český oddací list předchozího manželství s vyznačeným rozvodem
 • český úmrtní list bývalého manžela/manželky v případě vdovy/vdovce
 • pokud český občan nabyl i jiné státní občanství, je třeba předložit příslušný doklad toto dosvědčující (např. cizozemský pas).

Všechny doklady je třeba předložit v originále. Kopie není dostatečná. Veškeré doklady kromě britského oddacího listu Vám budou ihned po přijetí žádosti vráceny.

Od přítomnosti obou manželů při podání žádosti lze upustit, pokud manžel, který podá žádost, předloží doklady druhého manžela a jím podepsané formuláře (včetně Zápisu manželství) - viz níže. Za podpis druhého manžela v Zápisu manželství ručí žadatel/ka.

Dále je třeba vyplnit níže uvedené formuláře, které si můžete vyplnit předem, a tím urychlit přijetí žádosti.

Formuláře, které vyplňuje žadatel (manžel / manželka), který/a je českým/ou občanem/občankou:

Formuláře, které vyplňuje manželka, pokud žádá zápis příjmení v mužském tvaru (bez –ová):

Podání žádosti je zpoplatněno dle položky č. 163 Sazebníku poplatků;

Pozn.: Pokud dojde v souvislosti se sňatkem ke změně příjmení, doporučujeme požádat současně při zápisu manželství i o aktuální Osvědčení o státním občanství ČR (OSVČ). Z důvodu zneplatnění cestovního dokladu 3 měsíce po zápisu sňatku bude OSVČ (ne starší 1 roku) třeba pro následné podání žádosti o pas. Vyplnit je pak třeba formulář č. 3a) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR a formulář č. 4a) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - osoby nad 15 let.

 

**********************************************************************************************

Doklad o uzavření registrovaného partnerství

Je třeba předložit následující doklady:

 • britský doklad o uzavření registrovaného partnerství ověřený Apostilou
 • překlad tohoto dokladu včetně Apostily do češtiny (viz pokyn výše)
 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas obou partnerů
 • je-li partner/ka občanem ČR nebo SR: rodný list (občané Velké Británie nebo jiného státu rodný list nepředkládají)
 • rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • úmrtní list bývalého manžela/manželky v případě vdovy/vdovce

Všechny doklady je třeba předložit v originále. Kopie není dostatečná. Veškeré doklady kromě britského dokladu o uzavření registrovaného partnerství Vám budou ihned po přijetí žádosti vráceny.

Dále je třeba vyplnit níže uvedené formuláře, které si můžete vyplnit předem, a tím urychlit přijetí žádosti.

Formuláře, které vyplňuje žadatel/ka, který/á je českým/ou občanem/občankou:

Podání žádosti je zpoplatněno dle položky č. 163 Sazebníku poplatků;

Hodláte-li požádat následně o český cestovní pas, doporučujeme schůzku k podání žádosti o pas sjednat již při podání žádosti o zápis registrovaného partnerství, neboť čekací doba pro schůzku na pas činí cca 6 týdnů.

 

**********************************************************************************************

TERMÍN A ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Děkujeme za pochopení.

Kontakty: Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky (což je vzhledem k vytíženosti linky možné), zašlete laskavě e-mail s Vaším telefonním spojením, abychom Vás mohli kontaktovat. Současně uveďte, jaké doklady máte k dispozici a o jaký doklad hodláte požádat. E-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz (pozn.: ZÚ vyřizuje denně kolem stovky emailů, na Váš email se pokusíme odpovědět v co nejkratším termínu, nebude to však obratem).

Adresa: 30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY (vstup do budovy je z ulice Bayswater)
Fax: 020 7243 7926

Úřední hodiny dopoledne: pondělí - pátek 9:00-13:00
Úřední hodiny odpoledne: pondělí - čtvrtek 14:00-16:00

 

přílohy

Osobní údaje 49 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

Prohlášení par 42 osoby nad 15 let 191 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Žádost o zápis uzavření manželství 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.11.2019

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR 216 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Zápis o uzavření registrovaného partnerství 55 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016