english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Image by seagul from Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příležitosti pro české firmy v energetickém sektoru a elektromobilitě Velké Británie

Příležitostí pro české dodavatele a výzvou pro Británii je skutečnost, že v příštích deseti letech bude završena životnost 25 % aktuálně fungujících britských elektráren. Kvůli pozastavení poloviny projektů nových jaderných elektráren přichází šance zejména pro investice do obnovitelných zdrojů. Kromě výstavby či přestavby elektráren nabízí mnoho příležitostí také vyřazování jaderných a offshore zařízení, či oblast alternativních zdrojů, přečerpávacích elektráren a inovací. Očekává se také zvýšená poptávka po bateriích pro pohon elektrických aut.

Průmyslová strategie Spojeného království v oblasti energetiky navazuje na politiku čistého růstu a počítá také s investicemi do výzkumu a vývoje nových technologií. S přijetím cíle snížit emise skleníkových plynů na nulu do roku 2050 a potenciální reorientací energetického průmyslu na obnovitelné zdroje se však ocitla britská energetická politika na prahu nutnosti revize, která by mohla přesněji určit další směřování tohoto sektoru. Další směřování britské energetické politiky vláda zveřejní v očekávaném dokumentu „White Energy Paper“. Britský energetický regulátor Ofgem přislíbil v prosinci 2019 snížit náklady spotřebitelů za energie v období 2023 – 2028 a současně hodlá donutit výrobce energie k čistější výrobě a přepravě energie a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dodávek.

Jaderná energetika

Velká Británie disponuje v současnosti 15 jadernými reaktory, které pokrývají zhruba 20 % celkové spotřeby elektrické energie. Všechny reaktory, s výjimkou jednoho, mají plánované odstavení do roku 2030. Z původních šesti nových projektů jaderných elektráren (Hinkley Point C, Sizewell C, Moorside, Wylfa Newydd, Oldbury, Bradwell B), polovina byla po šesti letech příprav přerušena (Moorside, Wylfa a Oldbury), jelikož zahraniční investoři nespatřují dostatečné záruky ze strany britské vlády pro realizaci těchto nákladných projektů. Ve fázi výstavby tak je dnes projekt jediný – zdroj Hinkley Point C, zatímco projekty Bradwell B a Sizewell C zůstávají v přípravě.

V rámci nové sektorové dohody s jaderným sektorem z roku 2018 podporuje britská vláda pokročilé nukleární technologie, které byly dříve známé pod termínem malé modulární reaktory (SMRs). Po ukončení 1. fáze soutěže s cílem posoudit tržní zájem mezi vývojáři technologie, firmami a potenciálními investory a k získání informací k vypracování politiky malých modulárních reaktorů, vydala expertní skupina v červenci 2018 nezávislý posudek na zvýšení investic v oblasti pokročilých nukleárních technologií. V polovině roku 2018 zahájila také britská vláda podporu pokročilých modulárních reaktorů 4. generace, které mohou být potenciálně důležitým krokem pro snížení provozních nákladů, díky využívání nových chladících technologií a paliv. Tento program je momentálně ve své 1. fázi.

V oblasti jaderné energetiky se dá očekávat mnoho příležitostí ve výstavbě nových zařízení, ale také při vyřazování (decommissioning) a v programech na nakládání s jaderným odpadem. Úřad pro vyřazování jaderných zařízení z provozu (NDA) v současné době eviduje 15 závodů, které mají být vyřazeny do roku 2035. Zájemce o zapojení do dodavatelského řetězce do projektu decommissioningu jaderných zařízení v lokalitě Sellafield v severní Anglii (jedná se o největší lokalitu s jadernými zařízeními v Evropě, kde jsou nyní likvidována různá stará jaderná zařízení) mohou najít informaci o chystaných seminářích, které se týkají i decommissioningu petrochemických zařízení, naleznete v bulletinu.

 

Přehled aktivních jaderných elektráren v UK:

Elektrárna

Typ

Současná kapacita (MWe net)

Zahájení provozu

Očekávané ukončení provozu

Dungeness B 1&2

AGR

2 x 520

1983 & 1985

2028

Hartlepool 1&2

AGR

595, 585

1983 & 1984

2024

Heysham I 1&2

AGR

580, 575

1983 & 1984

2024

Heysham II 1&2

AGR

2 x 610

1988

2030

Hinkley Point B 1&2

AGR

475, 470

1976

2023

Hunterston B 1&2

AGR

475, 485

1976 & 1977

2023

Torness 1&2

AGR

590, 595

1988 & 1989

2030

Sizewell B

PWR

1198

1995

2035

 

