english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ukončení trvalého pobytu v ČR

Pokud potřebujete zrušit svůj trvalý pobyt na území ČR v případě, že v ČR nežijete.

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky lze podat osobně na našem konzulátě, případně o něj lze požádat i poštou pod podmínkou, že ke sdělení budou přiloženy veškeré náležitosti a podpis žadatele na formuláři bude ověřen českým honorárním konzulem (ověření podpisu na formuláři je v tomto případě zdarma). Sdělení může podat občan České republiky starší 15 let, zákonný zástupce občana mladšího 15 let nebo zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Konzulát následně sdělení postoupí příslušnému úřadu dle místa trvalého pobytu v ČR. Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na příslušný úřad v ČR.

Náležitosti k podání žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

  1. vyplněné "Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky" (form_ukonceni TP (PDF, 136 KB)
  2. doklad totožnosti - platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz
  3. POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu", jinak bude žádost vrácena zpět jako neakceptovatelná
  4. hotovost (USD) k úhradě poplatku dle aktuálního kurzu (položka 158b)
  5. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form osobni udaje (PDF, 175 KB))

Upozornění:
Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá mnohem déle nebo bude zastaveno. V případě, že bude chybět kterákoli z uvedených náležitostí či žádost bude obsahovat jiné vady, žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění. V případě podání neúplné žádosti poštou bude celá žádost automaticky vrácena žadateli zpět k doplnění.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR. Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.