english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Užitečné informace pro české řidiče a dopravce v UK

Informace pro české dopravce, kteří řeší problematiku pokut za nelegální migranty ve svých autech, snaží se získat zpět zabavené vozidlo apod.

Pozn.: 1. Od 1.10.2015 je v UK protizákonné kouřit v autě za přítomnosti osoby mladší 18 let, 2. Dovoz paralyzérů do UK (včetně pepřových sprejů) je považováno za trestný čin s maximální sazbou 5 let.

1. Jak se zachovat, pokud máte podezření, že se ve Vašem autě nachází nelegální migrant.

 

Řidič by měl obratem kontaktovat britskou policii, v žádném případě by neměl kontaktovat osoby v autě. Pokud řidič toto zjistí ještě před vstupem do UK (před imigrační kontrolou), neměl by se pokoušet vjet na území UK. V takovém případě je třeba kontaktovat policii ještě v místě, odkud se do UK hodlají vydat. Je možno kontaktovat i pracovníky britské Border Force v místě, kam hodlají v UK přijet.

Velvyslanectví bylo v minulosti informováno o případech, kdy čeští řidiči údajně upozornili na své podezření pracovníky francouzské kontroly, kteří informacím o možných nelegálních migrantech ve vozidle nevěnovali žádnou pozornost a vyzvali řidiče, aby pokračovali v jízdě. V případě následných problémů by mohl pomoci případný obrazový/zvukový záznam ohledně snahy řidiče informovat pracovníky hraniční kontroly (francouzské či britské).

Vlastník (ale i samotný řidič) nákladního vozidla, ve kterém byli nalezeni nelegální migranti, může být pokutován do výše 2000 GBP za každou nalezenou osobu. Další případné sankce vůči řidiči závisejí na míře jeho zavinění. Podle stávající britské legislativy může být osoba, která se přímo podílí na organizaci nelegální migrace do UK, odsouzena vedle pokuty k trestu odnětí svobody až na 14 let nepodmíněně.

Více informací je k dispozici na https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration#if-someone-hides-in-your-vehicle

 

2. Informace o možnosti znovuzískání vozidla/nákladu, které bylo zabaveno v souvislosti s trestnou činností řidiče při překročení hranic UK

 

Od pracovníků UK Border Agency, kteří auto včetně nákladu na hranicích UK zabavili, je možno obvykle zjistit referenční číslo spojené s konkrétním případem zadržení řidiče/vozidla. O vydání vozidel cizích dopravců, která se v UK stala předmětem vyšetřování ze strany UK Border Agency (např. z důvodu pašování), je obvykle třeba požádat u specializovaného útvaru UK BA - National Post Seizure Unit. To případu udělí své vlastní referenční číslo (obvykle začínající na E + řada 7 čísel), které je třeba pro další komunikaci o případu zjistit. Pokud číslo nevíte, je ho obvykle možno zjistit od pracovníků National Post Seizure Unit na základě SPZ zadrženého auta a data incidentu. K samotnému vydání vozidla je třeba znát i tzv. Seal Number (obvykle ve formě BA  + řada 8 čísel), které je přiděleno každému autu určenému k navrácení jeho majiteli. Seal number je možno v případě potřeby získat rovněž u  National Post Seizure Unit na základě referenčního čísla případu.

O vydání je třeba požádat nejpozději do 1 měsíce po zabavení vozidla/nákladu.

Subjekty nacházející se mimo území Spojeného království, které žádají o vydání zabavených věcí nebo vozidla, a které využívají služeb britského právníka, musejí při komunikaci s příslušnými úřady zaslat jak informace o tom, kdo je jejich právní zástupce, tak zaslat tzv. Agent Authority Form, kterým je právní zástupce autorizován jednat Vaši jménem.  Využití služeb komerčního právníka může výrazně zkrátit dobu, za kterou je vozidlo zpět vydáno.

 

Zadržení řidiče/vozidla/nákladu v UK je pak následně řešeno samostatně pro:

1. Řidiče, o jehož dalším osudu je rozhodováno podle typu případné trestné činnosti. Případný soud probíhá v rozmezí 2-4 týdnů. O zadržení řidiče je obvykle informováno Velvyslanectví ČR v Londýně, které však může dát informace o případu rodinným příslušníkům/zaměstnavateli pouze se souhlasem samotného řidiče.

