english  česky 

rozšířené vyhledávání

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti pro rok 2023

thumb

V příloze vám zasíláme dopis zvl. zmocněnce Jiřího Krátkého, kterým se obrací na naše krajany a krajanské organizace v zahraničí. Text shrnuje dění v krajanské agendě za rok 2022 a představuje očekávaný vývoj na rok letošní. více ►

Krajanské organizace a britské organizace se zaměřením na Česko

thumb

Dle odhadu velvyslanectví ČR v Londýně žije ve Velké Británii přibližně 100 000 českých občanů. Někteří z nich se sdružují v krajanských spolcích, asociacích či českých/česko-slovenských školách. více ►

Nová pamětní deska na bývalém Skotsko-Československém domě v Edinburghu

thumb

Pamětní deska byla odhalena na bývalém Skotsko-československém domě v Edinburghu honorární konzulkou Veronikou Macleod a paní Alenkou Soukup, dcerou manželů Soukupových, zakladatelů původního domu z roku 1940, třebaže dům byl oficiálně otevřen… více ►

Úmrtí novináře pana Jana Jůna

thumb

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v sobotu 23. července 2022 zemřel po krátké a těžké nemoci český novinář žijící ve Spojeném království pan Jan Jůn. více ►

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti pro rok 2022

thumb

V příloze zasíláme dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti s informacemi o plánovaných akcích s krajanským přesahem v roce 2022. více ►

Finanční podpora MZV ČR krajanským spolkům na rok 2021

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že navazující 4. pětiletý Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025 je v současné době v mezirezortním řízení a očekáváme jeho projednávání ve vládě v průběhu července… více ►

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti - akce v roce 2020

S informacemi o plánovaných akcích s krajanským přesahem v roce 2020 více ►

Oslava sametové revoluce pro české a slovenské děti žijící ve Spojeném království

thumb

V neděli 24. listopadu uspořádala na Velvyslanectví ČR v Londýně Asociace Českých a Slovenských škol v UK oslavu u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce pro české a slovenské děti žijící v UK více ►

Finanční podpora MZV ČR krajanským spolkům na rok 2020

V souladu s usnesením vlády č. 348/2015 bude i v roce 2020 pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, sdružení, asociací, českých škol, společností bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. více ►

Delegace Senátu, MZV a MŠMT ČR v Londýně

thumb

Ve dnech 7. – 10. června 2019 byli na pracovní návštěvě Londýna představitelé Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva zahraničí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kteří se zabývají krajanskou agendou. více ►

Dopis zvláštního zmocněnce MZV ČR pro krajanské záležitosti

Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti ve svém dopise pro krajanskou komunitu informuje o připravovaných akcích v roce 2019 zaměřených na podporu českých tradic, jazyka a kulturního dědictví v zahraničí. více ►

Vyúčtování krajanských grantů za rok 2018

thumb

Velvyslanectví ČR v Londýně žádá krajanské organizace ve Spojeném království, které na rok 2018 obdržely finanční grant od Ministerstva zahraničních věcí ČR, aby zaslaly podklady k jeho vyúčtování k rukám Jany Čechlovské (celá adresa viz níže)… více ►

České školy ve Spojeném království

thumb

Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska působí aktuálně 11 českých škol či krajanských sdružení, které se s velkým nasazením a nezměrným úsilím starají o děti českého původu, vyučují je český jazyk, naši historii, geografii, apod… více ►

Finanční podpora MZV ČR krajanským spolkům na rok 2019

thumb

V souladu s usnesením vlády č. 348/2015 bude i v roce 2019 pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. více ►

Ocenění velvyslance významným krajanům

thumb

Velvyslanec Libor Sečka udělil dne 18. května 2018 na jarní slavnosti Majáles, koncipované jako oslava 100. výročí založení Československa, čestná uznání vybraným představitelům českých krajanských asociací ve Spojeném království za jejich… více ►

Dopis zvláštního zmocněnce MZV ČR pro krajanské záležitosti

Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti, Ing. Jaroslav Kantůrek, ve svém dopise pro krajanskou komunitu informuje o připravovaných akcích v roce 2018, zaměřených na podporu českých tradic, jazyka a… více ►

Pravidla pro rezervaci prostor ambasády

thumb

Dovolujeme si informovat krajanská sdružení ve Spojeném království, že poskytování prostor velvyslanectví ČR pro jejich aktivity je možno na základě pro tyto účely stanovených pravidel. více ►

Konference "Networking (novodobé) české diaspory"

thumb

2. listopadu 2017 se v Senátu PČR v Praze uskuteční konference „Networking (novodobé) české diaspory“, kterou pořádá Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí. více ►

Finanční podpora MZV ČR krajanským spolkům na rok 2018

thumb

V souladu s usnesením vlády č. 348/2015 bude i v roce 2018 pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. více ►

Dopis zvláštního zmocněnce MZV ČR pro krajanské záležitosti

Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti, Ing. Jaroslav Kantůrek, ve svém dopise pro krajanskou komunitu informuje o připravovaných akcích v roce 2017, zaměřených na podporu českých tradic, jazyka a… více ►

Čeští krajané ve Spojeném království

thumb

Podpora a spolupráce s českými občany žijícími ve Velké Británii je neodmyslitelnou součástí práce velvyslanectví. Ve Velké Británii existuje řada českých krajanských organizací stejně jako britských organizací se zaměřením na Českou republiku. více ►

Velvyslanec Sečka přivítal na své rezidenci české krajanské organizace

thumb

Dne 23. března se nový velvyslanec České republiky v Londýně Libor Sečka představil na své rezidenci zástupcům českých krajanských organizací a přátelům české kultury. Setkání se zúčastnili jak zasloužilí představitelé exilových spolků, tak… více ►

Zmocněnec pro krajanské záležitosti informuje o akcích v roce 2016

V příloze zveřejňujeme dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Jaroslava Kantůrka, ve kterém informuje o připravovaných akcích v roce 2016 určených pozornosti krajanské komunity. více ►