english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ulez.co.uk
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozšíření nízkoemisní zóny v Londýně

České přepravní společnosti, autobusoví dopravci i soukromé osoby by měli věnovat pozornost nejnovějšímu rozšíření londýnské nízkoemisní zóny.

Dosavadní nízkoemisní zóna byla 25. října 2021 rozšířena ze současné zóny zpoplatněného vjezdu (Congestion Charge Zone) a nyní zahrnuje podstatně větší část Londýna. Nová ultra nízkoemisní zóna (ULEZ) sahá až k severnímu (A406) a jižnímu (A205) městskému okruhu; samotnou A205 ani A406 pak ULEZ nezahrnuje. Každé vozidlo, které do této oblasti vjíždí či jí projíždí a nesplňuje stanovené emisní limity, musí zaplatit poplatek. Za vjezd do ULEZ nemusí platit vozidla splňující alespoň následující minimální nároky:

  • Normu Euro 3 v případě motocyklů, mopedů, motorových tříkolek a čtyřkolek (skupina L);
  • Normu Euro 4 (NOx) v případě benzinových osobních automobilů, dodávek, minibusů (do 5 tun) a dalších specializovaných vozidel;
  • Normu Euro 6 (NOx a PM – pevné částice) v případě naftových osobních automobilů, dodávek a minibusů a dalších specializovaných vozidel;
  • Normu Euro VI (NOx a PM – pevné částice) v případě nákladních automobilů, autobusů, autokarů a jiných specializovaných těžká vozidla

Zároveň musí být vozidlo registrováno v databázi TfL (Transport for London).

Pro neregistrovaná vozidla prvních třech kategorií činí denní ULEZ poplatek 12,50 GBP, u čtvrté skupiny je pak denní poplatek stanoven na 100 GBP. Pokud je vozidlo registrováno a splňuje výše uvedené požadavky, není vjezd do zóny nijak zpoplatněn.

ULEZ bude v provozu 24 hodin denně (00:00-23:59) 7 dní v týdnu po celý rok.

Zpoplatnění vjezdu do centrálního Londýna (Congestion Charge) bude nadále pokračovat ve stávajícím režimu. V současnosti denní poplatek činí 15 GBP, zóna je v provozu od 7.00 do 22.00 sedm dní v týdnu po celý rok a vztahuje se na všechna vozidla.

Registraci vozidel bude pro TfL zajišťovat společnost Euro Parking Collection (EPC); ta bude také rozesílat pokuty neregistrovaným vozidlům, která do zóny vjedou.

 

Mapy rozsahu ULEZ

https://lruc.content.tfl.gov.uk/ulez-boundary-map-main.pdf

https://lruc.content.tfl.gov.uk/ulez-boundary-2021-map-local-detail.pdf

 

Další informace k ULEZ

https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone

 

Registrace do ULEZ

https://tfl.gov.uk/modes/driving/compliance-registration/before-you-start?intcmp=51789

 

Rozlišení mezi nízkoemisní (LEZ) a ultra nízkoemisní zónou (ULEZ)

Podle TfL se budou muset v rámci ULEZ registrovat i vozidla, která jsou již registrována pro stávající nízkoemisní zónu (LEZ) https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez

Kromě zavedení ULEZ se k 21. březnu 2021 také změnily emisní nároky v rámci LEZ pro dieselová vozidla. Kamiony, dodávky a specializovaná vozidla nad 3,5 tuny a autobusy/minibusy nad 5 tun nyní musí splňovat Euro VI (NOx a PM). https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/your-vehicle-and-lez

 

Standard přímé viditelnosti (DVS)

Od 26. října 2020 (v platnosti od 1. března 2021) musí být všechny kamiony registrovány u TfL v souvislosti se standardem přímé viditelnosti (DVS)

https://tfl.gov.uk/info-for/deliveries-in-london/delivering-safely/direct-vision-in-heavy-goods-vehicles

https://tfl.gov.uk/modes/driving/dvs-safety-permit-application/

https://vuegroup.org/direct-vision-standard-six-vital-things/

 

Zóny čistého vzduchu (CAZ) v Anglii

Neexistují žádné zvláštní informace týkající se vozidel registrovaných v zahraničí. Britská vláda na svých oficiálních stránkách doporučuje, aby všechna vozidla, která nesplňují stanovené požadavky, uhradila odpovídající městský poplatek.

https://vehiclecheck.drive-clean-air-zone.service.gov.uk/vehicle_checkers/non_uk

 

Města Bath a Birmingham již v roce 2021 zavedla CAZ pro benzinová i dieselová vozidla. Poplatek se týká pouze vozidel nesplňujících stanovené emisní normy. Očekává se, že postupně zavedou CAZ i další města.

 

Bath – 15. 3. 2021

Zpoplatněná zóna čistého vzduchu je v provozu ve vybraných částech města a týká se všech vozidel nesplňujících emisní požadavky s výjimkou aut a motocyklů.

https://beta.bathnes.gov.uk/bath-clean-air-zone

 

Birmingham – 1. 6. 2021    

CAZ je v Birminghamu v provozu od začátku června 2021. Kritéria jsou zde obdobná jako u ULEZ:

https://www.brumbreathes.co.uk/

 

Portsmouth – 29. 11. 2021

https://cleanerairportsmouth.co.uk/

 

Manchester – Jaro 2022

https://cleanairgm.com/clean-air-plans/

 

Nízkoemisní zóny ve Skotsku

Edinburgh, Glasgow, Dundee a Aberdeen plánují zavedení nízkoemisních zón ve vybraných městských částech v průběhu roku 2022.

https://www.lowemissionzones.scot/