english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Institute for Export and International Trade
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nástroj pro podporu vstupu českých firem na britský trh (PROPEA) pokračuje i v roce 2021

Spojené království patří k 10 pilotním zemím, kde Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR zahájilo minulý rok činnost projektu PROPEA. V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou velvyslanectví ČR, dotované služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují.  Cílem je podpořit trvalou přítomnost českých firem na zahraničních trzích. Ve Spojeném království českým firmám takové služby nabízí Česko-britská obchodní komora (CBCC). PROPEA ve Spojeném království pokračuje i v roce 2021.
 

Prostřednictvím projektu PROPEA získávají české firmy další možnost podpory při svém vstupu na zahraniční trh. Služby v rámci PROPEA jsou doplňkem k individuálním službám, které českým firmám dle katalogu služeb Klientského centra pro export poskytuje ekonomický a obchodní úsek velvyslanectví ČR v Londýně (zejména B2G služby, tedy podpora při jednání se státními a veřejnými institucemi v Británii, při účasti českých firem v britských veřejných tendrech, atd.) a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade a CzechInvest v Londýně (především B2B služby, tedy podpora při vyhledávání a navazování firemních kontaktů a oslovování firemních a soukromých klientů). Program je zaměřen na podporu trvalého působení českých firem ve Spojeném království.

Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny poskytnuté proexportní služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firmy. 

Ve Spojeném království bude českým firmám služby PROPEA nabízet Česko-britská obchodní komora (CBCC) a firmy mohou v rámci PROPEA v Británii využít následující služby:


• zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;

• zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;

• uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);

• zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;

•zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;

• vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;

• zajištění propagačních, marketingových a PR služeb (ve smyslu např. vytvoření marketingové a PR strategie a nastavení konceptu reklamy, nikoliv samotného nákupu reklamního prostoru);

• podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;

• využití technického zázemí

• zastupování společnosti v místě.

Jak postupovat v případě zájmu českých firem o využití služeb PROPEA ve Velké Británii:

Kontaktujte poskytovatele, Česko-britskou obchodní komoru v Londýně (CBCC), konkrétně p. Davida Majora (dmajor@cbcc.org.uk), a to česky či anglicky, a upřesněte, o které z výše uvedených služeb máte zájem. CBCC Vám připraví obsahovou a cenovou nabídku, ze které bude patrné, jakou cenu byste za službu zaplatili přímo (30% nákladů) a jaká část bude pokryta dotací z PROPEA (70%).  Upozorňujeme, že je stanoven celkový maximální rozpočet (dotované části) projektu PROPEA pro Velkou Británii, služby je možno tedy využívat pouze do vyčerpání rozpočtu. Žádosti budou zpracovány v pořadí jejich doručení realizátorovi (CBCC).   

V případě potřeby doplňujících dotazů se můžete obrátit také na obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví, nejlépe prostřednictvím naší e-mailové adresy: oeu.london@embassy.mzv.cz

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, velvyslanectví ČR v Londýně

 

přílohy

Ceník PROPEA UK 2021 439 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2021