english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: PublicDomainPictures @ Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Britský program finanční podpory firem postižených epidemií koronaviru

Vláda Spojeného království schválila balíček finanční pomoci firmám na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19 o celkové výši 330 mld. GBP.

K dispozici na půjčky a podporu firmám a pracovníkům v kontextu koronavirové pandemie je částka 330 mld. liber (odpovídá 15% GDP země). Celkové náklady na boj s krizí budou mnohem vyšší díky půjčkám a dotacím poskytovaným podnikům. Dopady na státní pokladnu budou ještě výraznější kvůli odkladu plateb daně z příjmu a daně z příjmu právnických osob. Dne 25. března 2020 byl schválen nový zákon (tzv. „Covid Bill“), pro flexibilní finanční podporu. Schémata vlády a centrální banky poskytly od dubna do května firmám financování ve výši 49,6 mld. GBP, což je ekvivalent 2,5% GDP v podobě úvěrů a nákupu cenných papírů. Vláda zaznamenala téměř rekordní poptávku po nových dluhopisech.

Vládní strategie podpory ekonomiky

Premiér Johnson představil plán pro obnovu britské ekonomiky po pandemii Covid-19 s názvem „New Deal for Britain“ ve výši 5 mld. GBP (0,2% HDP). Vládní strategie na obnovu země se ponese namísto úspor v duchu investic – do vzdělávání, v podobě programu na výstavbu škol v hodnotě 1 mld. GBP, posílení policejního sboru a investic do infrastruktury (kromě projektů HS2 a NPR dopravní stavby, ekologické domy, autobusy a masivní plán sítě cyklostezek.) Johnsonovou ambicí je transformace Británie do „vědecké supermocnosti“, kde se hlavní důraz kladen na inovace zejména v  oblasti IT, bio science, vesmírných satelitů, umělé inteligence, bezuhlíkových technologiích a řešení klimatických výzev. V rámci programu bude alokováno 900 mil. GBP na 300 připravených schémat a infrastrukturních projektů, mj. výstavbu 45 tis. bytů, komerčních prostor a projektu stanice pro vysokorychlostní vlaky v hrabství Kent. Investice má „položit základy zelené ekonomické obnovy“ země. V příštích dnech mají být oznámeny zásadní změny plánovacích zákonu v Anglii, podle kterých by měly nové byty a nemocnice získat pro urychlení „automaticky“ stavební povolení. Vláda také potvrdila investici 360 mil. GBP pro město Manchester na výstavbu 26 tis. nových domovů.

Ministr financí představil 8. 7. 2020 plán restartu ekonomiky země s názvem „Plán pro pracovní místa“. Vláda doposud poskytla 160 mld. liber na zmírnění prvotních dopadů krize na ekonomiku a nyní vstupuje do druhé fáze 30 mld. ekonomických opatření zaměřených na zaměstnanost. Třetí fází má být fáze rekonstrukce ekonomiky. Vedle podpory zaměstnanosti se nová opatření zaměří na podporu sektorů pohostinství a volného času a vybavení domácností a veřejných budov nízkouhlíkovými technologiemi. Jednotlivá opatření viz níže v textu dle příslušných oblastí. Thinktank Institut for Fiscal Studies vládu kritizuje poté, co v jejich analýze vyšlo najevo, že 30 mld. schéma „Plan for Jobs“ zahrnuje úspory až 10 mld. GBP určené dříve na jiné projekty a investice. IFS konstatuje, že také premiérův 5 mld. GBP plán na obnovu Británie nepřináší nové financování, ale pouze přesunuje prostředky alokované na jiné projekty, které se letos neuskuteční.

Premiér Johnson varoval v privátním telefonátu manažery britských firem a vyzval k přípravám na druhou vlnu infekce koronaviru, která je očekávána na podzim v souvislosti s návratem zaměstnanců do obchodů a kanceláří. Vláda však věří, že druhá vlna bude slabší, další lockdown nebude nutný a boj s infekcí bude probíhat spíše na lokálních úrovních. Podle firem očekává premiér návrat k normálu na jaře 2020.

Vláda představila legislativu na ochranu podniků, které jsou klíčové pro veřejné zdraví před zahraničním převzetím. Nová opatření poskytnou vládě pravomoc chránit společnosti jako např. farmaceutické a technologické firmy, které by mohly být rozhodující pro pomoc zemi při budoucích mimořádných událostech či jsou důležité pro národní bezpečnost, a které se nyní mohou potýkat s dopady pandemie COVID-19. Zákon má podle vlády zabránit „oportunistickým investorům, aby těžili z krize.“

Programy vládní podpory:

Dne 25. března 2020 byl schválen nový zákon (tzv. „Covid Bill“), pro flexibilní finanční podporu. K dispozici na půjčky a podporu firmám a pracovníkům v kontextu koronavirové pandemie je částka 330 mld. liber (odpovídá 15% GDP země). Celkové náklady na boj s krizí budou mnohem vyšší díky půjčkám a dotacím poskytovaným podnikům. Dopady na státní pokladnu budou ještě výraznější kvůli odkladu plateb daně z příjmu a daně z příjmu právnických osob.