2. Náklad, o jehož vydání je možno v případě, že není součástí zabavených důkazů, jednat s příslušnými pracovníky HM Revenue&Customs. Číslo na konkrétního pracovníka, který má na starosti další řízení ohledně zabaveného nákladu, by Vám měli sdělit buď pracovníci UK Border Agency, případě pracovníci National Post Seizure Unit (viz. výše). Pro další komunikaci je třeba uvádět refer. číslo začínající na E (viz. níže). Další informace o procedurálních otázkách spojených s vydáním zabaveného nákladu naleznete na stránkách HM Revenue&Customs. O vydání nákladu by mělo být možno rozhodnout v řádu dnů.

Pozn.: Pokud bylo vozidlo zadrženo v přístavu Dover, kontaktujte pracoviště Freight Support Unit, Border Force, ve městě Dover, tel.: +44 3000 515 439, email janet.kember@homeoffice.gsi.gov.uk, kde by Vám měli sdělit další podrobnosti. Při komunikaci uvádějte příslušné refer. číslo  včetně dalších podrobností k případu.

3. Zadržené vozidlo, o jehož vydání je třeba jednat s pracovníky National Post Seizure Unit. Pro další komunikaci je třeba uvádět refer. číslo začínající na E..... (viz. výše).

Adresa:

 

 

 

 

 

National Post Seizure Unit
UK Border Agency
3rd Floor
West Point
Ebrington Street
PLYMOUTH
PL4 9LT

Tel.: +44 1752 765 817 (na tomto telefonu by měly být od 10 do 13 hod GMT)
Fax: +44 1752 765 816

Email: npsu@homeoffice.gsi.gov.uk

Další informace, včetně seznamu požadovaných dokumentů potřebných pro znovuzískání vozidla,  Vám budou sděleny na výše uvedeném telefonním čísle. V komunikaci s tímto úřadem doporučujeme být spíše proaktivní, v opačném případě se může řízení významně protáhnout.

Mezi obvyklé dokumenty, které je třeba britské straně poskytnout, patří:

 • Žádost o vydání vozidla (možný vzor žádosti)
 • Dokumenty dosvědčující vlastnictví vozidla.
 • Technický průkaz vozidla.
 • Smlouvy týkající se přepravy zboží do UK, vysvětlující důvod cesty.
 • Kopie pracovní smlouvy řidiče vozidla.
 • Další dokumenty dle požadavku britské strany.
 • Subjekty nacházející se mimo území Spojeného království, které žádají o vydání zabavených věcí nebo vozidla, a které využívají služeb britského právníka, musejí při komunikaci s příslušnými úřady zaslat jak informace o tom, kdo je jejich právní zástupce, tak zaslat tzv. Agent Authority Form, kterým je právní zástupce autorizován jednat Vaši jménem.  

Vydání vozidla může trvat i několik týdnů, podle komplikovanosti případu. Zaznamenali jsme případy, kdy se řízení táhlo i 6 měsíců. K samotnému vydání vozidla je třeba znát i tzv. Seal Number (obvykle ve formě BA  + řada 8 čísel), které je přiděleno každému autu určenému k navrácení jeho majiteli. Seal number je možno v případě potřeby získat rovněž u  National Post Seizure Unit na základě referenčního čísla případu.

Pozn.: Pokud bylo vozidlo zabaveno v souvislosti s převážením nelegálních migrantů do UK (a na případ se tedy vztahují primárně imigrační předpisy), závisí další řízení ohledně jeho případného vydání zpět do ČR na celkových okolnostech případu. Pokud jde o vozidlo vlastněné řidičem, může britský soud rozhodnout o jeho konfiskaci . Každý případ je nicméně řešen individuálně, informace o příslušném úřadu, který konkrétní případ řeší, by mělo být možno získat prostřednictvím NPSU.

Další užitečné informace k možnosti získání zabaveného majetku je možno získat mj. na následujících stránkách:

 1. What you can do if things are seized by HM Revenue and Customs,
 2. Praktické informace právní společnosti DWF.

Informace o možnosti nalezení právníků (včetně česky mluvících) v UK naleznete na našich webových stránkách.

