english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

výpis z rejstříku trestů

Pokud potřebujete požádat o vystavení výpisu z českého rejstříku trestů.

Žádost o výpis z Rejstříku trestů České republiky lze podat osobně na našem konzulátě, případně o něj lze požádat i poštou pod podmínkou, že k žádosti budou přiloženy veškeré náležitosti a podpis žadatele na formuláři bude ověřen českým honorárním konzulem (ověření podpisu na formuláři je v tomto případě zdarma), případně místním notářem (notary public).

Žádáte-li o vydání výpisu z Rejstříku trestů ČR k použití v USA, požádejte si současně o apostilu, pokud ji úřad USA vyžaduje. Konzulát žádost následně postoupí příslušnému úřadu v ČR, kterým je Rejstřík trestů Praha. Aktuálně vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce od jejího podání.

Náležitosti k podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů:

  1. vyplněná "Žádost o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob" (form rejstrik trestu (PDF, 57 KB) nebo dvojjazyčný form rejstrik trestu EN (PDF, 220 KB))
  2. doklad totožnosti - platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas USA nebo platný řidičský průkaz USA
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu", jinak bude žádost vrácena zpět jako neakceptovatelná
  3. hotovost (USD) k úhradě poplatku dle aktuálního kurzu (položka 162b, případně také 150e pokud je na vystavený výpis požadována apostila vydaná MZV ČR)
  4. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form osobni udaje (PDF, 175 KB))
  5. pokud si vyhotovený výpis nebudete moci vyzvednout na našem úřadě osobně, dodejte nám prosím rovněž předplacenou obálku UPS nebo USPS Priority Mail Express (neakceptujeme ani FedEx ani jinou poštovní společnost). Konzulát nenese odpovědnost za případnou ztrátu či poškození zásilky, a v takovém případě musíte jednat přímo s poštovní společností.

Upozornění:
Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá mnohem déle nebo bude zastaveno. V případě, že bude chybět kterákoli z uvedených náležitostí či žádost bude obsahovat jiné vady, žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění. V případě podání neúplné žádosti poštou bude celá žádost automaticky vrácena žadateli zpět k doplnění.