Vláda zaznamenala téměř rekordní poptávku po svých nových dluhopisech ve výši 70 mld. GBP (poptávka po 10-letých dluhopisech dosáhla minulý měsíc rekordních 84 mld. GBP). Nakoupeny byly zatím dluhopisy v hodnotě 9 mld. GBP se splatností v říjnu 2050 s kupóny ve výši 0,625%. V červenci banka prodala tříleté dluhopisy v hodnotě 3,25 mld. GBP za rekordně nízkým negativním výnosem -0,069%, což značí o stále silném apetitu investorů. Vláda dokonce stanovila cíl prodeje dluhopisů za 385 mld. GBP v období od dubna do listopadu 2020.

Office for Budget Responsibility zrevidovala náklady na schémata podpory pracovních míst a OSVČ (CJRS a SEIS, viz níže). Po zahrnutí nejnovějších změn systému podpory pro OSVČ agentura zvýšila odhad celkových nákladů pro rozpočet 2020–2021 o 7,5% na částku 132,5 mld. GBP. OBR vyjádřila obavy, že po ukončení vládní podpory může UK čelit nezaměstnanosti, která byla naposledy viděna v 80. letech. Hrubé náklady na CJPS snížila OBR 60 mld. GBP ze 63 mld. GBP na, jakmile budou v srpnu zavedena nová pravidla, podle kterých budou přispívat i zaměstnavatelé. Rozšířená podpora pro OSVČ, která má být zahájena v srpnu, zvyšuje odhadované celkové náklady na platby na 15 mld. GBP z původních 10,5 mld. GBP.

Ministerstvo financí aktuálně zvažuje návrh pracovní skupiny tvořené subjekty ze City of London, vedené EY TheCityUK, a  na vytvoření státního subjektu UK Recovery Corporation, který by řídil neudržitelný korporátní dluh ve výši 35 mld. GBP a pomohl zachránit až 780 tis. britských firem a až 3 mil. pracovních míst. Podniky, které se účastnily vládního státem garantovaného úvěrového schématu CBILS nebo BBLS, by tak mohly požádat o zvláštní opatření, pokud by jim hrozil kolaps. UK Recovery Corporation by byla schopna převést dluh firem na zvláštní finanční nástroje, jako jsou preferenční akcie nebo daň ze zisku na základě zisku, což by podnikům poskytlo prostor pro splácení a zotavení se z krize. To by pomohlo vyhnout se použití peněz daňových poplatníků na krytí nezaplacených dluhů.

Vláda zvýší platy 900 tis. státních zaměstnanců o 2 % - 3,1 %, zejména těch, kteří sloužili „v přední linii“ boje s koronavirem. Ministr financí současně zadal ministerstvům pokyn k přezkumu svých výdajů, jehož součástí budou i odměny pro zaměstnance. Podle ministra je třeba v příštích 3 letech „v budoucích odměnách (zaměstnanců) veřejného sektoru uplatňovat omezení“.

Premiér Johnson oznámil investici 350 mil. GBP na implementaci ekologických řešení pro britský průmysl, které mají pomoci s obnovou ekonomiky země po krizi a potvrdit pozici UK coby lídra v oblasti „zelených“ inovací. Investice má za cíl snížení emisí skleníkových plynů v souladu s politikou dosažení nulových emisí do roku 2050.

Zahájení nového národního programu pro vesmírné inovace bude podpořené počátečním financováním britskou kosmickou agenturou ve výši 15 mil. GBP, z čehož prvních 10 mil. GBP bude určeno na projekty, které budou sledovat globální změny klimatu, které by mohly pomoci chránit lokální oblasti před dopady extrémního počasí identifikováním změn v prostředí. Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu dostane k dispozici 10 mil. GBP s cílem pomoci společnostem uvést špičkové nápady ze stádia prototypu až na trh, včetně vývoje výkonnějších elektromotorů nebo výkonnějších baterií.

Ministr financí připravuje koncept banky, která by financovala miliardové projekty infrastruktury k restartování britské ekonomiky poté, co koncem roku UK přestane být členem Evropské investiční banky. Upřesnění podoby nové investiční banky včetně představení 100 mld. národní infrastrukturní strategie je očekáváno v rámci podzimního rozpočtu. Částka 100 mld. GBP bude v příštích 5 letech alokována na projekty „opomenutých“ oblastí střední a severní Anglie.

