english  česky 

rozšířené vyhledávání

Základní informace

Občané ČR, kteří žádají informace o vízové povinnosti do zahraničí, se musí spojit s velvyslanectvím nebo zastupitelstvím státu, na jehož území budou cestovat. Doporučení pro české občany cestující do zahraničí můžete nalézt na intenetových stranách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Informace v anglickém jazyce pro cizí státní příslušníky cestující do ČR
 

Upozornění – umožnění vstupu na území České republiky

Cizí státní příslušníci jsou laskavě žádáni, aby si před cestou ověřili podmínky vstupu do České republiky.

Cizinci jsou obdobně povinni ověřit si případná karanténní opatření, která se na ně budou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na Covid-19.

Informace je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."

 

Povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

● schengenské vízum za účelem studia

● schengenské vízum za účelem zaměstnání

● schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

● schengenské vízum za účelem kulturním

● schengenské vízum za účelem sportovním

● schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

● zaměstnanecká karta

● modrá karta

● karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

● dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

● dlouhodobé vízum za účelem podnikání

● dlouhodobé vízum za účelem studia

● dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity

● dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

● povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

● povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnanavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

  • - ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

  • - zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

  • - návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky.

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Požadavek vychází z bodu I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. června 2020, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců.

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020

Dlouhodobé vízum a pobyt v ČR - jak si sjednat schůzku

thumb

Žadatelé, kteří si chtějí podat žádost o dlouhodobé vízum nebo pobyt na Velvyslanectví ČR v Londýně, si sjednávají termín k podání žádosti na emailové adrese LONGSTAY.LONDON@MZV.CZ Uvedená emailová adresa slouží výhradně pro objednání schůzky… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

thumb

Oznámení o pozastavení vízové agendy

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►