english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o možnosti získání britských matričních dokladů

O britský matriční list je obecně možno požádat u příslušné britské matriky, v jejímž obvodu došlo k matriční události.

Informace o adresách jednotlivých matričních úřadů v UK je k dispozici na: https://www.gov.uk/register-offices

V případě žádosti o vydání matričního dokladu vyžaduje příslušná matrika přesnou informaci o osobě, které se událost týká. V případě rodného listu vyžaduje např.  tyto informace:

  1. plné jména osoby, o jejíž rodný list jde,
  2. datum narození,
  3. místo narození,
  4. jména rodičů,
  5. jméno matky za svobodna.

Vydání matričního dokladu stojí cca 10-15 GBP, v závislosti na době, která uplynula od matriční události. V některých případech je třeba uhradit i poplatek za zaslání dokladu. Bez zaplacení těchto poplatků nelze matriční doklad obdržet. O doklad lze žádat obvykle on-line, telefonicky, případě i písemně.

Další informace naleznete na webové stránce příslušného matričního úřadu, která matriční událost registrovala.

 

Informace o činnosti Centrálního matričního úřadu pro Anglii a Wales (General Register Office (GRO))

Matriční události registruje i centrální matriční úřad pro Anglii a Wales (General Register Office (GRO)).  GRO disponuje informacemi o všech zápisech matričních událostí v Anglii a Walesu. Současná legislativa umožňuje poskytování těchto informací pouze v podobě certifikované kopie po zaplacení zákonného poplatku.

GRO je schopné provést hledání pouze v případě poskytnutí informací žadatelem o roku a místě události spolu s celým jménem osoby. V případě neúspěšného hledání GRO kontaktuje a informuje žadatele. V tomto případě je poplatek v plném rozsahu vrácen žadateli.

Žadatel má sám možnost prohledávat některé rejstříky, a to ve vybraných knihovnách a organizacích. Tyto instituce disponují částí nebo celými záznamy GRO na mikrofiších. Pro více informací navštivte oficiální stránky GRO.

Katalogy GRO jsou k nalezení také na internetových stránkách www.freebmd.org.uk/, což je dobrovolnický projekt zprostředkovaný organizací Rootsweb. Stránka obsahuje přes 70 milionů záznamů, jejich nahlížení je umožněno bez poplatku.

Další možnost představují internetové stránky www.findmypast.co.uk poskytované organizací Family Research Link, které fungují na principu poplatku za prohlížení.  Tyto stránky obsahují záznamy z období mezi lety 1837 a 2006 nejen na území UK, ale také v zahraničí, zatímco GRO disponuje pouze záznamy v rámci svého úřadu (tj. pouze v rámci UK).

Matriční výpis z registru GRO lze získat několika způsoby:

  1. Online objednávka na www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage--certificate
  2. Telefonicky přes kontaktní centrum GRO (tel. č. +44 (0)300 123 1837; Po-Pá 8-20h., So 9-16h. GMT)
  3. Poštou: žádosti o certifikát narození, úmrtí, či sňatku jsou nyní ke stažení na oficiálních internetových stránkách

Další informace  k žádosti a platbě poplatku -  Guidance Notes for certificate applications.

Vyplněné formuláře odešlete společně s poplatkem na adresu:

The General Register Office
PO Box 2
Southport
Merseyside
PR8 2JD

 

Pozn.: Velvyslanectví v Londýně bylo v minulosti osloveno českými subjekty ohledně zjištění dědiců/potomků po českých občanech v UK. K zjištění podobných informaci je většinou nezbytně nutné znát údaje o osobě, o kterou se jedná a to minimálně v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, adresa v UK, případně i datum  a místo úmrtí.

Ke zjištění informací / potvrzení informací o úmrtí hledané osoby je třeba požádat britské úřady (příslušnou matriku, viz. výše) o vydání úmrtního listu. Za jeho vydání se platí příslušný poplatek. V úmrtním listu by mělo být uvedeno, kdo provedl samotný zápis úmrtí (obvykle jde o příbuzné).

Situaci může komplikovat, pokud hledaná osoba v minulosti změnila své jméno, případně se přestěhovala. I v takovém případě by mělo být možno v případě znalosti výše uvedených informací o hledané osobě zajistit úmrtní list prostřednictvím Centrálního matričního úřadu pro Anglii a Wales (General Register Office (GRO)). GRO disponuje informacemi o všech zápisech matričních událostí v Anglii a Walesu. Současná legislativa umožňuje poskytování těchto informací pouze v podobě certifikované kopie po zaplacení zákonného poplatku. GRO je schopné provést hledání pouze v případě poskytnutí informací žadatelem o roku a místě události spolu s celým jménem osoby.

Pokud jde o zjištění případných dětí (dědiců) hledané osoby, nemá velvyslanectví k dispozici mechanismus, jak tyto informace jednoduše ověřit. Více informací o dědické řízení je k dispozici na stránkách velvyslanectví.