 

3. Jak zabránit postihům dopravců v souvislosti s nevědomým pašováním nelegálních přistěhovalců do UK

 

Současná právní úprava v UK umožňuje uložit pokutu za každého nelegálního přistěhovalce, který bude nalezen v autě dopravce, až do výše 2000 GBP, přičemž pokutovat lze jak řidiče vozidla, ve kterém byli přistěhovalci objeveni, tak i majitele či nájemce vozidla. Pokuta však hrozí pouze těm, kteří nebudou dodržovat příslušnou vyhlášku Ministerstva vnitra UK a umožní vstup nelegálním přistěhovalcům v důsledku své nedbalosti.

Zahraniční dopravci v UK mohou v rámci prevence vstupu nelegálních přistěhovalců do UK požádat o akreditaci u ministerstva vnitra UK. Aby byla akreditace umožněna, musí dopravci přijmout efektivní bezpečnostní systém kontroly svých vozidel, proškolit v něm řidiče a kontrolovat jeho dodržování. Případný následný postih bude záviset na tom, zda dopravce přijal vnitřní bezpečnostní předpis odpovídající vyhlášce ministerstva  a zda se jím řidič řídil.

Jednotliví řidiči se do systému nemohou zapojit, musí tak učinit vždy samotný dopravce.

Veškeré informace ohledně aktuální vyhlášky Ministerstva vnitra UK včetně způsobu, jakým lze požádat o akreditaci, jsou k dispozici na webové adrese https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration.

 

4. Jak postupovat při zadržení vozidla britskou policií z důvodu účasti na dopravní nehodě apod.

 

Pro zjištění, kam bylo Vaše vozidlo odtaženo můžete zavolat na číslo 101 na lokální policii (lze pouze z UK) nebo na číslo +44 (0) 843 224 1999 (možné volat z území mimo UK) a zjistit, kam bylo vozidlo odtaženo.

Poté, co je vozidlo policií formálně uvolněno, může vlastník vozidlo převzít. Vlastník vozidla se na příslušném odtažišti bude muset prokázat platnými doklady a poté zaplatit poplatek (£75 za auto a dodávku a £50 za dvoukolové vozidlo). Pokud bylo vozidlo odtaženo na komerční odtažiště mohou být ceny za odtah/vyzvednutí vozidla výrazně vyšší závisející na době, po kterou bylo auto na odtažišti umístěno (viz. Informace o cenách odtahů vozidel v UK). 

K identifikaci pro vyzvednutí vozidla jsou potřeba tyto doklady:

 • Průkaz identity (občanský průkaz, pas)
 • Dokument dokazující vlastnictví vozidla (osvědčení o registraci vozidla)
 • Osvědčení o technické způsobilosti vozidla
 • Dokument o pojištění vozidla

Pokud není možné vozidlem odjet přímo z odtažiště, tak si majitel vozidla musí zajistit profesionálního opraváře.

Další informace o postupu pro navrácení zajištěného vozidla jsou k dispozici na stránkách britské vlády https://www.gov.uk/get-a-clamped-or-impounded-vehicle-released. případně na stránkách londýnské Metropolitní policie (http://content.met.police.uk/Article/Reclaiming-an-Impounded-Vehicle/1400009473062/1400009473062).

 

5. Informace k možnosti podání stížnosti na postup pracovníků Border Force při vjezdu do UK

 

Pokud chcete podat stížnost ohledně postupu či chování pracovníků UK Border Force (Britské pohraniční stráže), případně jejich smluvních partnerů, můžete tak učinit ve dvou fázích. Stížnost by měla být sepsána poškozenou osobou či jeho zástupcem, ne déle než tři měsíce od incidentu (kromě výjimečných případů).

První fáze

Pomocí emailu či dopisu zkontaktujte Border Force v případě:

 • Nespokojenosti s úrovní služeb poskytovaných ze strany pracovníků Border Force
 • Nespokojenosti s chováním pracovníků či smluvních partnerů Border Force

Uveďte:

 • Datum, čas a místo, kde k incidentu došlo
 • Podrobnosti stížnosti

Pokud jste zástupce dotčené strany, bude Border Force také požadovat plnou moc udělenou poškozenou osobou.

Kontakt:

Email: complaints&compliments@homeoffice.gsi.gov.uk

Nebo napište na adresu:

Border Force Complaints and Correspondence Team
Lunar House, 11th floor Long Corridor
40 Wellesley Road
Croydon CR9 2 BY

Vezměte prosím na vědomí, že stížnosti přijímá Border Force pouze v anglickém a velšském jazyce. Na stížnosti odpovídá Border Force do 20 pracovních dní od obdržení žádosti. Tyto dny nezahrnují soboty, neděle a státní svátky v Anglii a Walesu.