Britské jaderné projekty společnosti EDF Energy

Hinkley Point C

Nová jaderná elektrárna se staví na severním pobřeží Somersetu na jihozápadě Anglie. Hinkley Point C je rozsáhlý projekt rozdělený na stovky dílčích pracovních projektů, které pokrývají vše od hlavních zemních prací po ventily uvnitř reaktoru. Prostředí zadávání veřejných zakázek přibližuje interaktivní aplikace, kde je možné najít jak stávající, tak budoucí příležitosti v rámci celého dodavatelského řetězce. Kompletní přehled pracovních projektů, tendrů ve všech fázích a seznam smluv naleznete na stránkách EDF, kde lze také současné nalézt materiál s popisem kritérií pro výběr dodavatelů, kontakty s manuálem jak se stát kvalifikovaným dodavatelem.

Společnost EDF Energy vyzývá potenciální dodavatele k zaregistrování zájmu na svých stránkách.

Kontakty pro zájemce dle sektoru a další informace pro zájemce o dodávání zboží a služeb jsou taktéž dostupné na webu firmy. Pro dotazy ohledně dodavatelského řetězce je také možné kontaktovat EDF Energy přímo na adrese nnbsupplier@edf-energy.com nebo +44 1823 443425.

 

Seznam největších kontraktorů s odkazy na manuál pro potenciální subdodavatele či kontakty:

Kontraktor

Balík práce

ABB UK

Přenos energie

ACTAN – JV

Topení, větrání a klimatizace

Babcock Noell GmbH

Zařízení pro zpracování jaderného odpadu s nízkou a střední radioaktivitou

Balfour Beatty

Provizorní molo, podmořské tunely

Balfour Beatty Bailey – JV

Instalace elektrických kabelů a zařízení

Bouygues Energies & Services

Design, výroba a instalace osmi nouzových naftových generátorů

Bouygues UK

Doplňkové budovy, včetně Simulačního tréninkového centra a infocentra pro veřejnost

BYLOR – JV

Hlavní stavební práce

Cavendish Boccard Nuclear – JV

Instalace mechanického potrubí a zařízení

COMA

Stavební infrastruktura včetně elektrických sítí v celém místě

FACE

Reprografie, tisk, design a papírnictví

G4S

Bezpečnost

GE-Power

Dodávka turbín a generátoru

HOST

Správa ubytovacích zařízení pro zaměstnance

Kier BAM JV

Zemní práce

Laing O’Rourke

Výstavba ubytovacího zařízení pro zaměstnance

Ovivo

Systémy filtrace vstupní vody

Premier Modular

Výstavba dočasných kanceláří a sociálních budov

Rolls-Royce

Tepelné výměníky

Rolls-Royce/Nuvia JV

Systémy pro zpracování odpadové chladicí kapaliny reaktoru

Schneider Electric Ltd UK

Dodávka rozvaděčů PIX se středním napětím

Socea Denys

Dodávka a instalace infrastruktury vodního chlazení

Somerset Infrastructure Alliance (SIA)

Služby pozemní infrastruktury včetně údržby pozemních komunikací

Somerset Larder

Stravování pro pracovní sílu

Somerset Passenger Solutions

Přeprava pracovníků autobusem

SPX Clyde Union Pumps

Hlavní čerpadla systému napájení a chlazení

TCi GB LTD

Nábytek a vybavení obchodních prostor

Veolia

Zařízení pro demineralizaci vody

Weir

Velké čerpadla pro chlazení vody

 

Sizewell C

EDF ve spolupráci s čínským partnerem China General Nuclear Power Group (CGN) současně připravují budoucí rozšíření jaderné elektrárny Sizewell o dva 1,6 GW reaktory pod názvem Sizewell C v Suffolku, při jejichž výstavbě chtějí vycházet ze zkušeností s Hinkley Point C. V současné době se projekt nachází ve stádiu analyzování výsledků 4. a současně poslední fáze konzultací, které mají pomoct s podáním žádosti o povolení stavby (více informací na předchozím odkazu). Zájemci o účast na projektu v rámci dodavatelského řetězce se mohou registrovat na stránkách projektu.

Bradwell B

Další projekt výstavby jaderné elektrárny, Bradwell B, se připravuje v Maldonu v Essexu. Projekt je v současné době ve fázi předběžného plánování a několik let před vypracováním podrobných návrhů a harmonogramu.

