english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchodní vztahy po Brexitu

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen UK) opustilo Evropskou unii dne 31. ledna 2020. Jelikož až do konce roku 2020 platí tzv. přechodné období, ve kterém obchodní vztahy s Británií probíhají jako by stále byla členskou zemí EU, z hlediska českých firem zatím NEDOCHÁZÍ k praktickým změnám. Exportéři by se ale měli připravit na komplikovanější obchod s Británií od 1. ledna 2021. 

Po vystoupení Spojeného království z EU, od 00:00 hod. SEČ dne 1. 2. 2020 až do 31. 12. 2020 platí tzv. přechodné období, ve kterém obchod s Velkou Británií probíhá za stejných podmínek jako dosud

Během přechodného období se na Spojené království pohlíží, jako kdyby bylo i nadále členem EU a vztahuje se na něj unijní právo v plném rozsahu, a to včetně nově přijatých pravidel a jurisdikce Soudního dvora EU. Během této doby se tedy Británie řídí pravidly vnitřního trhu EU, ale již se nepodílí na jejich tvorbě. Zboží i služby se nadále pohybují volně, jako na vnitřním trhu EU, a české podniky zatím nemusejí chystat žádná zvláštní obchodní opatření pro export do Británie.

Zásadnější změna obchodních podmínek tak přijde až s koncem přechodného období na konci roku 2020. Během přechodného období probíhá dojednávání nového, ambiciózního partnerství mezi EU a Británií, včetně nastavení nových obchodních vztahů od 1.1.2021. Na dojednání budoucí dohody je relativně krátká doba. Nadto tak plynulý obchod, jako je možný v rámci vnitřního trhu EU, zatím žádná dohoda o volném obchodu na světě nedosáhla. Z hlediska podniků je tedy zapotřebí očekávat bohužel spíše komplikovanější obchod s Británií od roku 2021, než snazší. Zcela vyloučit nelze ani variantu, že do konce roku 2020 nebude nová dohoda dojednána - v takovém případě by obchod probíhal dle pravidel WTO.

Británie již zveřejnila svůj globální celní tarif, kterým by se dovozci museli při absenci preferenční obchodní dohody Británie s EU od 1. ledna 2021 řidit. 

Na hranicích britských bude od 1.1.2021 pro dovozce přechodně platit zjednodušený celní režim, v rámci kterého budou muset dovozci uchovávat doklady k dováženému zboží a celní deklarace budou moci dodatečně zpracovat až do konce června 2021, do kdy také bude splatné případně dovozní clo; od dubna 2021 pak bude zapotřebí všechny dovozy zboží živočišného původu do Británie předem notifikovat; a od července 2021 bude vyžadováno předložení celních deklarací přímo při dovozu zboží.    

Podniky obchodující s Británií, a zejména exportéři, by se tedy měli začít připravovat na nové povinnosti, které jim od 1. ledna 2021 v obchodu s Británií vyvstanou (např. si včas zajistit EORI číslo, připravit systém zpracování celních deklarací, ověřit si pokračování platnosti certifikace výrobků pro britský trh, zakalkulovat možnou delší čekací dobu na hranicích do plánování exportu, zohlednit změnu pravidel původu, atd.).

Nejaktuálnější "manuály" pro jednotlivá ekonomická odvětví, jak se připravit na nové obchodní vztahy s Británií od 1.1.2021 jsou uvedeny na stránkách Evropské komise.   

Podniky naleznou podrobnější informace k brexitu na těchto stránkách Evropské komise, podrobnější návody i v českém jazyce pro podniky vyvážející do UK jsou pak na stránce Generálního ředitelství Komise pro daně a cla. Informace pro firmy v českém jazyce jsou umístěny také na stránce businessinfo.czPrůvodce pro podnikatele k dopadům brexitu pak na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Materiály prezentované britskou stranou českému průmyslu pak na této stránce.

Britské úřady rovněž vydaly  informace pro britské exportéry a importéry platné od 1. 1. 2021.

Souhrnné informace k problematice brexitu jsou pak uvedeny v českém jazyce na stránkách Evropské komise, a na stránkách Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

Občané ČR, kteří žijí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska naleznou praktické informace ve vztahu k brexitu na stránce velvyslanectví ČR v Londýně.  

Cestování do Spojeného království se od roku 2021 bude řídit novým britským imigračním systémem - krátkodobé pobyty do 6 měsíců (za účelem turistiky i businessem) nebudou vyžadovat vízum, nad 6 měsíců bude nutné žádat o vízum, kategorie víz a podmínky jsou dostupné na stránkách britské vlády. Od října 2021 bude také nutné mít platný cestovní pas pro vstup do země.

 

Aleš Opatrný, zástupce velvyslance, velvyslanectví ČR v Londýně

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, velvyslanectví ČR v Londýně