Zavedeny jsou následující nástroje podpory:   

Program na pomoc firmám při přerušení činnosti - The Coronavirus Business Interruption Scheme (CBILS)  

Program poskytuje firmám půjčky s 80% státní garancí nebo jiné formy financování až do výše 5 mil. GBP. Schéma CBILS zaznamenalo k 2. srpnu schválené půjčky v hodnotě 13,08 mld. GBP. Od 30. července bude schéma přístupné také malým firmám na pokraji kolapsu, které mají do 50 zaměstnanců a obrat menší než 9 mil. GBP. Firmy budou nově moci čerpat úvěry až do výše 5 mil. GBP. Společnosti, které jsou zadlužené či ve ztrátě, byly původně ze schématu vyloučeny kvůli EU regulaci státní pomoci.

Program na retenci pracovních míst, tzv. „furlough scheme“ (Coronavirus Job Retention Scheme, CJRS) 

Vláda mj. hradí 80 % výplaty všech zaměstnanců (včetně nákladů na daně (ER NIC) a penzijní připojištění) jejichž pracovní místa firma zachová, a to až do výše 2500 GBP měsíčně. Pro tuto finanční pomoc nebyl stanoven finanční strop. Plán je platný od 1.3. do konce října 2020, od 1. července vláda umožní návrat zaměstnanců alespoň na částečný úvazek. Vláda plánuje postupné zvýšení spoluúčasti na schématu. Zaměstnavatelé musejí od srpna hradit daňové náklady a penzijní připojištění za zaměstnance; od září bude vláda hradit pouze 70% mzdy až do výše 2 190 GBP a zaměstnavatel 10% a ostatní náklady; od října vláda vyplatí 60% mzdy do částky a zaměstnavatel 20%. Firmy mohly podat žádosti pouze do 30. 6. 2020. Pro usnadnění návratu zaměstnanců bude zaveden bonus pro zaměstnavatele ve výši 1 tis. GBP za zachování každého pracovních místa, na což vláda vyhradí až 9 mld. GBP. Do 20. 7. 2020 bylo v rámci schématu CJRS podpořeno 9,4 mil. pracovních míst (téměř čtvrtina britské pracovní síly) u více než 1,2 mil. zaměstnavatelů. Národní institut pro ekonomický výzkum (NIESR) varoval vládu, že plánované ukončení schématu v říjnu bude mít za následek ztrátu 1,2 mil. pracovních míst do konce roku. Vláda však i přes apel opozice a skotské vlády odmítá schéma prodloužit. V srpnu se již 2/3 pracovníků, kteří byli firmami umístěni do furlough schématu a pobírali vládou hrazených 80% platu, vrátila do zaměstnání; část byla propuštěna, a jen 1/8 pracovníků je ještě placena doma.

Odklady DPH -  VAT Deferrals 

Firmy registrované v Británii mohou požádat o odklad platby DPH v rámci daňovým přiznáním až do konce června. 

Podpora velkých firem 

 • The Coronavirus Large Business Interruption Scheme (CLBILS) poskytuje od počátku krize půjčky velkým firmám s ročním obratem nad 45 mil. GBP až do výše 25 mil. GBP. S ohledem trvající krizi a velký zájem firem britské ministerstvo financí zečtyřnásobilo hodnotu úvěrůndostupných velkým firmám postiženým koronavirem prostřednictvím schématu. Velké firmy tak mohou od 26. května získat půjčky až do výše až 200 mil. GBP. Program je zaměřen na firmy, které se nekvalifikují pro úvěrový program CCFF centrální banky. Firmy, které schématu využijí, však nesmí  do splacení půjčky vyplatit dividendy svým akcionářům, zároveň se na ně budou stahovat restrikce vyplácet bonusům členům představenstva či úrovně nákupu vlastních akcií. V rámci schématu CLBILS bylo k 2. srpnu schválené půjčky v celkové výši 3,27 mld. GBP. 
 • Projekt „Bříza“ - MF UK připravuje v rámci projektu „Birch“ rozsáhlé záchranné balíčky (z veřejných peněz) pro největší zadlužené firmy, „které již vyčerpaly všechny ostatní možnosti záchrany, a jejichž krach by poškodil hospodářství“. Tedy především automobilky (v čele s největší Jaguar Land Rover), letecké výrobce (Rolls Royce) i ocelárny. Zvažováno je jak schéma překlenovacích půjček, tak kapitálový vstup státu do společností. Velšská ocelárna Celsa Steel se stala prvním podnikem podpořeným v rámci projektu a bude tak moci zachovat 1000 pracovních míst.

