english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: PublicDomainPictures @ Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Britský program finanční podpory firem postižených epidemií koronaviru

Vláda Spojeného království schválila balíček finanční pomoci firmám na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19 o celkové výši 330 mld. GBP.

Stav ekonomiky

Za 2. čtvrtletí roku 2020 zažila britská ekonomika nejhlubší čtvrtletní propad od počátku záznamů v roce 1955 – 19,8 % HDP. To je nejhorší propad ze zemí G7 i EU. Británie je oficiálně v recesi. Odhady ukazují pokles britské ekonomiky o 21,8% než na konci roku 2019. Britská ekonomika rostla ve 3. čtvrtletí rekordním tempem o 15,5%, především díky uvolnění opatření v létě. Úroveň HDP je ovšem stále na úrovni roku 2014 a o 9,7% nižší ve srovnání s koncem roku 2019. Vzhledem k přísnějším omezením a celostátnímu lockdownu v listopadu se očekává další propad, zpomalování ekonomiky nastalo již v září (růst HDP 1,1%). Británie je nejpostiženější z velkých evropských ekonomik.

Letošní deficit státních financí je 214,9 mld. GBP,  vyšší než za krizový finanční rok 2009–2010 (- 157,7 mld.). Celkový státní dluh již dosáhl hodnoty 2,07 bil. GBP, je to poprvé od roku 1960-61, kdy se poměr státního dluhu k HDP posunul nad 100% (108%). Dle nových odhadů v souvislosti s druhou vlnou koronaviru se deficit v roce 2020 odhaduje až na 400 mld. GBP. Jen za říjen dosáhl deficit hodnoty 22,3 mld. GBP. Odhaduje se, že ústřední vládní orgány utratily v říjnu 2020 na běžné činnosti 71,3 mld. GBP, což je o 6,4 miliardy GBP více než v říjnu 2019; tento růst zahrnuje 1,3 miliardy GBP v rámci schématu zachování pracovních míst (CJRS) a 0,3 miliardy GBP ve schématech podpory příjmů OSVČ (SEISS).

UK vstoupila do velké krize zaměstnanosti.  Míra nezaměstnanosti za tři měsíce do září 2020 vyskočila na 4,8%, s více než 1,6 miliony lidí bez práce, což je nejvyšší úroveň od konce roku 2016 a prudký nárůst ze 4,5% v období od června do srpna, o 0,9% meziročně. Nezaměstnanost ve skupině 16-24 let dosahuje 14,6 %. Během Q3 2020 bylo propuštěno rekordních 314 tis. lidí, meziroční nárůst byl největší od období od února do dubna 2009. Nejhůře zasažené skupiny byli mladí pracovníci, zaměstnanci na částečný úvazek a osoby samostatně výdělečně činné. Přehled zrušených pracovních míst a dočasně odstavených zaměstnanců napříč jednotlivými sektory od začátku pandemie koronaviru lze najít např. v deníku The Guardian.

Úrokové sazby

Bank of England snížila základní sazbu na 0,10%. BoE je případně připravena snížit úrokové sazby pod nulu a stimulovat další růst. BoE zahájila konzultace s komerčními bankami ohledně jejich připravenosti na zavedení negativní úrokové sazby s termínem pro odpovědi bank do 12. listopadu. Další revize úrokových sazeb se očekává v prosinci, i přes nízkou inflaci ekonomové neočekávají zvyšování sazeb. Spořitelům by v budoucnu mohly být účtovány záporné úrokové sazby, pokud Bank of England úspěšně zavede digitální měnu. Andy Haldane uvedl, že neschopnost centrálních bank efektivně snižovat sazby pod nulu může poškodit ekonomiku.

Makroekonomická predikce

V souvislosti s novým lockdownem ekonomové předpovídají pokles HDP v listopadu až o 12 %. Podle banky se britská ekonomika se letos sníží o 11% - včetně 2% poklesu v říjnu až prosinci, což je výrazně více než prognózy pro eurozónu či USA. BoE očekává, že se britská ekonomika nevrátí do své předpandemické velikosti až do 2022. Zotavení ekonomiky se nyní očekává spíše ve tvaru písmene „W“. Podle víceguvernéra BoE Dave Ramsdena v příštích třech letech dojde v britské ekonomice ke ztrátě až 490 mld. GBP, což bude znamenat vážný zásah do životní úrovně a ztrátu daňových příjmů pro financování veřejných výdajů.

Předpokládaná míra nezaměstnanosti dosáhne vrcholu ve Q2 2021 na úrovni 7,75%, a bude dlouhodobějšího charakteru. Aktuální očekávaná nižší nezaměstnanost je dána především prodloužením programu na ochranu pracovních míst CJRS.

BoE rovněž varovala, že v kombinaci s brexitem pandemie v prvním čtvrtletí příštího roku připraví ekonomiku o 1% růstu. 40% firem v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, výroby, dopravy a skladování uvádí, že jsou na konec přechodného období připraveni jen částečně, nebo vůbec.

