english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna jména nebo příjmení

Jak postupovat pokud si chcete změnit jméno nebo příjmení v zahraničí

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení bude posuzována příslušným obecním úřadem pověřeným vedením matriky podle Vašeho místa trvalého bydliště (popř. posledního trvalého bydliště) v České republice.

Tato agenda je vyřizována pouze během předem sjednaných schůzek. Informace ke sjednání schůzky na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Londýně naleznete v sekci Konzulární a vízové informace - Kontakty.

 

Je třeba předložit:

  1. vyplněný formulář č. 19 (Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - pro zletilé) nebo formulář č. 20 - Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - pro nezletilé);
  2. doklad o státním občanství České republiky (k dokladu se přikládá Prohlášení o tom, že jste od vydání tohoto dokladu nepozbyl/a české státní občanství), popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení (vydání osvědčení je zpoplatněno dle položky č. 159a Sazebníku poplatků);
  3. rodný list, popř. oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství;
  4. rodné listy nezletilých dětí a osvojenců, na které se změna vztahuje;
  5. v případě, že manžel/partner státního občana České republiky je cizinec, je nutné v žádosti rovněž uvést datum uzavření sňatku/registrovaného partnerství a souhlas druhého manžela/partnera s žádostí, popř. kdy došlo ke změně jména či příjmení v cizině
  6. k výše uvedenému formuláři č. 20 - Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - pro nezletilé), do níž jsou zahrnuty nezletilé děti, se připojí písemný souhlas druhého rodiče/partnera s podáním žádosti,
  7. k žádosti o zápis cizího rozhodnutí státní občan České republiky předloží také cizí rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení opatřené doložkou o nabytí právní moci a úředním překladem do češtiny;
  8. je-li žadatel ženatý/vdaná, může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. Pokud již o změně příjmení jednoho manžela bylo rozhodnuto, je třeba doložit doklad o této změně s apostilou a překladem do češtiny,
  9. změna jména a příjmení (kromě změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení) je zpoplatněna dle položky 154b Sazebníku poplatků;

 

V případě, že došlo ke změně jména nebo příjmení v cizině v době, kdy žadatel nebyl státním občanem České republiky, není třeba žádat o povolení změny jména nebo příjmení český matriční úřad, nýbrž postačí požádat o zápis cizího rozhodnutí do matriky v České republice.

 

přílohy

Žádost o změnu jména nebo příjmení - zletilí 33 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016

Žádost o změnu jména nebo příjmení - nezletilí 33 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016