english  česky 

rozšířené vyhledávání

Sociální zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude po dobu, kdy ve Spojeném království platí opatření vládních orgánů k omezení sociálních kontaktů, akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Znamená to, že čeští občané žijící v UK a zde pobírající důchod z ČR, nebudou do odvolání navštěvovat konzulární oddělení velvyslanectví v Londýně za účelem ověření podpisu na formuláři „Potvrzení o žití“. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pozivatele-duchodu.

Další podrobnosti lze nalézt na: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-aktualni-informace-k-zasilani-tiskopisu-potvrzeni-o-ziti

Potvrzení o žití příjemce důchodu vyplní, vlastnoručně podepíše (podpis netřeba ověřovat), opatří datem a zašle ČSSZ poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 22508. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. vládní opatření k omezení sociálních kontaktů během pandemie koronaviru. Příjemci důchodu mohou takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití též naskenovat a zaslat ČSSZ mailem na adresu posta@cssz.cz. I v tomto případě je potřeba vždy uvést důvod, proč nebylo možné podpis úředně ověřit. 

Podotýkáme, že na e-mail zaslaný na adresu elektronické podatelny ČSSZ posta@cssz.cz, který není opatřen uznávaným elektronickým podpisem, je jako odpověď vždy automaticky generovaná zpráva s poučením: „…pokud není datová zpráva podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem, musí být takové podání dle platných zákonných přepisů doplněno do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem s platným kvalifikovaným certifikátem, jinak se jím ČSSZ nebude dále zabývat…“. Na tuto automaticky generovanou zprávu není ve výše uvedených mimořádných případech nutné brát zřetel, ČSSZ takové podání (e-mail) zpracuje běžným způsobem a výplatu důchodu na základě Potvrzení o žití za zpětné období od naposledy vyplaceného důchodu standardně zařídí a poukáže.