english  česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura


Politický úsek

Michal Strouhal, Rada-Vyslanec

Magdaléna Kopicová, I. tajemnice

Martin Hošek, I. tajemník

Tomáš Kristlík, I. tajemník

Hana Kalašnikovová, III. tajemnice

Michal Žižlavský, III. tajemník

 

Obchodně ekonomický úsek

Michaela Chrtová, III. tajemnice

 

Úsek přidělence obrany

Brig. Gen. Vratislav Beran, přidělenec obrany

 

Konzulární úsek

Pavel Duchoň, I. tajemník, konzul

Isabella Hubbard, I. tajemnice, vicekonzulka

René Dlabal, rada-vyslanec

 

Finančně-hospodářský a administrativní úsek

Marek Timár, atašé

Jiří Filip, atašé