Pozastavené projekty

Další projekty nových jaderných elektráren na území UK byly dočasně pozastaveny. Společnost NuGen ukončila koncem roku 2018 podporu výstavby 3 reaktorů v Moorside. Zatímco společnost Horizon Nuclear Power (HNP), vlastněná Hitachi, pozastavila plánování dvou jaderných projektů Wylfa Newydd a Oldbury, jelikož zahraniční investoři nespatřují dostatečné záruky ze strany britské vlády pro realizaci těchto nákladných projektů. Dle vyjádření firmy HNP by mohl být projekt opět spuštěn, pokud bude britská vláda ochotná vyjednat a přislíbit záruky. Jakékoliv změny u jednotlivých projektů můžete sledovat v předešlých odkazech.

Obnovitelné zdroje

S blížícím se odstavením elektráren, které vyrábějí 25 % veškeré britské elektrické energie a pozastavením poloviny nových jaderných projektů, se otevírají příležitosti ve využívání obnovitelných zdrojů. V rámci své průmyslové strategie bude Británie dávat přednost spíše nízkoemisním a obnovitelným zdrojům energie. Současně také britský parlament schválil jako první ze zemí G7 novelu zákona o klimatu, kde se zavazuje snížit emise ze skleníkových plynů na nulu do roku 2050. V současnosti představuje elektřina, vyprodukovaná z obnovitelných zdrojů (vítr, voda, slunce, vlny a biomasa) již zhruba 40 % celkové výroby, a poprvé překonala podíl energie získaný z fosilních paliv.  Britská vláda, konkrétně Ministerstvo pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii (BEIS), vytvořila schémata na podporu jak větších projektů na obnovitelné zdroje, tak menších projektů do 5MW, která však byla v loňském roce uzavřena novým uchazečům, jelikož se tento sektor stává konkurenceschopným i bez přímých vládních dotací. Jelikož je Británie jedním z tahounů „revoluce“ obnovitelných zdrojů, v roce 2018 investovala britská vláda do obnovitelných zdrojů a inovací více než 8 mld. liber.

Velké příležitosti se otevírají zejména v oblasti větrné energie, jejíž ceny při poslední aukci v roce 2019 klesly na rekordních zhruba 39,65 liber za MWh (což je v porovnání o 50 % méně, než garantovaná cena elektřiny z nově budované jaderné elektrárny Hinkley Point C – 92,50 liber za MWh). V současnosti mají offshore elektrárny instalovanou kapacitu 8,5 GW. V březnu 2019 byl navíc také spuštěn vládní průmyslový program Offshore Wind Sector Deal, který přislibuje podporu a financování získávání větrné energie a současně stanovuje cíl, aby třetina elektrické energie pocházela z větrných elektráren (až 30 GW do roku 2030). Největším současným offshore projektem je Dogger Bank Wind Farms, který má za cíl vybudovat čtyři větrné farmy v Severním moři, které by měly dohromady vytvořit 3,6 GW elektrické energie, bez nutnosti státních dotací. Dvě farmy, Creyke Beck A, Creyke Beck B a Teesside A má na starost joint venture firem SSE Renewables a Equinor. Projektový tým pořádá nepravidelně schůzky se společnostmi, které by mohly přispět k realizaci projektu. Více informaci naleznete zde. Další větrnou farmu pod tímto projektem získalo do vlastnictví Innogy pod názvem Sofia Offshore Wind Farm. I přesto, že je projekt v počáteční fázi, nabízí Innogy možnost registrací do dodavatelského řetězce. Přehled všech současných projektů offshore větrných elektráren můžete najít v interaktivní mapě. Onshore (pevninské) projekty nejsou v současné době vládou podporovány.

Vodní elektrárny vytvářejí zhruba 2 % celkové elektrické energie v Británii. Mezi hydroenergetické firmy působící v UK patří Scottish and Southern Energy (SSE), Southwest Water Ltd, Scottish Water, Scottish Power, a Innogy Renewables. Většina vodních projektů je budována v hornatých regionech Walesu a v severozápadní části Skotska. Velký dosud nevyužitý potenciál mají v Británii také přílivové elektrárny. V minulých letech byla zvažována výstavba Tidal Lagoon, nového prototypu přílivové elektrárny  ve velšském Swansea. Tento projekt však byl pozastaven poté, co vláda odmítla poskytnout finanční podporu z důvodu vysokých nákladů. V letošním roce došlo k obnovení snah o realizaci aktualizací samotného projektu, nově pod názvem Dragon Energy Island. Pokud by byla technologie úspěšná, Británie by mohla do nových přílivových elektráren v Cardiffu, Newportu, Colwynu, Bridgwater a západní Cumbrii investovat až 15 miliard liber.

