english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Londýně
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České nanotechnologie zlepšují kvalitu života v Londýně

Projekt ekonomické diplomacie Czech Nano Day v Londýně představil převratné produkty 12 českých firem v oblasti nanotechnologií. České nano filtry vyráběly pitnou vodu z kalné Temže, česká nanobaterie demonstrovala potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů a českým fotokatalytickým nanonátěrem pokrytá zeď čistí emise z aut. Osobní účast a vystoupení britského ministra energetiky a průmyslové strategie Grega Clarka potvrdily, že české nanotechnologie mají ve světě vynikající jméno a dveře otevřené pro spolupráci.

Dne 23. října 2018 se na velvyslanectví ČR v Londýně uskutečnil Den českých nanotechnologií. Akci zahájil velvyslanec České republiky ve Spojeném království p. Libor Sečka, který zdůraznil, že cílem probíhajícího Českého týdne v Londýně není jen připomenout 100. výročí vzniku Československa a novodobé české státnosti, ale také představit to nejlepší a nejpokrokovější ze současné České republiky. V pondělí 22.10. to byla výstava českého skla, osvětlení a designu, v úterý 23.10. prezentace českých nanotechnologií, ve středu 24.10. to bude koncert České filharmonie a ve čtvrtek 25.10. česká kardiologie a sektor zdravotnických prostředků.

Mimořádným hostem Dne českých nanotechnologií byl p. Greg Clark, člen vlády Jejího Veličenstva zodpovědný za oblast podnikání, energetiky a průmyslové strategie. Ministr Clark ve svém vystoupení připomněl, že nová britská Průmyslová strategie klade důraz na inovace a excelenci při řešení klíčových výzev budoucnosti jako jsou stárnutí populace, čistá mobilita či umělá inteligence. Ministr Clark dále uvedl, že nanotechnologie jsou jedním ze skvělých příkladů kooperace britských a českých vědců v evropském rámci a vyzval k jejímu dalšímu rozvoji, jelikož komplexnost současných vědeckých problémů vyžaduje soustředěnou mezinárodní spolupráci.  

Předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, Jiří Kůs, na závěr uvodních vystoupení vysvětlil symbolický význam sloganu Czech Is Nano – Česko je nano. Česká republika je malá země, doslova nano, ale zároveň je na světové špičce v aplikacích nanotechnologií. Nanoden v Londýně prezentuje nejnovější nanotechnologické výrobky českých firem.

V následných třech tematických panelech představilo 12 českých firem britským posluchačům z řad technologických, zdravotnických, obchodních i stavebních firem, výzkumných institucí, universit i médií výsledky svého vývoje a inovací.

Panel s názvem „Průmysl s vysokou přidanou hodnotou“ představil klastrovou organizaci Nanoprogress sdružující 48 společností, excelentních „Key Enabling Technologies“ center, univerzit a dalších aktérů z nanotechnologického a komplementárních oborů, dále anorganické nanovlákenné materiály PARDAM, převratné energetické úložiště Magna Energy Storage založené na revoluční nanobateriích HE3DA a ověřené a stále zdokonalované elektronové mikroskopy firmy TESCAN.

Panel „Zdravotnictví a zdravý životní styl“ představil inovativní léčebné antibakteriální přípravky využívající nanovrstvu iontů stříbra firmy ING MEDICAL, přístroj 4SPIN  pro tvorbu nanovláken firmy CONTIPRO, antialergické nanolůžkoviny NANOSPACE a moderní oděvy založené na funkčních, samočistících nanomateriálech NanoAg of firmy Lada Vyvialova.

Panel „Čistá voda a vzduch“ představil nano čističky vody ACO MARINE, fotokatalytické samočistící nátěry ADVANCED MATERIALS JTJ, nanočističky vzduchu RETAP a filtry pro víno, pivo, farmacii, biotechnologii a rostlinné oleje firmy FILTREX.

Při následné komentované živé demonstraci představil tým expertů z NANOPROGRESS nový způsob výroby nanovláken na světově unikátním patentovaném zařízení, které bylo vyvinuto Technickou univerzitou v Liberci za několikaleté podpory klastru Nanoprogress. Firma ACO MARINE nabídla návštěvníkům přípitek křišťálově čistou pitnou vodou, kterou vyrobila vícestupňovou filtrací kalné přílivové vody nabrané z Temže v Londýně, aby demonstrovala potenciál uzavřeného filtračního cyklu s využitím nanomembrány, vhodného pro lodě, ropné plošiny i vesmírné stanice. Největším exponátem se prezentovala firma ADVANCED MATERIALS JTJ, která svým fotokatalytickým nátěrem ošetřila stěnu lemující velvyslanectví, která díky tomu nejen zůstane mnoho let jasně bílá, ale ve znečištěném ovzduší centrálního Londýna dokáže s využitím slunečního UV záření kompenzovat negativní dopady oxidů dusíku a emisí z provozu deseti osobních aut s dieselovým motorem (dle kalkulace ADVANCED MATERIALS JTJ pro 25000 km/rok/auto plnící normu Euro VI).

Akci uspořádalo velvyslanectví ČR v Londýně ve spolupráci s londýnskou kanceláří CzechInvest, Asociací nanotechnologického průmyslu ČR a klastrovou organizací Nanoprogress.

Průběh českého nano dne ukázal, že česká expertiza v nanotechnologické oblasti je v Británii již v mnoha případech dobře známa, na britských univerzitách jsou již např. používány v ČR vyráběné elektronové mikroskopy či stroje na výrobu nanovláken. Současně velikost britské ekonomiky a pokročilost výzkumu je příležitostí pro české firmy zvyšovat tržní podíl a pro university rozvíjet spolupráci při výzkumu a vývoji.

Aleš Opatrný, ekonomický diplomat, velvyslanectví ČR v Londýně

Czech is Nano

Czech is Nano

Galerie


Czech Nano Day 2018