english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

cestovní průkaz k návratu do ČR

Informace o cestovním průkazu (emergency passport) k návratu do ČR po ztrátě či odcizení cestovního pasu během návštěvy USA.

V případě ztráty nebo odcizení cestovního pasu je třeba se osobně dostavit na náš konzulát v Los Angeles. Na základě žádosti konzulát provede ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR a vystaví cestovní průkaz. Cestovní průkaz je vystaven s platností na dobu nezbytně nutnou a slouží k návratu z USA zpět do ČR. Cestovní průkaz neslouží k dalšímu pobytu v USA či k cestování do jiných států.

Doporučujeme si co nejdříve předem sjednat schůzku, a to nejlépe emailem na losangeles@embassy.mzv.cz 
V emailu prosím uveďte vaše osobní a kontaktní údaje (alespoň vaše jméno a mobilní telefonní spojení na vás), stručně popište vaši nouzovou situaci a upřesněte datum vašeho návratu do ČR. Včasnou komunikací s naším úřadem zajistíte, že vám bude moci být cestovní průkaz vystaven v den vaší schůzky na konzulátě.

Náležitosti k vystavení cestovního průkazu:

  1. vyplněný formulář žádosti o vydání cestovního průkazu  form_NCD (PDF, 974 KB)
  2. dvě (2) barevné fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (nebo 5 x 5 cm)
  3. vyplněné a podepsané prohlášení o občanství (form prohlaseni (PDF, 126 KB)); v případě nezletilé osoby je třeba předložit prohlášení pro nezletilou osobu (form prohlaseni nezletily (PDF, 125 KB))
  4. vyplněný formulář oznámení o ztrátě/odcizení cestovního dokladu (form oznameni (PDF, 111 KB))
  5. policejní protokol o ztrátě/odcizení cestovního pasu vystavený místní policií (policejní protokol)
  6. kopie ztraceného/odcizeného cestovního pasu (pokud ji máte), popřípadě kopie či originály jiných českých dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz, rodný list apod.)
  7. doklad o plánované cestě zpět do ČR (např. kopie letenky)
  8. hotovost (USD) k úhradě poplatku dle aktuálního kurzu (položka 157b)