english  česky 

rozšířené vyhledávání

Základní informace

Upozorňujeme, že občané UK, kteří poprvé přicestují do ČR až po 31. prosinci 2020, budou spadat do kategorie občanů třetích zemí. Pro pobyty na území ČR delší než 90 dnů budou tito občané UK povinni požádat na zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt. ČR zahájila prostřednictvím svých zastupitelských úřadů příjem žádostí o dlouhodobé pobytové tituly ze strany občanů UK dne 1. ledna 2021. Občané UK budou oprávněni podat žádost o dlouhodobé pobytové tituly na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. žádost bude možné podat nejen prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Londýně, ale také například v rámci Evropské unie na zastupitelských úřadech ČR v Berlíně, Bruselu, Bukurešti, Dublinu, Sofii, Varšavě, Vídni nebo Záhřebu.
Více informací ZDE

Pokud se týká krátkodobých pobytů nepřesahujících 90 dnů během jakéhokoliv 180 denního období, občané UK budou pro cesty na území ČR povinni podat žádost o schengenské vízum pouze v případě, pokud cestují za výdělečným účelem. Do uvedených lhůt se počítá pobyt nejen v ČR, ale ve všech zemích Schengenského prostoru. 
Více informací ZDE.

Občané třetích zemí s dlouhodobým/trvalým pobytem v UK budou pro krátkodobé cesty do ČR potřebovat schengenské vízum.
Více informací ZDE.

Aktuálně platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  stanoví, že všechny zastupitelské úřady ve třetích zemích mohou žádosti o pobytové tituly přijímat pouze v omezeném rozsahu. Od 1.1.2021 je UK považováno za třetí zemi.
Více informací ZDE.

Upozorňujeme, že pro cestování do ČR platí omezení stanovená aktuálně platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR . Aktuální  podmínky pro vstup do ČR jsou dostupné ZDE.

Informace v anglickém jazyce pro cizí státní příslušníky cestující do ČR

Upozornění – umožnění vstupu na území České republiky

Cizí státní příslušníci jsou laskavě žádáni, aby si před cestou ověřili podmínky vstupu do České republiky.

Cizinci jsou obdobně povinni ověřit si případná karanténní opatření, která se na ně budou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na Covid-19.

Informace je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."

 

Povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

● schengenské vízum za účelem studia

● schengenské vízum za účelem zaměstnání

● schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

● schengenské vízum za účelem kulturním

● schengenské vízum za účelem sportovním

● schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

● zaměstnanecká karta

● modrá karta

● karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

● dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

● dlouhodobé vízum za účelem podnikání

● dlouhodobé vízum za účelem studia

● dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity

● dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

● povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

● povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnanavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

  • - ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

  • - zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

  • - návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky.

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Požadavek vychází z bodu I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. června 2020, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců.

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020

Adaptačně-integrační kurzy

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Dlouhodobé vízum a pobyt v ČR - jak si sjednat schůzku

thumb

Upozorňujeme, že v souvislosti s aktuálním OO MZd může žádost o dlouhodobé vízum/pobyt podat pouze manžel/ka či nezletilé dítě cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Žadatelé, kteří si chtějí podat… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

thumb

Vydání potvrzení MZV pro vstup do ČR pro občany UK

Studenti, zaměstnanci, žadatelé o vydání potvrzení o přechodném pobytu/povolení k trvalému pobytu – občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska více ►