Podpora malých a středních firem 

 • Malé a střední firmy (SMEs) do 250 zaměstnanců mají nemocenskou do délky 15 dnů proplácenu vládou.  
 • Pro letošek byla zcela zrušena (businessem dlouhodobě velice kritizovaná, silně zatěžující) daň z obchodní plochy („business rates“) pro menší maloobchody, hotely, kavárny a podniky volného času v Anglii.  
 • Malé a střední podniky se zaměřením na výzkum a vývoj budou těžit z nových grantů a půjček ve výši 750 milionů GBP. 
 • Fond The Small Business Grant Fund (SBGF) poskytuje firmám granty až do výše 10 tis. GBP na provozovnu, na které se vztahují úlevy pro malé nebo vesnické podniky. 

Úvěrový program na podporu obnovení obchodních aktivit firem Bounce Back Loan Scheme (BBLS) poskytuje půjčky až do výše 50 tis. GBP malým podnikům se 100% státní garancí. Schéma BBLS zaznamenalo do 2. sprna schválených více než 1 mil. půjčky v hodnotě 33,34 mld. GBP. 

Vláda také alokovala dalších 617 mil. GBP pro místní správy na poskytování grantů malým podniků v místních komunitách, které nedosáhnou na podporu v rámci programu SBGF nebo RHLGF (viz níže).

Podpora pro OSVČ - Self-Employment Income Support Scheme (SEIS) 

 • Je hrazeno 80% jejich průměrného zisku, až do výše 2 500 GBP měsíčně po dobu tří měsíců. Prostředky jsou dostupné od června a jen pro OSVČ s příjmy do 50 tis. GBP ročně. OSVČ postižené krizí budou nově od srpna moci zažádat o druhý grant ve výši 70% jejich průměrného zisku až do výše 6 570 GBP. 
 • Ke 2. červnu bylo v rámci programu pro OSVČ (od jeho spuštění 13. května do 24. května) podáno 2,5 mil. žádostí o podporu v hodnotě 7,2 mld. GBP. 

Podpora občanů 

 • Nemocenská zaměstnancům je placena již od 1. dne, místo stávajícího 4. dne pracovní neschopnosti; nárok na ni mají i osoby v dobrovolné izolaci (bez potvrzené infekce koronavirem); podpora v nemocenské může být vyžádána po telefonu, bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu; vznikl fond ve výši 500 mil. GBP na pomoc nejvíce zranitelným skupinám obyvatel. 
 • Hypotéční prázdniny byly prodlouženy o další 3 měsíce, vláda také prodloužila do konce října zákaz na převzetí nemovitosti, pokud vlastník nesplácí hypotéku. Regulátor prodloužil o další 3 měsíce odložení splátek za auta a v zastavárnách.
 • Vláda přislíbila částku 433 mil. GBP na výstavbu 6 000 domů pro bezdomovce, kterým bylo během pandemie poskytnuto náhradní přístřeší. 
 • Univerzální sociální dávka „universal credit“ byla na začátku pandemie navýšena o 1 tis. GBP ročně.
 • Schéma „kickstart“ má za cíl vytváření pracovních míst pro mladé lidi ve věku 16-24 let, jejichž mzdy bude vláda platit po dobu šesti měsíců. Vláda vyhradí počáteční 2 mld. GBP na financování stovek tisíc pracovních míst. Firmy obdrží bonus 2 tis. GBP za každého přijatého učně do 25 let a 1,5 tis. GBP za učně starší 25 let.
 • Dojde ke zdvojnásobení počet poradců úřadů práce a dalších opatření na zvýšení zaměstnanosti.

Podpora pro městské rady v Anglii

 • Vláda přislíbila dalších 500 mil. GBP městským radám, celková částka vládní podpory v období krize covid tak činí 4,3 mld. GBP.
 • Vláda zároveň nahradí okolo 75% příjmů, o které rady přišly a nabídne schéma, které umožní rozložit daňový deficit do období 3 let.

Podpora centrální banky Bank of England (BoE) 

 • Britská centrální banka Bank of England snížila základní sazbu ze 0,75% na současných 0,10%; 
 • Covid corporate financing facility (CCFF) je úvěrový program banky, který pomůže firmám s cash-flow během pandemie. 
 • Komise pro finanční politiku a obezřetnostní regulaci podporují schopnost bank a stavebních spořitelen poskytovat úvěry tím, že jim dočasně umožňují držet nižší finanční rezervy (kapitál), za každých 1 GBP, které půjčují. 
 • BoE rozšířila svůj program nákupu dluhopisů, známý jako kvantitativní uvolňování (QE), o dalších 100 mld. GBP, aby pomohla britské ekonomice překonat nejhorší hospodářský pokles za tři století. Celková výše program se tak zvýší na 745 mld. GBP. Guvernér BoE uvedl, že bez intervence banky v březnu, kdy banka uvolnila 200 mld. GBP, by se vláda stala prakticky insolventní. Dále naznačil změnu strategie banky „až přijde čas“, s tím, že by banka mohla zvážit zvrácení některých ze svých kvantitativních uvolňovacích programů, před zvýšením úrokové sazby ze současného rekordního minima. Banka po koordinaci s dalšími centrálními bankami oznámila omezení repo operací, jednoho z opatření, které zavedla na začátku krize Covid-19 na podporu finančního systému. Od začátku července nabídne 7-denní repo operace v amerických dolarech pouze tři dny v týdnu, nikoli denně. BoEuvedla, že rozhodnutí bylo učiněno kvůli klesající poptávce a zlepšování tržních podmínek, je však připravena jednat, pokud se tyto podmínky zhorší. 

