english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro české občany v UK, kteří řeší partnerské spory o své děti

(informace jsou pouze obecné, v konkrétním případě je vždy doporučováno konzultovat situaci s právním zástupcem)

V souvislosti s řešením sporů českých občanů v UK týkajících se dětí je v prvé řadě potřeba zdůraznit, že pokud dítě - bez ohledu na jeho státní občanství - má v UK tzv. obvyklé bydliště, jsou příslušné k rozhodování ohledně péče a styku s dětmi britské soudy potažmo britská sociální služba, které postupují dle britského práva.

Pokud je otec zapsán v rodném listu dítěte, má rodičovská práva (nebyl-li takových práv zbaven či nebyla-li taková práva omezena pravomocným rozhodnutím soudu).

Dle britského práva je k vycestování (i krátkodobého, tj. zpravidla do tří měsíců) jednoho z rodičů s dítětem/dětmi z místa obvyklého  pobytu dítěte (tedy mimo UK v případě, že obvyklý pobyt dítěte je v UK) potřeba souhlas druhého rodiče. Je doporučováno získat takový souhlas prokazatelnou cestou, tj. písemně, případně i písemně s ověřeným podpis rodiče. Pokud takový souhlas rodič odmítne, lze jej nahradit rozhodnutí soudu.

Jde-li o trvalé vycestování s dětmi z UK do ČR (tj. změny dosavadního obvyklého bydliště dítěte), pak - neexistuje-li explicitní a prokazatelná shoda rodičů - je potřeba rozhodnutí příslušného soudu vždy.

V případě, že jeden z rodičů vycestuje s dětmi ze Spojeného království bez souhlasu druhého rodiče, vystavuje se nebezpečí možného spáchání trestného činu dle britského práva, tj. trestného činu rodičovského únosu (české právo nezná), následného návratové řízení (tedy návratu dítěte do místa jeho obvyklého pobytu, tj. do UK) a trestního postihu se všemi důsledky včetně možného omezení vstupu do UK.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně.

Adresa:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo nám. 3/4
602 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 542 215 522
Fax: +420 542 212 836

Email: podatelna@umpod.cz
www.umpod.cz

 

K případnému rozvodu českého občana s cizím státním příslušníkem

S ohledem na komplikovanost problematiky je žádoucí, aby osoba podávající návrh na rozvod manželství měla příslušného právního zástupce.

 

Advokáta lze zvolit cestou seznamu vedeného Českou advokátní komorou (není tedy nezbytně nutné hledat advokáta v zemi, kde osoba podávající návrh na rozvod manželství aktuálně bydlí): www.cak.cz zadáním specializace „rodinné právo“, případně další specializace.

 

Obecnou informaci o rozvodovém řízení v UK je možno najít např. na webové stránce:

https://www.divorce.co.uk/

 

Obecnou informaci o rozvodovém řízení v ČR je možno najít např. na webové stránce:

https://www.bezplatnapravniporadna.cz/component/content/article/90/3182-rozvod-manzelstvi-a-vse-o-nem.html%20