english  česky 

rozšířené vyhledávání

Státoobčanská agenda

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky (což je vzhledem k vytíženosti linky možné), zašlete nám laskavě e-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz se žádostí o smluvení schůzky (Pozn.: Konzulární úsek vyřizuje denně kolem stovky emailů. Na Váš email se pokusíme odpovědět v co nejkratším termínu, nebude to však obratem.).

Nový zákon o státním občanství - možnost dvojího státního občanství

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky (stav od 1.1.2014) více ►

Nabývání státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany (tato možnost již vypršela)

Zákon o státním občanství již nadále neobsahuje ustanovení, která by umožnila některým slovenským státním občanům zjednodušeným způsobem nabýt české státní občanství formou prohlášení. více ►

Pozbývání státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 nedochází nabytím cizího státního občanství k pozbytí českého občanství. více ►

Nabývání občanství prohlášením - od 1.1.2014

Nový zákon o státním občanství č. 186/2013 Sb. přináší nové možnosti nabytí a znovunabytí českého státního občanství prohlášením. Jde o situace, které se mohou týkat bývalých občanů a krajanů, kteří žijí ve Spojeném království. více ►

Žádost o zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Informace pro občany, kteří nemají platný doklad o státním občanství, např. pokud platnost cestovního pasu či občanského průkazu uplynula nebo dosud nikdy nebyl vystaven (např. u malých dětí). více ►