 

Podpora vybraných firemních sektorů:

HoReKa: The Retail, Hospitality and Leisure Grant Fund (RHLGF) poskytuje firmám granty až do výše 25 tis. GBP pro každou provozovnu působící v sektoru maloobchodu, pohostinství nebo volného času s hodnotou pod 51 tis. GBP. DPH na jídlo, ubytování a atrakce bude od července snížena ze současné sazby 20 % na 5 % po dobu následujících 6 měsíců. Tento „katalyzátor“ v hodnotě 4 mld. GBP má podle Sunaka podpořit více než 150 000 podniků a ochránit 2,4 mil. pracovních míst. Vláda dále za účelem povzbuzení spotřebitelů nabídne během srpna od pondělí do středy slevu 50 % až do výše 10 GBP na osobu na konzumaci v registrovaných restauracích a kavárnách. Firmy si mohou do 5 pracovních dnů vyžádat vrácení peněz od vlády. Největší skotské hotely budou moci požádat o podporu v rámci 14 mil. nouzového fondu, od kterého si ministři slibují záchranu až 3 000 pracovních míst do příští turistické sezóny. Po celý srpen (3. – 31. 8. 2020)  probíhá vládní program na podporu oživení ekonomiky a záchrany pracovních míst v pohostinství (celkový počet pracujících v pohostinství v UK cca 1,4 mil. osob), které bylo tvrdě zasaženo pandemií. Program s názvem Eat Out to Help Out umožní návštěvníkům restaurací, kaváren a hospod využít nabídky 50% slevy na všechna jídla a nealkoholické nápoje (vláda zaplatí druhou polovinu ceny jídla/nápoje) s maximální slevou na osobu 10 liber.  Program se koná každý týden v pondělí, úterý a ve středu až do konce měsíce srpna, účastní se ho téměř 72,000 podniků. Program je součástí celkového plánu obnovy ekonomiky ve výši 30 miliard liber. Další opatření jsou plánována pro snížení DPH v oblasti cestovního ruchu a investic do nových projektů v oblasti infrastruktury, dekarbonizace.

Aerospace: Britská kosmická agentura (UKSA) poskytuje kosmickému sektoru finanční prostředky ve výši 2,6 milionu liber na vývoj řešení, která mohou pomoci NHS v boji s koronavirem. Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) bude UKSA financovat řadu projektů. Vláda poskytne firmám ze sektoru aerospace 3,9 mld. GBP. Letecká společnost Virgin Atlantic získala záchranný balíček ve výši 1,2 mld. GBP financovaný z privátních zdrojů. British Airways (BA) oznámily záměr snížit počet zaměstnanců o téměř 12,000 pracovních míst. Jedná se o 30% z celkového počtu. O dobrovolné propuštění po dohodě se zaměstnavatelem již požádalo 6,000 zaměstnanců, dalších 4,500 zaměstnanců odejde nedobrovolně, jde o zj. letištní a palubní personál z Gatwick a Heathrow. Zbylí zaměstnanci budou muset podepsat novou pracovní smlouvu. Společnost BA očekává omezení letů po zbytek roku, vč. letů do USA, které nejsou zatím obnoveny. Experti očekávají zotavení leteckého odvětví na úroveň z r. 2019, do roku 2022/2023,  ale spíše až v roce 2025. Letecká společnost Easyjet oznámila, že uzavře své regionální základny na letištích Stansted, Southend a Newcastle, zcela zruší všechny linky ze Southendu a zruší 670 prac. míst. Švédský dodavatel obranných technologií Saab plánuje tento týden oznámit plány na investici 50 mil. GBP do projektu na vývoj technologie pro plánovaný bojový letoun 6. generace Tempest, vedený britskou firmou BAE Systems. Po rozhodnutí Nissanu ponechat výrobu vozů v britském Sunderlandu (zatímco uzavře továrnu ve španělské Barceloně) a rozhodnutí Unileveru přesunout sídlo z Rotterdamu do Londýna jde o jeden z mála povzbudivých signálů o důvěře businessu v britskou ekonomiku i v kontextu brexitu. Vláda spustila první setkání rady Jet Zero Council, která spojuje vládu se zástupci environmentálního, leteckého a aerospace sektoru za účelem dekarbonizace a inovace těchto odvětví.