S ustupujícími fosilními palivy se také dostává do popředí další obnovitelný zdroj, a to biomasa, která nyní produkuje 11 % britské energie. Existují zde však snahy ze strany ekologů vyškrtnout biomasu z kategorie obnovitelných zdrojů, jelikož její využití se neobejde zcela bez vypouštění CO2 do ovzduší a značná část spalované biomasy je dnes do Británie importována.

Britská vláda již ukončila podporu solární energie, která v minulosti získala několik vládních dotačních schémat.

 

Alternativní zdroje, úspory a ukládání energie

Britský trh je také otevřen inovativním a experimentálním technologiím výroby energie z odpadu (např. technologie typu ORC na nízkotepelnou transformaci odpadu na palivo). V pilotním testování je také nová technologie HERU (The Home Energy Resources Unit), která by mohla při zavedení do britských domácností ušetřit každé domácnosti až 72 kg CO2 ročně.

Akcent bude kladen rovněž na úsporná energetická/tepelná/chladící řešení jako například systémy pro úsporu tepla - monitorovací zařízení, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, výměníky tepla či úspornou chladící techniku. Prioritou je také akumulace energie, která je vnímána jako podmínka pro udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů a v jejímž využívání je Británie v Evropě lídrem. Vláda proto prostřednictvím fondu „Výzva průmyslové strategie“ investovala 246 milionů liber do výzkumu technologií nové generace baterií, které se mají stát jedním z pilířů průmyslové strategie. Příležitosti pro dodávky českých systémů i komponentů tedy představují např. jak baterie, tak články, měniče, střídače a kabely; dále zejména komponenty pro energetickou dimenzi tzv. „smart energy“, včetně „smart homes“ a „smart cities“.

Fosilní paliva

Spojené království zaznamenalo ve třetím čtvrtletí roku 2019 velký milník, kdy poprvé od roku 1882 bylo vyrobeno více elektrické energie z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Fosilní paliva představují 39 % celkové energie v energetickém mixu UK (ještě před deseti lety vytvářela fosilní paliva 4/5 elektrické energie v Británii). Tento trend by měl i nadále pokračovat, jelikož britská vláda vyhlásila úplné uzavření všech uhelných elektráren do roku 2025. Toto přináší opět příležitosti v oblasti decommisioningu, popřípadě přeměny elektráren na jiný typ. Například bývalá uhelná elektrárna Lynemouth v Northumberland, vlastněná českou společností EPH, je převáděna na spalování biomasy. Projekt je v pokročilé fázi, avšak stále lze nalézt příležitosti pro dodavatele. EPH v říjnu 2019 získal také podíl 80 procent akcií firmy Tynagh Energy Limited, která v Irsku provozuje elektrárnu s výkonem 400 megawattů (MW). Energetický gigant, který platil za jednoho z největších znečišťovatelů v Evropě, britská firma Drax učinila v prosinci závazek stát se do roku 2030 první „uhlíkově negativní“ firmou na světě. V rámci transformace má továrna v severním Yorkshire přejít na obnovitelné zdroje a stát se průkopníkem v zachytávání emisí uhlíku. Drax v současnoti produkuje pouze 12% z celkové energie z obnovitelných zdrojů ve Spojeném království. Drax aktuálně plánuje projekt na konverzi dvou uhelných jednotek Drax 5&6 na plyn. Projekt byl schválen v říjnu 2019, práce by měly být zahájeny v roce 2020. Více informací o projektu zde.

 

Přehled aktivních uhelných elektráren v UK:

Elektrárna

Poloha

Vlastník

Uvedení do provozu

Celková kapacita (GW)

Plán

Drax Units 5&6

Severní Yorkshire

Drax Group

1987

1.94

Plány na konverzi na plyn (4 jednotky již přeměněny na spalování biomasy).

Ratcliffe on Soar

Nottinghamshire

E.ON

1968

2

Není konkrétní datum, ale uzavření do roku 2025.

Fiddlers Ferry

Cheshire

SSE plc

1971

1.96

Jedna jednotka již zastavena v březnu 2019. SSE stanovilo datum kompletního uzavření na 31. března 2020.

West Burton A

Nottinghamshire

EDF Energy

1968

2

Není konkrétní datum, stávající kontrakt do roku 2021.

Aberthaw B

Vale of Glamorgan

RWE

1972

1.58

Datum uzavření stanoveno na 31. března 2020.