Britská ekonomika je na cestě ke svému nejhoršímu výsledku za posledních 300 let a největšímu schodku v období míru. Ve své zprávě nastínila OBR tři scénáře budoucího vývoje, v prostředním, nejpravděpodobnějším scénáři se aktivita zotavuje pomaleji a dostane se zpět na vrchol koncem roku 2022. HDP v roce 2020 klesá o 12,4%.

Vládní strategie podpory ekonomiky

Premiér Johnson představil 17. 11. vládní plán zelené průmyslové revoluce, který má pomoci k zotavení ekonomiky UK a dosáhnout uhlíkové neutrality země do roku 2050. Desetibodový plán má dále za ambici vytvoření 250 tis. pracovních míst, přičemž většina pozornosti bude zaměřena na oblasti severní a střední Anglie, Skotska a Walesu. Náklady programu byly vyčísleny na 12 mld. GBP, přičemž u 8 mld. GBP je nové financování. Desetibodový plán zahrnuje:

 • Zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2030 s dotacemi pro elektromobily a financování dobíjecích stanic. Prodej některých hybridních automobilů a dodávek bude pokračovat až do roku 2035.
 • Dříve oznámený závazek čtyřnásobného využívání větrné offshore energie do roku 2030 na 40 GW (dostatečné množství energie pro zásobování všech domácnosti v UK).
 • Zvýšení produkce vodíku s příslibem 100% vyhřívání měst vodíkem do konce tohoto desetiletí.
 • Investice ve výši 525 mil. GBP do nové jaderné energetiky založené na nové generaci malých a pokročilých reaktorů.
 • Příští rok bude alokována 1 mld. GBP na izolaci domů a veřejných budov s využitím stávajícího dotací na „zelené domovy“ a dekarbonizačního systému veřejného sektoru.
 • Investice dalších 200 mil. GBP do iniciativ na zachycování uhlíku.
 • Podpora ekologičtějších pohonů v leteckém a námořním sektoru (alokace 20 mil. GBP)
 • V rámci úsilí o ochranu přírody bude každoročně vysazeno 30 tis. hektarů stromů.
 • Aktivity na podporu veřejné dopravy, cyklistiky a chůze, ačkoliv zatím nebyly oznámeny žádné nové programy.
 • Závazek učinit z Londýna „globální centrum zeleného financování“.

Vláda 9. 11. oznámila  vytvoření agentury pro investice „Office for Investment“. Ve své tiskové zprávě uvádí, že nový orgán bude „podporovat získání investičních příležitostí s vysokou hodnotou do UK, které jsou v souladu s klíčovými vládními prioritami, jako je dosažení nulových emisí, investice do infrastruktury a rozvoj výzkumu a vývoje“.

Premiér Johnson představil na konci června plán pro obnovu britské ekonomiky po pandemii Covid-19 s názvem „New Deal for Britain“ ve výši 5 mld. GBP (0,2% HDP). Vládní strategie na obnovu země se ponese namísto úspor v duchu investic – Johnsonovou ambicí je transformace Británie do „vědecké supermocnosti“, kde se hlavní důraz kladen na inovace zejména v  oblasti IT, bio science, vesmírných satelitů, umělé inteligence, bezuhlíkových technologiích a řešení klimatických výzev. V rámci programu bude alokováno 900 mil. GBP na 300 připravených schémat a infrastrukturních projektů. Investice má „položit základy zelené ekonomické obnovy“ země. Vláda také potvrdila investici 360 mil. GBP pro město Manchester na výstavbu 26 tis. nových domovů.

Ministr financí představil 8. 7. 2020 plán restartu ekonomiky země s názvem „Plán pro pracovní místa“. Vláda doposud poskytla 160 mld. liber na zmírnění prvotních dopadů krize na ekonomiku a nyní vstupuje do druhé fáze 30 mld. ekonomických opatření zaměřených na zaměstnanost. Třetí fází má být fáze rekonstrukce ekonomiky. Vedle podpory zaměstnanosti se nová opatření zaměří na podporu sektorů pohostinství a volného času a vybavení domácností a veřejných budov nízkouhlíkovými technologiemi. Jednotlivá opatření viz níže v textu dle příslušných oblastí.

Vláda představila legislativu na ochranu podniků, které jsou klíčové pro veřejné zdraví před zahraničním převzetím. Nová opatření poskytnou vládě pravomoc chránit klíčové společnosti jako např. farmaceutické a technologické firmy, které se nyní mohou potýkat s dopady pandemie COVID-19.