Inovativní technologické firmy: Vládní fond Future Fund ve výši 1,25 mld. GBP je určen na pomoc firmám, které podporují inovace ve Velké Británii. Balíček zahrnuje investiční fond ve výši 500 mil. GBP pro společnosti s vysokým růstem zasažené krizí, a je spolufinancován od vlády a soukromého sektoru. Do 28. června bylo schváleno 674 žádostí v hodnotě 320,6 mil. GBP. Fond byl nově zpřístupněn také britským firmám, které přesunuly své sídlo do mimo UK (např. za účelem účasti ve start-upovém akcerelátoru v USA apod.). Firmy však musí prokázat, že alespoň polovina jejich personálu sídlí v  UK a alespoň 50% příjmů pochází z prodeje v UK. 

Zdravotnictví: Finanční balíček ve výši 14,5 miliardy GBP zahrnuje podporu národní zdravotnické služby NHS ve výši 6,6 miliardy GBP, která by byla konkrétně zaměřena na uvolnění nemocničních lůžek a poskytování „naléhavých priorit včetně nákupu ventilátorů, diagnostických testů a ochranných prostředků pro zaměstnance NHS“. Vláda poskytne 210 mil. GBP na výzkum vakcíny proti COVID-19. Vláda zrušila dovozní daň a cla na důležité zdravotnické vybavení přicházející do země. Pokud jde o zdravotnictví, bylo slíbeno snížení daňové sazby z příjmů u lékařů s vyššími platy (což je má přimět ordinovat více hodin), dodatečné prostředky pro najmutí až 50 tis. nových sester, a výstavbu 40 nových nemocnic. V rámci plánu na obnovu Velké Británie po krizi způsobené Covid-19 nařídil premiér Boris Johnson ministrům, aby urychlili výstavbu nových nemocnic. Vláda oznámila nový podpůrný balíček pro britská zámořská území. Balíček zahrnuje repasované vojenské kyslíkové stroje a financování testovacích zařízení a pro celkem 14 zámořských území. V polovině července premiér přislíbil NHS další 3 mld. GBP za účelem příprav na zimní období. Prostředky mají umožnit NHS operovat za zvýšené kapacity až do března 2021. Současně bude zaveden „největší program očkování proti chřipce v historii Velké Británie“. Vláda oznámila 100 mil. GBP investici do modernizace továrny v Essexu na výrobu vakcíny proti Covid-19.

Hromadná doprava: 3,5 mld. GBP alokovány na udržení provozu železniční dopravy. Premiér naznačil zavedení samořiditelných vlaků jako jednu z podmínek pro podzimní dohodu o financování londýnského dopravního podniku. Statistický úřad uvedl, že  systém železniční dopravy byl po nouzových záchranných opatřeních efektivně znárodněn. Společnosti provozující vlakovou dopravu již nejsou pro statistické účely kvalifikovány jako subjekty soukromého sektoru. Nouzová dohoda mezi vládou a železničními společnostmi převedla téměř veškerý výnos a nákladové riziko ze společností na vládu. Současně železniční společnosti nesmějí provádět změny harmonogramu ani měnit počet zaměstnanců bez zvláštního souhlasu vlády. Ačkoli tento fakt nemá žádné právní účinky, znamená to, že úvěry a dluhy železničních společností budou od nynějška považovány za půjčky veřejného sektoru, dokud jim nebude znovu poskytnuta větší kontrola. 

Automotive: Podle médií se požadavek na půjčku pohybuje okolo částky 1 mld. GBP. Japonský Nissan potvrdil, že nezavře svou továrnu v Sunderlandu, místo toho v rámci hledání úspor ve výši 2,3 mld. GBP uzavře továrnu v Barceloně – jde o důležitý signál i v kontextu brexitu. Nissan nicméně doplnil, že výroba aut v Británii je stále v ohrožení v případě absence obchodní dohody UK s EU. Dovozní tarify by v případě tvrdého brexitu by učinili automobilový průmysl životuneschopný. Za účelem podpory automobilového průmysl a exportu poskytla vláda prostřednictvím své agentury UK Export Finance americkému výrobci automobilů Ford, který je jedním z největších exportérů v Británii, státní garanci 500 mil. GBP na úvěr od syndikátu bank ve výši 625 mil. GBP.  Vládní podpora má dále urychlit přechod na výrobu elektrických vozidel a zachránit tisíce pracovních míst pro Brity (Ford má v UK celkem 13 tis. zaměstnanců). Ford nicméně plánuje v září 2020 ukončení provozu své továrny na motory v Bridgendu, která zaměstnává 1700 pracovníků. Jaguar Land Rover, největší výrobce automobilů v Británii, získal balíček za podobných podmínek již v minulém roce.

