english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ověřování podpisu na tiskopisu "Potvrzení o žití"

Tiskopis "Potvrzení o žití" slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu osobám trvale žijícím mimo území ČR.

Tento tiskopis je dostupný na portálu online služeb České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v české, anglické a dalších jazykových verzích.

Po vyplnění tiskopisu musí na jeho výtisk v listinné podobě příjemce důchodu připojit vlastnoruční podpis. Tento podpis musí být úředně ověřen.

U důchodců, kteří žijí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR v Los Angeles, může ověření podpisu na tiskopisu "Potvrzení o žití" vedle našeho úřadu provést:

  • honorární konzul ČR (bez poplatku, v termínu po předchozí domluvě) nebo
  • americký notář s platnou licencí (za obvyklý poplatek za ověření podpisu).

Podmínkou ověření podpisu je osobní přítomnost před ověřujícím úředníkem a předložení platného dokladu totožnosti.

Mezinárodněprávní oddělení ČSSZ potvrdilo, že v případě, kdy podpis na tiskopisu "Potvrzení o žití" ověřil americký notář, není nutno dokládat český překlad notářské doložky ani její vyšší ověření tzv. apostilou. Klientům doporučujeme, aby americkým notářům předkládali vyplněný tiskopis "Potvrzení o žití" v anglickém znění.