Kilroot

County Antrim

EPH

1982

0.52

V roce 2018 se vyhnula plánovanému uzavření; protože operuje v Severním Irsku, netýká se jí vládní nařízení o uzavření do roku 2025.  

 

Jelikož až 30% všech emisí oxidu uhlíku ve Velké Británii má na svědomí vytápění budov, britská vláda jako součást úsilí o ochranu klimatu rozhodla, že od roku 2025 již nebude možné montovat do nově postavených budov žádné zdroje vytápění založené na fosilních palivech, tedy dokonce ani plynové kotle! Nově tak budou moci být instalovány jen nízkouhlíkové ohřívací systémy, což otevírá prostor novým inovacím. Mezi možnosti se řadí např. tepelná čerpadla, či nahrazení zemního plynu vodíkem. Vláda zvažuje stanovení termínu 2025 pro povinnost instalace boilerů využívajících vodík k vytápění domácností. Experiment s využitím vodíku pro vytápění probíhá po dobu 1 roku na universitě Keel ve West Midlands. Vytápění 130 budov probíhá z 20% pomocí vodíku smíseným se zemním plynem. Tato technologie by mohla pomoci Británii k dosažení uhlíkové neutrality. Britská vláda taktéž podporuje vývoj technologie, která dokáže zachytit, uschovat a následně použít emise CO2 v rámci programu CCUS. V rámci dekarbonizace energetické sítě spustila dále britská vláda projekt v hodnotě 3 mil. liber, který má prozkoumat možnosti těžby tzv. zelených plynů, např. biomethanu. K těžbě uhlovodíků je region Severního moře využíván již pět desetiletí a řada původních ložisek i těžebních zařízení se tak nachází na konci své životnosti. V příštích deseti letech bude muset být vyřazeno dalších více než 100 plošin a uzavřeno více než 1800 ropných vrtů. Britský Úřad pro ropu a zemní plyn (OGA) předpovídá, že do roku 2050 bude zapotřebí vynaložit téměř 60 miliard liber na vyřazení offshore zařízení v Severním moři z provozu, z toho přibližně 24 miliard liber z veřejných zdrojů. Offshore a petrochemický průmysl severního Skotska skýtá příležitosti pro české firmy se zaměřením například na dodávky speciálních ocelových struktur, tlakových nádob a jiných nádrží, dodávky do těžařského a petrochemického průmyslu, nákladních výtahů, velkých výkovků, převodových systémů, částí turbín a elektrických motorů, armatur, lodního a podmořského vybavení. Nová studie ze srpna 2019 zjistila, že předpokládané množství zásob břidlicového plynu, získávaného zatím jen experimentálně frakováním, by vystačilo zásobovat britskou energetickou síť pouze na další dekádu, namísto původních 25 let. Technika frakování navíc podléhá kritice ze strany ekologů a má podporu pouze 18 % veřejnosti. Nejen s ohledem na těžbu často doprovázející zemětřesení a politiku dekarbonizace vláda v listopadu 2019 oznámila uvalení moratoria na frakování.

Elektromobilita:

Ačkoliv premiér Boris Johnson ve své inaugurační řeči uvedl, že Británie bude centrem pro elektrické dopravní prostředky, podle expertů musí Británie postavit do roku 2023 „gigatovárnu“ na baterie v hodnotě 1,5 mld. liber, aby udržela tempo se stále rostoucí poptávkou. Podle předpovědí bude pro uspokojení domácího trhu třeba vyrábět baterie generující 130 GWh za hod. V současnosti je jedinou továrnou na výrobu autobaterií 2GWh závod provozovaný firmou Nissan v Sunderlandu, roce 2040 jich bude potřeba 13. Podle zprávy společnosti McKinsey a oxfordské univerzity bude třeba investovat 5-18 mld. liber do segmentu výroby elektrických baterií do aut. V říjnu 2019 vláda oznámila plán na mimořádnou investici ve výši 1 mld. liber na podporu infrastruktury elektrických vozidel. S ohledem na rizika vyplývající z brexitu se firma Tesla rozhodla umístit svou 35GWh továrnu na elektrické baterie do Berlína, na místo zvažované Británie. Premiér Johnson v listopadu přislíbil investici 500 mil. liber na zajištění dobíjecí infrastruktury, která má být dostupná do 30 mil od každé domácnosti. Již minulý rok vláda přislíbila 246 mil. liber na financování. Švédský start-up Volta vyvine v Británii první elektricky poháněné nákladní vozy pro užití ve městě ve spolupráci s britskými firmami Prodrive a Magtec.

 

Za obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Londýně Tamara Slate Glässner, David Řehulka a Aleš Opatrný