Programy vládní podpory: 

Dne 25. března 2020 byl schválen nový zákon (tzv. „Covid Bill“), pro flexibilní finanční podporu. Vládní opatření v souvislosti s pandemií stála doposud 200 mld. GBP, celkový přehled nákladů např. na webu NAO https://www.nao.org.uk/covid-19/cost-tracker/

Ministerstvo financí aktuálně zvažuje návrh pracovní skupiny tvořené subjekty ze City of London, vedené EY TheCityUK, a  na vytvoření státního subjektu UK Recovery Corporation, který by řídil neudržitelný korporátní dluh ve výši 35 mld. GBP a pomohl zachránit až 780 tis. britských firem a až 3 mil. pracovních míst. Podniky, které se účastnily vládního státem garantovaného úvěrového schématu CBILS nebo BBLS, by tak mohly požádat o zvláštní opatření, pokud by jim hrozil kolaps. UK Recovery Corporation by byla schopna převést dluh firem na zvláštní finanční nástroje, jako jsou preferenční akcie nebo daň ze zisku, což by podnikům poskytlo prostor pro splácení a zotavení se z krize. To by pomohlo vyhnout se použití peněz daňových poplatníků na krytí nezaplacených dluhů.

Premiér Johnson oznámil investici 350 mil. GBP na implementaci ekologických řešení pro britský průmysl, které mají pomoci s obnovou ekonomiky země po krizi a potvrdit pozici UK coby lídra v oblasti „zelených“ inovací. Investice má za cíl snížení emisí skleníkových plynů v souladu s politikou dosažení nulových emisí do roku 2050.

Zahájení nového národního programu pro vesmírné inovace bude podpořené počátečním financováním UK Space Agency ve výši 15 mil. GBP, z čehož prvních 10 mil. GBP bude určeno na projekty, které budou sledovat globální změny klimatu, které by mohly pomoci chránit lokální oblasti před dopady extrémního počasí identifikováním změn v prostředí. Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu dostane k dispozici 10 mil. GBP s cílem pomoci společnostem uvést špičkové nápady ze stádia prototypu až na trh.

Zavedeny jsou následující nástroje podpory:   

Program na pomoc firmám při přerušení činnosti - The Coronavirus Business Interruption Scheme (CBILS)  

Program poskytuje firmám půjčky s 80% státní garancí nebo jiné formy financování až do výše 5 mil. GBP. Od 30. července je schéma přístupné také malým firmám na pokraji kolapsu sobratem do 9 mil. GBP. Společnosti, které jsou zadlužené či ve ztrátě, byly původně ze schématu vyloučeny kvůli EU regulaci státní pomoci.

Program na retenci pracovních míst, tzv. „furlough scheme“ (Coronavirus Job Retention Scheme, CJRS)

Od března vláda hradila 80 % výplaty všech zaměstnanců (včetně nákladů na daně (ER NIC) a penzijní připojištění) jejichž pracovní místa firma zachová, a to až do výše 2 500 GBP měsíčně. Pro tuto finanční pomoc nebyl stanoven finanční strop. Plán bylplatný od 1.3. do 30. 10. 2020. Program byl kvůli druhému celostátnímu lockdownu prodloužen až do konce března 2021. Vláda bude dále hradit 80 % výplaty všech zaměstnanců (kromě nákladů na daně (ER NIC) a penzijní připojištění), jejichž pracovní místa firma zachová, a to až do výše 2 500 GBP měsíčně. Vzhledem k prodloužení schématu až do března (původně se mělo jednat jen o listopad) bude zrušen bonus pro zaměstnavatele ve výši 1 tis. GBP za zachování každého pracovních místa, který měl stát až 9 mld. GBP. Doma je k 6. listopadu díky prodlouženému programu furlough stále 9,6 mil. zaměstnanců.

Odklady DPH -  VAT Deferrals 

Firmy registrované v Británii mohou požádat o odklad platby DPH v rámci daňových přiznáním až do konce června. Firmy, které požádaly o doklad DPH, budou mít možnost DPH doplatit v 11 menších měsíčních částkách splatných od března 2021.

Granty pro firmy – Business Grants

Podniky v Anglii, které musí z důvodu místních nebo národních omezení uzavřít, budou mít nárok na granty dle velikosti obchodní plochy (od 667 GBP do 1 500 GBP/dva týdny).

Podpora velkých firem 

 • The Coronavirus Large Business Interruption Scheme (CLBILS) poskytuje od počátku krize půjčky velkým firmám s ročním obratem nad 45 mil. GBP až do výše 25 mil. GBP. S ohledem trvající krizi a velký zájem firem britské ministerstvo financí zečtyřnásobilo hodnotu úvěrů dostupných velkým firmám. Velké firmy mohou získat půjčky až do výše až 200 mil. GBP. Program je zaměřen na firmy, které se nekvalifikují pro úvěrový program CCFF centrální banky. Firmy, které schématu využijí, nesmí  do splacení půjčky vyplatit dividendy svým akcionářům, zároveň se na ně budou stahovat restrikce vyplácet bonusy členům představenstva. V rámci schématu CLBILS bylo k 18. říjnu schválené půjčky v celkové výši 4,57 mld. GBP. 
 • Projekt „Bříza“ - MF UK připravuje v rámci projektu „Birch“ rozsáhlé záchranné balíčky pro největší zadlužené firmy, „které již vyčerpaly všechny ostatní možnosti záchrany, a jejichž krach by poškodil hospodářství“. Tedy především automobilky (v čele s největší Jaguar Land Rover), letecké výrobce (Rolls Royce) i ocelárny.