Stavebnictví a infrastruktura: Velká města v čele s Londýnem plánují úpravy veřejného prostoru za účelem zachování fyzických rozestupů, včetně rozšíření chodníků a podpory cyklistiky. V Londýně vzniknou nové turistické a cyklistické trasy podél hlavních koridorů, dle plánu „London Streetscape“. Skotská vláda nabízí městským radám 10 mil. liber, aby mohly přebudovat nové širší „pop-up“ chodníky a cyklostezky, které podpoří fyzické rozestupy a ochrání chodce, běžce a cyklisty před motoristy. Vláda poskytne na program dekarbonizace bytů a veřejných budov 3 mld. GBP. Domácnosti získají z fondu ve výši 2 mld. GBP poukázky v hodnotě 5 tis. GBP (až 10 tis. GBP, tj. 100% nákladů, pro domácnosti s nízkým příjmem) na vylepšení izolace domů za účelem snížení emisí uhlíku. Zbývající 1 mld. GBP bude alokována na zajištění ekologičtějšího provozu veřejných budov. Iniciativa má vytvořit 140 tis. pracovních míst. Vláda sestavila pracovní skupinu s názvem projekt „Speed“ (rychlost), která má za úkol strategičtější a efektivnější realizaci vládních veřejných investičních projektů. Pracovní skupina se zaměří na zkrácení času potřebného pro vývoj, návrh a realizaci životně důležitých infrastrukturních projektů.

Kultura: Umělci a pracovníci v kulturním sektoru, kteří budou mít nárok na hotovostní granty až do výše 2 500 GBP, v rámci balíčku ve výši 160 mil. GBP. Balíček zahrnuje částku 20 mil. liber pro osoby působící v kreativním odvětví a pro nezávislé pracovníky. Premiér Johnoson přislíbil nový záchranný balíček z ve výši 1,57 mld. GBP určený sektorům umění a kulturního dědictví, který představuje největší jednorázovou investici do britské kultury a překonává očekávání odvětví. Velšská vláda investuje 53 mil. GBP na podporu sektoru kultury a umění.

Cestovní ruch: Vláda zavedla fond 1,3 milionu GBP na okamžitou podporu místních turistických organizací. Organizace mohou do 30. června 2020 dosáhnout až na 2500 GBP měsíčně pro 2 zaměstnance, kteří zajišťují kritickou podporu služeb a až 5000 GBP na pokrytí provozních nákladů. 

Rybářský průmysl: Získá od vlády „záchranné lano“ v podobě finančních grantů v celkové výši 10 mil. liber. 

Vzdělávání: Vláda odmítla žádost britských univerzit o poskytnutí záchranného balíčku ve výši 2 mld. GBP. Na druhou stranu vláda vyplatí univerzitám školné za žáky („tuition fee“) v hodnotě 2,6 mld. GBP dříve než v září a ministři umožní universitám účtovat studentům plné poplatky, i když se studenti nemohli fyzicky vrátit do přednáškových sálů a výuka probíhá on-line formou. Univerzity zároveň získají 100 mil. GBP na podporu výzkumu. Školy v Anglii získají balíček 1 mld. na pomoc znevýhodněným žákům dohnat výuku zmeškanou během pandemie. které budou vynaloženy na doučování dětí, které to nejvíce potřebují. Dotace v rámci 1 mld. balíčku ve výši 350 milionů liber je určena na jednoletý národní doučovací program od září, který nabídně výhodnější ceny než soukromí poskytovatelé. Další 1 mld. GBP bude alokována na výstavbu škol v rámci vládního plánu na obnovu ekonomiky. Uprostřed obav z nárůstu nezaměstnanosti se vláda se zavázala zajistit 30 000 stáží pro mladé. V rámci programu v hodnotě 111 mil. GBP získají firmy v Anglii 1 000 GBP za každé nové pracovní místo, které nabízejí. Skotsko, Wales a Severní Irsko obdrží 21 mil. GBP podobné programy. Střední a vysoké školy ve Walesu získají finanční podporu ve výši 50 mil. GBP na vyrovnání se s dopady pandemie a přípravy na podzim. Skotská vláda alokuje celkem 75 mil. GBP na nábor nových učitelů a 50 mil. GBP na fond pro obnovu školství.

