english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální pravidla pro cesty a vstup do České republiky z USA

(Archivní článek, platnost skončena 11.04.2022 / 19:45.)

Česká republika aktuálně řadí Spojené státy americké mezi země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Vstup do ČR z USA je proto omezen.

KDO MŮŽE Z USA CESTOVAT DO ČR?

Na území ČR mohou z USA přicestovat za jakýmkoli účelem plně očkované osoby(*), pokud mají platný cestovní pas, popř. vízum, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Dále smějí na území ČR z USA bez ohledu na očkovací status přicestovat:

  • držitelé platného cestovního dokladu ČR anebo platného občanského průkazu ČR
  • manželé a registrovaní partneři občanů ČR
  • děti mladší 21 let, jejichž rodič je občanem ČR
  • občané EU(+)
  • manželé a registrovaní partneři občana EU(+) nebo občana Velké Británie, pokud tento občan má bydliště na území EU
  • děti mladší 21 let, jejichž rodič je občanem EU(+) nebo občanem Velké Británie, pokud tento občan má bydliště na území EU
  • držitelé platného povolení k přechodnému/dlouhodobému/trvalému pobytu na území EU
  • držitelé platného krátkodobého (schengenského, "C") víza vydaného ČR po 11. 5. 2020
  • držitelé platného dlouhodobého víza pro území EU
  • děti mladší 18 let, pokud cestují v doprovodu osoby, která je plně očkovaná(*)

(*) tj. držitel očkovací karty CDC nebo digitálního certifikátu EU COVID, pokud mezi podáním druhé nebo posilující dávky vakcíny Moderna nebo Pfizer, nebo mezi očkováním vakcínou Johnson & Johnson, a datem vstupu do ČR uplynulo nejméně 14 dní (bez rozdílu věku) a nejvíce 270 dní (u osob starších 18 let)

(+) zahrnuje též státy Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán

Před nástupem cesty z USA do ČR si u přepravujících leteckých společností ověřte jejich podmínky pro přijetí cestujících na palubu a dále podmínky pro tranzit na přestupních letištích (případná nutnost předložení potvrzení o negativním výsledku koronavirového testu, nošení ochranných prostředků dýchacích cest apod.).

Základní přehled aktuálně platných pravidel vstupu osob do jednotlivých zemí světa je k dispozici na webu IATA po kliknutí na mapu země, která vás zajímá.


JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO VSTUP DO ČR Z USA?

Všichni cestovatelé starší 12 let musejí před cestou vyplnit elektronický Příjezdový formulář a potrvrzení o jeho vyplnění předkládat při kontrole (při odbavení k letu do ČR, při vstupu do ČR).

Ostatní podmínky vstupu a návratu do ČR aktualizuje a zveřejňuje web Ministerstva vnitra ČR.

Dotazy k podmínkám vstupu z ciziny na území ČR lze zasílat na e-mailovou adresu MV ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz.


Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19, platná při pobytu na území ČR, se zveřejňují na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Dotazy ke COVID-19 a očkování zodpovídá informační linka ke koronaviru na tel. čísle +420 226 20 1221.

V případě, že po skončení pobytu v ČR chcete opět odcestovat do USA, ujistěte se, že splňujete podmínky pro vstup. Ministerstvo zahraničních věcí důrazně doporučuje občanům ČR před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.