Podpora malých a středních firem 

 • Pro letošek byla zcela zrušena daň z obchodní plochy („business rates“) pro menší maloobchody, hotely, kavárny a podniky volného času v Anglii.  
 • Malé a střední firmy (SMEs) do 250 zaměstnanců mají nemocenskou do délky 15 dnů proplacenou vládou.  
 • Malé a střední podniky se zaměřením na výzkum a vývoj budou těžit z nových grantů a půjček ve výši 750 milionů GBP. 
 • Fond The Small Business Grant Fund (SBGF) poskytuje firmám granty až do výše 10 tis. GBP na provozovnu, na které se vztahují úlevy pro malé nebo vesnické podniky.
 • Úvěrový program na podporu obnovení obchodních aktivit firem Bounce Back Loan Scheme (BBLS) poskytuje půjčky až do výše 50 tis. GBP malým podnikům se 100% státní garancí. Schéma BBLS a ukázalo se jako jedno z nejpopulárnějších vládních opatření. Podle nových pravidel mohou malé podniky, které již úvěr získaly, ale nepožádaly v rámci první žádosti o maximální částku, požádat o doplnění úvěru s ohledem na nový lockdown. Celková půjčka může mít hodnotu až 25% ročního obratu do 50 000 GBP.
 • Vláda také alokovala dalších 617 mil. GBP pro místní správy na poskytování grantů malým podniků v místních komunitách, které nedosáhnou na podporu v rámci programu SBGF nebo RHLGF (viz níže).

Úvěrové programy pro firmy, které měly končit v listopadu, byly prodlouženy do ledna 2021. Splatnost poskytnutých půjček v rámci těchto programů byla prodloužena až na 10 let, efektivně tak byla snížena měsíční splátka na téměř polovinu. Podniky v potížích také mohou žádat o odklad splátek až na 6 měsíců.

Podpora firem působících v oblasti lokálních lockdownů - Local Restrictions Support Grant

Vláda poskytuje firmám v oblasti velmi vysokého rizika (Tier 3), které jsou nuceny přerušit činnosti kvůli lokálnímu lockdownu granty až do výše 3 tis. GBP za každé 2 týdny, kdy zůstanou zavřené. Menší firmy obdrží až 1000 GBP za každé 3 týdny. Podniky, které zůstávají uzavřené na celostátní úrovni (např. noční kluby) na grant nedosáhnou. Ministerstvo financí dále navýší rozpočet místních samospráv na podporu firem o 5% na pomoc postiženým firmám, které nejsou na seznamu plátců daně z obchodní plochy. Místní vlády ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku obdrží 1,3 mld. GBP na podporu místních firem postižených opatřeními. Firmy postižené opatřeními (např. hotely a restaurace, volnočasové podniky), které se nachází v oblasti vysokého stupně rizika (Tier 2) získají nově až 2100 GBP měsíčně. Opatření je platné i zpětně.

Podpora pro OSVČ - Self-Employment Income Support Scheme (SEIS) 

 • Pro OSVČ je v důsledku lockdownu navýšena podpora na 80% průměrného zisku až do výše 3 750 GBP za listopad, průměrně se za období listopad-leden zvedne původně plánovaná podpora ze 40 % za 55%.

Podpora občanů

 • Nemocenská zaměstnancům je placena již od 1. dne, místo stávajícího 4. dne pracovní neschopnosti; nárok na ni mají i osoby v dobrovolné izolaci (bez potvrzené infekce koronavirem); vznikl fond ve výši 500 mil. GBP na pomoc nejvíce zranitelným skupinám obyvatel. 
 • Hypotéční prázdniny byly prodlouženy. Dlužníci, kteří byli zasaženi pandemií, mají nárok na šestiměsíční „prázdniny“.
 • Vláda přislíbila částku 433 mil. GBP na výstavbu 6 000 domů pro bezdomovce, kterým bylo během pandemie poskytnuto náhradní přístřeší. 
 • Univerzální sociální dávka „universal credit“ byla na začátku pandemie navýšena o 1 tis. GBP ročně.
 • Schéma „kickstart“ má za cíl vytváření pracovních míst pro mladé lidi ve věku 16-24 let, jejichž mzdy bude vláda platit po dobu šesti měsíců. Vláda vyhradí počáteční 2 mld. GBP na financování stovek tisíc pracovních míst. Firmy obdrží bonus 2 tis. GBP za každého přijatého učně do 25 let a 1,5 tis. GBP za učně starší 25 let. V rámci schématu Kickstart bylo doposud vytvořeno 20 tis. pracovních míst.
 • Dojde ke zdvojnásobení počet poradců úřadů práce a dalších opatření na zvýšení zaměstnanosti.
 • Vláda zavádí pilotní schéma pro občany s nízkým příjmem v oblastech s vysokým výskytem infekce covid-19 v Anglii, kteří mají povinnost 14-denní karantény. Vládou stanovená částka až 13 GBP na den se však setkala se širokou kritikou coby nedostačující.
 • Vláda pod tlakem kampaně proti dětské potravinové chudobě přislíbila zimní grantový program v hodnotě 170 mil. GBP zaměřený na pomoc rodinám s nízkými příjmy postiženými pandemií Covid-19.