Výrobní sektor: Asociace britských výrobců Make UK vyzve vládu k podpoře sektoru a prodloužení schématu CJPS. Podle průzkumu asociace čeká britský výrobní sektor, především automotive, aerospace a jiná klíčová odvětví, masivní rušení pracovních míst, poté, co v minulých týdnech desetitisíce zaměstnanců již o práci přišlo. Průzkum mezi členy asociace zjistil, že 53 % firem (v květnu 25 %) plánuje snížení počtu pracovních míst v následujících 6 měsících. Z toho třetina firem plánuje redukci pracovních míst o 11-12 % a desetina firem dokonce o 25-50 %. Podíl společností, které očekávají návrat k normálnímu obchodování za 12 měsíců nebo déle, se zvýšil na 42 %, zatímco pouze 15 % společností se vrátila na plnou kapacitu. Údaje IHS market ukazují v červenci na nejrychlejší tempo růstu ve výrobním sektoru za poslední 3 roky, kdy PMI index dosáhl hodnoty 53,3 oproti 50,1 v červnu. Firmy však také uvedly, že základní poptávka zůstala „velmi utlumená“ a mnozí výrobci byli nuceni snížit ceny. Podle průzkumu Konfederace britského průmyslu (CBI) ve třech měsících do července produkce poklesla rekordním tempem (o 57%) a počet objednávek klesl nejvíce od října 1980, postiženo bylo 14 ze 17 subsektorů, které asociace pokrývá.

Reality: Ve snaze oživit trh s bydlením je s okamžitou platností až do 31. 3. 2021 zrušena daň z nabytí nemovitosti pro nemovitosti do hodnoty 500 tis. GBP oproti původnímu limitu 125 tis. GBP. Ceny nemovitostí v celé Velké Británii tak v důsledku v červenci rostly měsíčně nejrychleji za 11 let o 1,7% oproti červnu a o 1,5% v meziročním srovnání.

Finanční sektor: Regulátor finančního sektoru FCA rozšířil platnost nouzových opatření, které umožní spotřebitelům zasaženým pandemií zmrazit platby půjček a kreditních karet až do 31. října 2020. Opatření se vztahují také na kontokorent (bezúročně do 500 GBP) a kredit u obchodníků (store cards and catalogue credit). Banka HSBC plánuje zrušení 35 tis. pracovních míst globálně poté, co byla nucena odstavit 2,9 mld. GBP na nedobytné pohledávky. Regulátor finančního sektoru FCA zvažuje zavedení povinného oznámení pro investory o záměru stáhnout investice z nemovitostních fondů až 6 měsíců dopředu. Opatření má zabránit nesouladu v likviditě, když příliš mnoho investorů současně stáhne své investice, správce fondu nucen pozastavit chod fondu, jako tomu bylo v případě fondu Woodfordem a dalších nemovitostních fondů v minulém roce.

Další informace o podpoře pro britské firmy:

https://www.businesssupport.gov.uk/ a https://www.gov.uk/coronavirus/business-support   

Informace pro britské exportéry a britské firmy působící mezinárodně  
 

Makroekonomická predikce:

Za 2. čtvrtletí roku 2020 zažila britská ekonomika nejhlubší čtvrtletní propad od počátku záznamů v roce 1955 – 20,4% HDP dle dat Národního statistického úřadu. To je nejhorší propad ze zemí G7, i horší než v kterékoliv ze zemí EU. Británie je tedy oficiálně v recesi, jelikož propad ekonomika již zaznamenala i v 1. čtvrtletí.

Podle vládní agentury Office for Budget Responsibility (OBR) je britská ekonomika je na cestě ke svému nejhoršímu roku za posledních 300 let a největšímu schodku v období míru. V nové zprávě nastínila OBR tři scénáře budoucího vývoje, které všechny předpovídají nejhorší recesi za 300 let (pokles ekonomiky o 10,6% až 14,3% HDP). OBR předpovídá masivní nárůst deficitu státního rozpočtu (do výše 13-21 % HDP) a státního dluhu (nad 100 % HDP). Podle OBR bude k obnovení stability britských veřejných financí zapotřebí buď zvýšení daní o 60 mld. GBP nebo návrat k úsporným opatřením (indikátorem směřování vlády může být fakt, že ministerstvo financí zahájilo rozsáhlý přezkum daně z kapitálových výnosů.) Podle zprávy OECD utrpí britská ekonomika pravděpodobně nejhorší škody způsobené krizí covid-19 z rozvinutých zemí. OECD předpovídá propad britského HDP v roce 2020 o 11,5 %, což je horší hodnota než v případě Francie, Itálie či Španělska. V případě druhé vlny infekce v letošním roce se má HDP snížit dokonce o 14 % Jedním z faktorů identifikovaných OECD je význam sektoru služeb pro britské hospodářství. Obchod, cestovní ruch, realitní trh a pohostinství společně významně přispívají k HDP a všechny byly těžce zasaženy lockdownem. OECD také doplnila, že pokud UK neuzavře obchodní dohodu s EU do konce roku 2020 nebo nezavede alternativní opatření, vystaví se hrozbě výrazně negativních dopadů na obchod a pracovní trh.

Podle letní predikce Evropské komise by mělo britské HDP poklesnout v letošním roce o 9,7 %. Jarní predikce EK přitom předpokládala kontrakci ekonomiky „jen“ o 8,3 %. EK předpovídá, že příští rok HDP vzroste o 6 % – ale pouze tehdy, bude-li současný „status quo“ v obchodních vztazích zachován.