english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Akil Mazumder, pexels.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální rozsah činnosti vízového úseku

(Archivní článek, platnost skončena 11.04.2022 / 20:15.)

V návaznosti na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijímá generální konzulát ČR v Los Angeles od 23. 8. 2021 žádosti o víza a o jiná oprávnění k pobytu v ČR bez omezení pouze od žadatelů plně očkovaných proti onemocnění COVID-19.


Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením nejsou na generálním konzulátu do odvolání možné návštěvy klientů bez předem potvrzeného termínu. Zájemci o podání žádosti o vízum či o jiné pobytové oprávnění musejí požádat o termín schůzky.

V rámci žádosti o termín schůzky musejí plně očkovaní proti onemocnění COVID-19 přiložit sken uznávaného certifikátu o plně dokončeném očkování proti COVID-19 (např. v případě očkování na území USA se jedná o kartu CDC, v případě očkování na území EU se jedná o Digitální certifikát EU COVID).

V platnosti jsou některá mimořádná opatření pro vstup do prostor generálního konzulátu. Připomínáme zejména, aby všichni návštěvníci měli nasazenu roušku nebo respirátor.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V návaznosti na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR musí nad rámec dalších náležitostí plně očkovaný žadatel o vízum/pobytové oprávnění dále vyplnit čestné prohlášení o tom, že je očkovanou osobou. Vyplněný a podepsaný doklad přijme generální konzulát jako originál či jako sken pořízený z tohoto originálu.

Tento doklad předkládá generálnímu konzulátu žadatel o vízum/pobytové oprávnění při podání žádosti, aby byla žádost přípustná, a to společně s prostou fotokopií svého certifikátu o plně dokončeném očkování proti COVID-19. Během vízového pohovoru žadatel předloží ke kontrole originál tohoto certifikátu.Od klientů bez certifikátu o plně dokončeném očkování proti COVID-19 je od 30. 9. 2021 do odvolání náš vízový úsek oprávněn přijímat žádosti o:

 • schengenské vízum pouze
  • pro rodinné příslušníky občana ČR/EU s bydlištěm na území ČR,
  • pro osoby v trvalém partnerském vztahu s občanem ČR/občanem EU s bydlištěm na území v ČR, jejichž vztah byl rozdělen koronavirovou pandemií,
  • pro držitele diplomatických pasů,
  • za účelem zaměstnání, pouze však na základě uděleného povolení k zaměstnání a pro pracovníky v profesích náležících do Programu pro klíčový a vědecký personál (KVP) nebo do Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance (VKZ) /viz upozornění (B) výše/;
 • žádosti o dlouhodobá víza;
 • žádosti o dlouhodobé nebo trvalé pobyty.

přílohy

mimořádná opatření pro vstup do prostor generálního... 279 KB PDF (Acrobat dokument) 11.4.2022

special declaration 679 KB PDF (Acrobat dokument) 22.8.2021