Podpora pro městské rady v Anglii

 • Vláda přislíbila dalších 500 mil. GBP městským radám, celková částka vládní podpory v období krize covid tak činí 4,3 mld. GBP.
 • Vláda zároveň nahradí okolo 75% příjmů, o které rady přišly, a nabídne schéma, které umožní rozložit daňový deficit do období 3 let.
 • Pro místní samosprávy, na které se budou vtahovat opatření 3. stupně, bude k dispozici až 500 milionů GBP na financování aktivit, vymáhání a dodržování předpisů a sledování kontaktů.
 • Premiér přislíbil v rámci „fondu pro města“ další finanční podporu ve výši 1 mld. GBP nad rámec dříve alokovaných 3,6 mld. GBP.
 • Místní samosprávy v Anglii dále získají 1,1 mld. GBP na jednorázové platby za účelem podpory firem.

Podpora centrální banky Bank of England (BoE) 

 • Covid corporate financing facility (CCFF) je úvěrový program banky, který pomůže firmám s cash-flow během pandemie. 
 • Komise pro finanční politiku a obezřetnostní regulaci dočasně umožňují bankám a stavebnímspořitelnám držet nižší finanční rezervy. 
 • BoE po koordinaci s dalšími centrálními bankami omezila repo operace na 3 dny v týdnu.
 • BoE rozšířila svůj balíček stimulačních opatření (QE) o dalších 150 mld. GBP. Celková hodnota programu se tak zvýší na 895 mld. GBP (875 mld. GBP na nákup státních dluhopisů a 20 mld. GBP korporátní dluhopisy.)

Podpora vybraných firemních sektorů: 

HoReKa, maloobchod: The Retail, Hospitality and Leisure Grant Fund (RHLGF) poskytuje firmám granty až do výše 25 tis. GBP pro každou provozovnu působící v sektoru maloobchodu, pohostinství nebo volného času s hodnotou pod 51 tis. GBP. DPH na jídlo, ubytování a atrakce byla od července snížena ze současné sazby 20 % na 5 %, snížení bude trvat až do konce března 2021. Náklady se odhadují na 835 mil. GBP. Tento „katalyzátor“ v hodnotě 4 mld. GBP má podle Sunaka podpořit více než 150 000 podniků a ochránit 2,4 mil. pracovních míst. Nejvíce poznamenanými segmenty v pandemii byly řetězce s módou, mobilními telefony a sázkové kanceláře. Analytici však předpovídají, že počet uzavřených obchodů ještě výrazně poroste. Nedostatkovým zbožím se stává sportovní a volnočasová obuv a oblečení, zatímco prodejci formálního a business oblečení zaznamenávají propady. Podle firmy PwC by mohlo britskému hotelovému průmyslu trvat až čtyři roky, než se vrátí na úroveň roku 2019. Druhý anglický lockdown snížil návštěvnost maloobchodů o 75 % v meziročním srovnání, oproti prvnímu lockdownu maloobchodům pomáhá více zavedený systém click and collect. Po pádu módních řetězců Peacocks, Jaeger, Austin Reed a Jacques Vert do nucené správy je ohroženo více než 4700 pracovních míst. Poslanci Konzervativní i Labouristické strany vyzvali velké supermarkety k vrácení daňových úlev z obchodní plochy ve výši téměř 2 mld. GBP, jelikož firmy vyplácejí dividendy akcionářům. Maloobchod v říjnu rostl i přes opatření o 1,2 % (začátek předvánočních nákupů).

Aerospace: Britská kosmická agentura (UKSA) poskytuje kosmickému sektoru finanční prostředky ve výši 2,6 milionu liber na vývoj řešení, která mohou pomoci NHS v boji s koronavirem. Vláda poskytne firmám ze sektoru aerospace 3,9 mld. GBP.  Experti očekávají zotavení leteckého odvětví na úroveň z r. 2019 do roku 2022/2023. Londýnské letiště Heathrow poprvé ztratilo své prvenství coby jako nejvytíženější evropské letiště poté, co ho předstihl pařížský Charles de Gaulle. Letiště silně kritizovalo vládu za „pomalý pokrok“ při zahájení testování na koronavirus pro cestující a požaduje, aby se vláda zavázala k testování cestujících do 1. prosince. Easyjet se propadla hluboko do mínusu se ztrátou 1,273 mld. GBP za poslední finanční rok, což ukazuje bezprecedentnost krize. Společnost vykázala před rokem zisk 430 mil. GBP.

