english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o dědickém řízení v UK

Dědické řízení má svá specifika jak pro Anglii a Wales, tak pro Skotsko i Severní Irsko. V případě vyřizování dědictví v UK doporučujeme si najmout komerčního právníka, který Vám (na komerčním základě) pomůže se v předpisech zorientovat a pomůže Vám i dědictví vyřídit.

Pozn.: Níže uvedené informace jsou pouze rámcové, velvyslanectví neručí za jejich úplnost ani aktuálnost. Přesnou a úplnou informaci naleznete na příslušných vládních webových stránkách www.gov.uk (pro Anglii a Wales), případně je zkonzultujte s Vaším právním zástupcem.

 

1. Informace o dědickém řízení v Anglii a Walesu

 

Pozn.: V případě úmrtí osoby v Anglii a Walesu je zapotřebí zažádat o tzv. grant of representation. Ten dává oprávnění nakládat s majetkem zemřelé osoby. O grant of representation můžete zažádat sami nebo prostřednictvím právního zástupce.

Při vyřizování dědictví  vhodné dodržet tento postup:

 1. Nejprve zkontrolujte, zda zanechala zemřelá závěť. Pokud zde závěť není, příbuzní mohou zažádat o grant of representation.
 2. Zažádejte o grant of representation.
 3. Zaplaťte dědickou daň.  To však pouze tehdy, pokud je hodnota majetku vyšší než 325 000 liber.
 4. Shromážděte aktiva- tedy veškerý majetek vyjma dluhů (např. peníze z prodeje majetku zemřelé osoby).
 5. Zaplaťte dluhy.
 6. Přerozdělte majetek (tzn.dejte do dispozice tomu, který je oprávněn k vlastnictví  – beneficient).

Grant of representation může být také znám také pod označením grant of probate, letters of administration nebo letters of administration with  a will.

Grant of representation není zapotřebí v případech kdy:

 1. majetek přechází na pozůstalého manžela/partnera a byl spravován pod oběma jmény ( např. společný spořící účet).
 2. pozůstalost nezahrnuje pozemky nebo akcie

Dále byste měli kontaktovat společnost, která nakládá s penězi zemřelého (např. banka, stavební spořitelna). Ti Vás mohou požádat a důkaz smrti zemřelého (úmrtní list).

Na závěr je nutno poznamenat, že každá instituce má svá vlastní pravidla a i tehdy Vás mohou požádat o „ grant „.

 

Jakým způsobem se o grant of representation žádá

Zažádat můžete sami nebo prostřednictví právního zástupce.

Je třeba dodržet následující postup a to:

 1. Vyplňte probate application form. Tento formulář můžete vyplnit sami anebo můžete  požádat Probate and Inheritance Tax helplinetel. 0300 123 1072.
 2. Vyplňte Inheritance Tax form. Teno formulář, který se týká daní se vyplňuje za účelem zjištění hodnoty majetku, od něhož se bude odvíjet i výše dědické daně.
 3. Pošlete žádost na příslušný úřad (probate office). Seznam je v následujícím odkazu:

Zdroj: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/search/

(Nezapomeňte tedy přiložit Probate application form, Inheritance Tax form, úřední kopii úmrtního listu, originál závěti a 3 kopie a poplatek 105 liber. Tento poplatek není zapotřebí uhradit, pokud cena majetku nedosahuje 5000 liber).

Probate office (dle odkazu výše) Vám zašle přísahu a podrobnosti, jak si sjednat schůzku. Budete muset provést přísahu, respektive potvrdit, že informace, které jste podali, jsou pravdivé. Grant of representation byste měli obdržet do deseti pracovních dnů od provedení přísahy.

 

Pokud zemřelý zanechal závěť

Pokud jste byl/a jmenován/a jako vykonavatel závěti (tedy ten, kdo má s majetkem nakládat), můžete zažádat o grant of representation. Dále byste měli kontaktovat Registr závětí (Probate Registry), pokud nikdo nebyl jmenován jako vykonavatel anebo tuto funkci nechce vykonávat. Ti Vám vysvětlí, jak dále postupovat.

 

Pokud zemřelý nezanechal závěť

V takových případech může osoba blízká (např. manžel nebo děti) zažádat o grant of representation. Zákon určí, kdo zdědí majetek za předpokladu, že nebyla sepsána závěť.

Pokud máte společný účet s osobou, která zemřela, to co je na účtu přechází automaticky na Vás. Není třeba vyřizovat grant of represenatation.

 

Jak postupovat po vydání grant of representation?

Je třeba, abyste zaslali kopii grant of representation příslušným organizacím (např. banka zemřelého). Pokud zemřelý pobíral důchod, kontaktujte případného poskytovatele. Dále je nutné uhradit všechny dluhy a neprovedené platby. Poté co byly všechny dluhy a daň zaplacena, je možné přerozdělit majetek tak, jak je uvedeno v závěti nebo dle práva.

 

Co dělat pokud zdědíte nemovitost.

Pokud se rozhodnete prodat nemovitost, budete muset zaplatit daň – Capital Gains Tax. V případě, že se rozhodnete si nemovitost ponechat, měli byste si vlastnictví k této nemovitosti zaregistrovat, Land Registry.

Může se stát, že v dané nemovitosti bude stále ještě někdo bydlet, a proto je nutné se dohodnout, zda bude tato osoba nadále nemovitost užívat nebo zda se nemovitost prodá. Tato informace by měla být zahrnuta v závěti.

Další možnosti je nemovitost pronajmout a platit tzv. Income Tax.

 

2. Informace o dědickém řízení ve Skotsku 

 

3. Informace o dědickém řízení v Severním Irsku