 

Druhá fáze

Pokud nejste spokojen/a s obdrženou odpovědí v rámci první fáze, můžete napsat přímo do centrály Border Force. Pověřená osoba přezkoumá vyřízení Vaší stížnosti.

Kontakt:

Email: borderforcecomplaints@homeoffice.gsi.gov.uk

Nebo napište na adresu:

Border Force Complaints and Correspondence Team
Building 25
Priory Court
St Johns Road
Dover
Kent
CT 17 9SH

 

Případné další kroky

Pokud stále nejste spokojen/a s odezvou, můžete přes MP (poslance britského parlamentu) zkontaktovat Veřejného ochránce práv pro parlamentní a zdravotnické otázky.

 

 

6. Informace o postizích řidičů v souvislosti se špatným parkováním v UK

 

Základní informaci naleznete v publikaci Operational Guidance to Local Authorities: Parking Policy and Enforcement, Traffic Management Act 2004.

Informace o možnosti odvolání proti pokutě za parkování (Penalty Charge Notice) je k dispozici na https://www.gov.uk/parking-tickets/challenging-a-ticket

Další informace:

  5.1. Informace o možnosti podání odvolání proti pokutě za špatné parkování v Anglii (mimo Londýn).
 

5.2. Informace o možnosti podání odvolání proti pokutě za špatné parkování v Londýně.

 

7. Informace o cenách odtahů vozidel v UK

 

Základní informace o pravidlech odtahování vozidel v UK je k dispozici v předpisu The Removal and Disposal of Vehicles (Traffic Officers) (England) Regulations 2008.  Informace o cenách odtahů pak naleznete v níže připojeném souboru.

V případě potřeby odtahu vozidla v UK je možno 24/7  kontaktovat na čísle 08442 438 591 (ze zahraničí +44 8442 438 591) specializované pracoviště "National Vehicle Recovery Manager".

Na základě zkušeností některých českých dopravců doporučujeme řešit případ odtahu vozidla co nejdříve, v případě nezaplacení odtahu hrozí i sešrotování vozidla. V případě, že nebudete souhlasit s cenou odtahu, případně s důvody odtahu apod., doporučujeme odtah zaplatit a teprve následně případně požádat o pomoc právníka (ideálně po zaplacení odtahu), který by Vám mohl následně vymáhat zpět neoprávněně vyžadovanou cenu odtahu, příp. škodu způsobenou např. sešrotováním vozidla. Jinak hrozí nebezpečí, že Vám auto nebude vydáno včas, nebo bude třeba i sešrotováno.

Informace o možnosti nalezení česky mluvících právníků naleznete na našich webových stránkách.

 

8. Informace o dopravním značení v UK

 

9. Informace o náležitostech pojištění u vozidel řízených českými občany v zemích EU

 

Ústředním českým orgánem pro otázky pojištění motorových vozidel v rámci zemí EU je Česká kancelář pojistitelů. Další informace ohledně problematiky pojištění zahraničních motorových vozidel v UK naleznete na stránkách Úřadu pro otázky pojištění motorových vozidel v UK (Motor Insurers´ Bureau)

 

10. Co dělat v případě dopravní nehody v UK

 

11. Kontakty na jednotlivé britské policejní sbory v UK

 

(Pozn.: V UK existuje více než 40 nezávislých policejních sborů)

 

12. Informace o možnosti používání řidičského průkazu v UK, který byl vystaven mimo území UK

 

13. Informace o pravidlech dodržování pracovní doby řidičů v UK

 

14. Informace o možnosti dočasného dovozu vozidel registrovaných v ČR do UK

 

15. Informace o možnosti podání stížnosti na postup britské policie

 

Podat stížnost lze obvykle přímo u příslušného policejního sboru, na jehož pracovníka si chcete ztěžovat. V případě londýnské Metropolitní policie jsou informace o možnosti podání stížnosti uvedeny na následujícím odkazu http://content.met.police.uk/Site/complaints, Ostatní policejní sbory, kterých je v UK více než 40, budou mít podobné postupy, které by mělo být možno nalézt na stránkách těchto policejních sborů.

Stěžovatel má možnost podat svou stížnosti i přímo prostřednictvím Independent Police Complaints Commission (IPCC).

 

přílohy

Vehicle_Recovery_leaflet 176 KB PDF (Acrobat dokument) 11.12.2014