Inovativní technologické firmy: Vládní fond Future Fund ve výši 1,25 mld. GBP je určen na pomoc firmám, které podporují inovace ve Velké Británii. Balíček zahrnuje investiční fond ve výši 500 mil. GBP pro společnosti s vysokým růstem zasažené krizí, a je spolufinancován od vlády a soukromého sektoru.  Alespoň polovina personálu a příjmů z prodeje musí sídlit/pocházet z  UK. 

Zdravotnictví: Finanční balíček ve výši 14,5 miliardy GBP zahrnuje podporu národní zdravotnické služby NHS ve výši 6,6 miliardy GBP, která by byla konkrétně zaměřena na uvolnění nemocničních lůžek a poskytování „naléhavých priorit včetně nákupu ventilátorů, diagnostických testů a ochranných prostředků pro zaměstnance NHS“. Vláda na nákup 20 900 nemocničních ventilátorů vynaložila během první vlny pandemie 569 mil. GBP. Vláda poskytne 210 mil. GBP na výzkum vakcíny proti COVID-19. Vláda zrušila dovozní daň a cla na důležité zdravotnické vybavení přicházející do země. Pokud jde o zdravotnictví, bylo slíbeno snížení daňové sazby z příjmů u lékařů s vyššími platy (což je má přimět ordinovat více hodin), dodatečné prostředky pro najmutí až 50 tis. nových sester a výstavbu 40 nových nemocnic. Vláda oznámila nový podpůrný balíček pro britská zámořská území. Balíček zahrnuje repasované vojenské kyslíkové stroje a financování testovacích zařízení pro celkem 14 zámořských územíVláda oznámila 100 mil. GBP investici do modernizace továrny v Essexu na výrobu vakcíny proti Covid-19. V srpnu bylo oznámeno 300 mil. GBP na modernizaci oddělení pohotovosti. V polovině září byla oznámena další dotace pro NHS ve výši 2,7 mld. GBP, aby pomohla systému v zimní období a zároveň  nemocnicím vypořádat se s nevyřízenými operacemi. 150 mil. GBP bude alokováno na rozšíření oddělení pohotovosti ve 25 nemocnicních. Vláda investuje 24 mil. GBP na zvýšení kapacity nouzové linky 111, která se má stát „bránou pro pohotovostní péči“. Další prostředky budou uvolněny a nákup ochranných pomůcek. Role NHS 111 bude podle něj rozšířena. Miliony lidí ji využili k získání nejlepší rady ohledně koronaviru. Říká, že lidé nebudou ve vážných situacích odvráceni od pohotovostních oddělení. Vláda však investuje 24 milionů GBP do kapacity zpracování hovorů NHS 11 a bude stavět na studiích, které ji promění v bránu pro pohotovostní péči. Lidé jej budou moci použít k provedení rezervace s náležitou péčí. Může to být rezervace u praktického lékaře, ale může to být rezervace pro A&E, říká. Vláda oznámila investici 10 mil. GBP do sítě klinik pro léčbu pacientů s dlouhodobými potížemi způsobenými koronavirem. Vláda oznámila také financování ve výši více než 30 mil. GBP na první testy (tzv. ‘challenge trials’) za účelem urychlení vývoje vakcíny, kdy budou mladí zdraví dobrovolníci infikováni virem. NHS oznámila  financování 15 mil. GBP na „rychlé posouzení a léčbu“ zaměstnanců s problémy v oblasti duševního zdraví v zimním období. Dalších 37 mil. GBP bude investováno do skotského zdravotnictví (NHS) v rámci plánu „zimní připravenosti“, který bude zahrnovat 50% nárůst očkování proti chřipce a národní rámec pro zmírnění dopadu na služby, které nesouvisí s covid-19. Vedoucí představitelé NHS vyzvali vládu k naplnění slibu o poskytnutí objemu takového množství prostředků, které bude NHS potřebovat v reakci na krizi způsobenou koronavirem, a to navýšením jejího rozpočtu o 4 mld. GBP v příštím roce. NHS potřebuje dodatečné financování na řešení obrovského počtu pacientů čekajících na operaci a prudkého nárůstu počtu lidí potřebujících péči o duševní zdraví v přímém důsledku pandemie.

Pečovatelský sektor: Fond pro kontrolu infekce zaručí pečovatelům plnou mzdu, pokud budou muset do karantény, a zajistí, aby pečovatelé pracovali pouze v jednom pečovatelském domě, čímž se sníží riziko šíření infekce. Fond byl prodloužen do března 2021 a nabídne sektoru dalších 546 mil. GBP před očekávanou druhou vlnou v zimních měsících.

