english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stopa českého husity ve Skotsku

V 15. století působil ve skotském městě St. Andrews propagátor husitské víry Pavel Kravař. Stejně jako Mistru Husovi se mu stalo jeho smýšlení osudným, v roce 1433 byl jako kacíř upálen.

Mistr Pavel Kravař se narodil kolem roku 1391 ve slezských Kravařích. Vystudoval v Paříži, kam přišel přes slavnou francouzskou středověkou univerzitu v Montpellier, kde zhruba jako dvacetiletý studoval medicínu a dosáhl hodnosti bakaláře lékařství. V květnu 1416 byl již Pavel Kravař mezi členy profesorského sboru Karlovy univerzity v Praze. Zde se seznámil s Husovými myšlenkami, které horlivě propagoval až do své tragické smrti.

Za svého pobytu v Praze napsal v roce 1420 spis nazvaný Anatomia Antichristi, obsahující vášnivou obhajobu husitství, který byl však tiskem vydán až o sto let později ve Štrasburku. Autor v něm ostře vystupuje proti papeži, původci protihusitských vyhlazovacích tažení. Papeže považuje za předního antikrista.

V roce 1433 se za neznámých okolností vydal do Skotska, aby zde propagoval husitskou víru. Politická situace ve Skotsku však již v té době byla vzdálena jakémukoliv reformnímu hnutí, takže v univerzitním městě St. Andrews jej 13. července 1433 upálili jako nebezpečného kacíře a "viklefistu".

St. Andrews bylo v té době hlavním církevním střediskem Skotska a katedrála, ve které Pavla Kravaře odsoudili, byla pravděpodobně největší v zemi. Památka Pavla Kravaře přetrvala ve Skotsku do dnešních dnů, o čemž svědčí množství prací věnovaných jeho životu a myšlenkám.

Dne 14. září 2016 byla Pavlovi Kravařovi v St. Andrews odhalena pamětní deska. Více informací v tomto článku: http://www.mzv.cz/london/cz/slavnostni_odhaleni_pametni_desky.html

 

Pamětní deska Pavlovi Kravařovi ve skotském St. Andrews, která byla odhalena 14.9.2016

Pamětní deska Pavlovi Kravařovi ve skotském St. Andrews, která byla odhalena 14.9.2016