english  česky 

rozšířené vyhledávání

konzulární správní poplatky / consular and visa fees

Konzulární správní poplatky se přepočítávají každý měsíc dle aktuálního směnného kurzu české koruny (CZK).

Konzulární správní poplatky je třeba uhradit v amerických dolarech (USD) v hotovosti (prosíme o přesně odpočítanou částku), případně prostřednictvím money order v USD, v němž je jako příjemce uveden "Consulate General of the Czech Republic" (jiný název příjemce nelze akceptovat).

Osobní šeky ani debetní/kreditní karty není možno akceptovat.

V případě osobní návštěvy na generálním konzulátu lze konzulární správní poplatky uhradit na místě též platební kartou. V tomto případě se konzulární správní poplatky vyměřují výhradně v českých korunách/CZK (resp. v případě schengenských víz v eurech/EUR), a proto platební karta musí umožňovat transakce v cizí měně. Přepočet částky k tíži platební karty provádí společnost, která kartu vydala.


Consular and visa fees change monthly according to the current exchange rate of the Czech koruna (CZK).

Consular and visa fees must be paid in cash in US dollars (USD - please, provide exact change) or by money order in USD. In case of a money order, please, indicate "Consulate General of the Czech Republic" as the recipient or otherwise it will not be accepted.

Personal checks or debit/credit cards are not accepted.

In-person visitors at the Consulate General can also make payments with a debit/credit card. Their card must allow foreign currency transactions as, in this case, the consular and visa fees are charged in Czech koruna/CZK (for Schengen visas in Euro/EUR). Card issuer's conversion rate applies.


Aktuální konzulární správní poplatky:
Current consular and visa fees:

Nový přepočet konzulárních správních poplatků se vyhlašuje vždy k prvnímu dni v měsíci a platí po celý daný měsíc.
The fees are re-calculated on the first day of every month and are valid until the end of the given month.

Fees 10-2023 (PDF, 233 KB)

Poznámka: pokud se soubor po kliknutí neotevře, uložte jej do počítače a poté uložený soubor otevřete.
Note: in case you are unable to download the file directly from the website, save it to your computer and open from there.