Hromadná doprava: 3,5 mld. GBP bylo alokováno na udržení provozu železniční dopravy. Záchranný balíček pro železnice byl v září prodloužen o 18 měsíců a celkem se očekávají náklady až ve výši 12 mld GBP. Společnosti provozující vlakovou dopravu již nejsou pro statistické účely kvalifikovány jako subjekty soukromého sektoru. Nouzová dohoda mezi vládou a železničními společnostmi převedla téměř veškerý výnos a nákladové riziko ze společností na vládu. Vláda schválila 1,8 mld. GBP záchranný balíček pro TfL, TfL dále předpovídá, že v následujícím roce bude zapotřebí dalších 2,9 mld. GBP na finanční stabilizaci MHD..  Velšská vláda přistoupila ke znárodnění železniční dopravy kvůli poklesu tržeb způsobeným výrazným poklesem počtu cestujících kvůli koronaviru.

Automotive: Japonský Nissan potvrdil, že nezavře svou továrnu v Sunderlandu, místo toho uzavře továrnu v Barceloně – jde o důležitý signál i v kontextu brexitu. Nissan nicméně doplnil, že výroba aut v Británii je stále v ohrožení v případě absence obchodní dohody UK s EU. Dovozní tarify by v případě tvrdého brexitu učinily automobilový průmysl životuneschopný. Vládní podpora má dále urychlit přechod na výrobu elektrických vozidel a zachránit tisíce pracovních míst pro Brity (Ford má v UK celkem 13 tis. zaměstnanců). Ford nicméně plánuje v září 2020 ukončení provozu své továrny na motory v Bridgendu, která zaměstnává 1700 pracovníků. Prodeje automobilů ve Velké Británii zatím letos poklesly o 33,2% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Prodej bateriových elektromobilů a plug-in hybridních automobilů představoval více než desetinu prodaných nových automobilů, protože poptávka po bateriových elektrických vozidlech vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 184 %. Premiér Boris Johnson má příští týden oznámit zákaz prodeje nových aut na benzin a naftu od roku 2030, tedy o pět let dříve, než se původně plánovalo. Nový harmonogram by se však neměl vztahovat na některé hybridní automobily, které kombinují elektrický a fosilní pohon. Ty se budou moci prodávat do konce roku 2035.

Stavebnictví a infrastruktura: Velká města v čele s Londýnem plánují úpravy veřejného prostoru za účelem zachování fyzických rozestupů, včetně rozšíření chodníků a podpory cyklistiky, např. „London Streetscape“. Skotská vláda nabízí městským radám 10 mil. liber, aby mohly přebudovat nové širší „pop-up“ chodníky a cyklostezky.. Vláda poskytne na program dekarbonizace bytů a veřejných budov 3 mld. GBP. Domácnosti získají z fondu ve výši 2 mld. GBP poukázky v hodnotě 5 tis. GBP  na vylepšení izolace domů za účelem snížení emisí uhlíku. Zbývající 1 mld. GBP bude alokována na zajištění ekologičtějšího provozu veřejných budov. Iniciativa má vytvořit 140 tis. pracovních míst.

Kultura: Umělci a pracovníci v kulturním sektoru budou mít nárok na hotovostní granty až do výše 2 500 GBP, v rámci balíčku ve výši 160 mil. GBP. Balíček zahrnuje částku 20 mil. GBP. Premiér Johnson přislíbil nový záchranný balíček (“cultural recovery programme”) z ve výši 1,57 mld. GBP určený sektorům umění a kulturního dědictví. Velšská vláda do kultury investuje 53 mil. GBP. V krizi se po odložení premiér vybraných filmů ocitl sektor kin. Britský hudební průmysl varoval, že do Vánoc může dojít ke ztrátě až 170 tis. pracovních míst a zmenšení sektoru až o polovinu, což připraví ekonomiku až o 3 mld. GBP. UK Music, zastřešující organizace zastupující komerční hudební průmysl od umělců a nahrávacích společností po sektor živé hudby, uvedla, že sektor v loňském roce vzrostl o 11% a dosáhl hodnoty 5,8 miliardy GBP.

Cestovní ruch: Vláda zavedla v první vlně fond 1,3 milionu GBP na okamžitou podporu místních turistických organizací. Světová rada pro cestování a cestovní ruch (WTTC) uvedla, že dopady omezení mezinárodního cestování by mohly připravit britskou ekonomiku až o 22 mld. GBP a ohrozit tak až 3 mil. (75%) pracovních míst.

Vzdělávání:  vláda vyplatí univerzitám školné za žáky („tuition fee“) v hodnotě 2,6 mld. GBP a ministři umožní universitám účtovat studentům plné poplatky, i když se studenti nemohli fyzicky vrátit do přednáškových sálů a výuka probíhá on-line formou. Univerzity zároveň získají 100 mil. GBP na podporu výzkumu. Školy v Anglii získají balíček 1 mld. na pomoc znevýhodněným žákům, které budou vynaloženy na doučování. Dotace ve výši 350 milionů GBP je určena na jednoletý národní doučovací program od září, který nabídne výhodnější ceny než soukromí poskytovatelé. Další 1 mld. GBP bude alokována na výstavbu škol v rámci vládního plánu na obnovu ekonomiky. V rámci nového balíčku opatření, který představila Downing Street, budou od dubna 2021 v Anglii moci lidé, kteří nemají dokončenou střední školu (A-level) nebo ekvivalentní kvalifikaci, zdarma navštěvovat kurzy díky „Národnímu fondu dovedností“ ve výši 2,5 mld. GBP. Tato aktivita je součástí širšího vládního programu rekvalifikace nezaměstnaných. Vláda dále alokuje 8 mil. liber na „výcvikové tábory pro digitální dovednosti“. Na začátku tohoto roku byla spuštěna bezplatná sada nástrojů online dovedností, která má lidem pomoci trénovat digitální a matematické dovednosti.. Reformy budou podpořeny investicemi do budov vysokých škol, včetně kapitálového financování ve výši více než 1,5 mld. GBP, vláda rovněž zpřístupní půjčky na vysokoškolské vzdělávání.

Výrobní sektor:  I přes známky zotavování sektoru v posledních měsících zůstává posledních 8 měsíců trendem rušení pracovních míst. Zatímco v září hlásili výrobci oživení domácí poptávky, v říjnu došlo ke zpomalení (PMI 53,7 oproti 54,1 v září). Obnovení opatření vedlo v listopadu k prudkému poklesu objednávek.

Sektor služeb: Říjnová data naznačují, že britský sektor služeb se téměř zastavil  ještě před oznámením 2. lockdownu, poptávka poprvé za čtyři měsíce poklesla. Omezení pohostinství, cestování a volného času vedlo k propadu poptávky po podnicích orientovaných na spotřebitele. Společnosti hlásí trend propouštění již osm měsíců v řadě.

Finanční sektor: Regulátor finančního sektoru FCA zvažuje zavedení povinného oznámení pro investory o záměru stáhnout investice z nemovitostních fondů až 6 měsíců dopředu. Opatření má zabránit nesouladu v likviditě, když příliš mnoho investorů současně stáhne své investice a správce fondu je nucen pozastavit chod fondu. Očekává se, že banky zvýší náklady na půjčky z kreditních karet před Vánoci v reakci na poptávku po nezajištěných půjčkách ze strany britských domácností. Vvěřitelé ve Q3 2020 zvýšili náklady na půjčky a v Q4 plánovali pokračovat ve zvyšování průměrných úrokových sazeb. Oočekává se omezení úvěrových produktů v Q4.S spotřebitelské půjčky za poslední rok klesly nejrychlejším tempem od roku 1994.. Ministr financí Rishi Sunak ve svém projevu v dolní sněmovně uvedl, že chce po brexitu „obnovit pozici Spojeného království jako nejvýznamnějšího finančního centra na světě“. Finanční služby budou „zásadní pro ekonomické oživení po koronaviru, vytváření pracovních míst a růst v celé zemi“. Sunakova ambice je Británie otevřenější, technologicky vyspělejší a „světová jednička v oblasti green finance“.

Energetický sektor: Vláda vyjádřila podporu záměru 2 mld. GBP investice do vývoje nové generace 16 mini modulárních nukleárních reaktorů do roku 2050, který vede konsorcium vedené firmou Rolls-Royce, Laing O’Rourke a Atkins. Firma Rolls-Royce se zavázala k vytvoření 6 000 pracovních míst v UK do pěti let, pokud vláda podpoří své plány na výstavbu 16 malých jaderných reaktorů (SMR) po celé zemi. Cílem iniciativy je výroba většiny komponentů v továrnách napříč Midlands a na severu Anglie, aby mohly být přesunuty do stávajících jaderných areálů po celé zemi. Vláda slíbila, že prodlouží zastropování cen za energii pro 15 milionů domácností minimálně do konce 2021. Domácnostem, které nebudou schopny platit zimní účty za energii, bude muset podle nových pravidel předložených regulačním orgánem Ofgem dodavatel nabídnout „realistický“ plán splácení dluhu nebo nouzový úvěr, pokud jsou na předplacených elektroměrech.

Realitní sektor: Ceny nemovitostí ve Velké Británii stouply na nové maximum. Ceny za poslední rok vyskočily o 4,7%, částečně kvůli poptávce po rodinných domech.

Potravinářský sektor: Vláda schválila vyjímku z povinné 14-denní karantény pro 5 500 sezónních pracovníků, kteří běžně cestují z Polska, Rumunska, Maďarska, Bulharska, České republiky, Slovenska a Slovinska, aby pomohli připravovat drůbež určenou na Vánoce. 

 

Další informace o podpoře pro britské firmy:

https://www.businesssupport.gov.uk/ a https://www.gov.uk/coronavirus/business-support   

Informace pro britské exportéry a britské firmy působící mezinárodně