english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní škola slovanských studií v Poděbradech 2020 – nabídka vládních stipendií.

Generální konzulát ČR v Los Angeles vyhlašuje výběrové řízení na jedno stipendijní místo pro letní školu slovanských studií v Poděbradech ve dnech 6. července až 31. července 2020. Stipendium je udělováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podmínkou je bydliště uchazeče v konzulárním obvodu Generálního konzulátu v Los Angeles (státy Aljaška, Arizona, Colorado, Havaj, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington a Wyoming). Lhůta pro podání přihlášek je stanovena konzulátem ČR v Los Angeles na 10. března 2020.

 

Letní škola slovanských studií (LŠSS) zahrnuje intenzivně vzdělávací kurz češtiny pro začátečníky i pokročilé a přednášky z českých reálií v angličtině a češtině. Kurz nabízí i doprovodný kulturní program: odborné přednášky a přednáškové cykly, filmový klub, divadelní workshop, folklórní seminář, víkendové výlety a další.

Kurzy LŠSS jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu. Kurzů se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let nejpozději v první den konání letní školy.

Výuka se koná ve studijním  středisku Poděbrady asi 40 km východně od Prahy.
Účastníci kurzu budou v úvodu kurzu přijati představitelem Univerzity Karlovy v Praze ve starobylém  Karolinu. Na závěr studenti obdrží certifikát, ve kterém bude uvedeno, které úrovně (A1–B2) podle Společného  evropského referenčního rámce dosáhli (tento fakt jim bude zanesen i do  Evropského jazykového pasu. Certifikáty budou předány v reprezentativní  místnosti poděbradského zámku.

Účastníkům též nabízíme možnost vykonat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (její cena není zahrnuta  v ceně kurzu). Studentům vysokých škol též nabízíme možnost nechat si přidělit za kurz kredity, které jim mohou být uznány domácí institucí.

Kurzu se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let (mladší jen v doprovodu některého z rodičů).
Ve zvláštních případech je možno přihlásit se i na kratší dobu, než odpovídá délce trvání kurzu.


Stipendium zahrnuje: zápisné, výuku, výlety a exkurze v rámci výuky, ubytování a stravu (snídaně, obědy, večeře).

Stipendium nezahrnuje: náklady na mezinárodní dopravu, cestovní zdravotní pojištění.

Jak se přihlásit?
Uchazeči musejí do 10. března 2020 doručit:
(1.) vyplněnou a podepsanou přihlášku, v níž zvolí na str. 2 možnost „Poděbrady“,
(2.) životopis v anglickém či českém jazyce,
(3.) motivační dopis v anglickém či českém jazyce,
(4.) kopii datové stránky cestovního pasu a
(5.) doporučení českého krajanského spolku, vzdělávací instituce či honorárního konzulátu ČR (nepovinné)
poštou Generálnímu konzulátu ČR v Los Angeles, k rukám Anety Campbell, 10990 Wilshire Blvd., Suite 1100, Los Angeles, CA 90024. Kopie všech uvedených dokumentů prosíme též zaslat na e-mail aneta_campbell@mzv.cz.

Součástí přihlášky je také prohlášení, že se zájemce může zúčastnit celého trvání kurzu letní školy. V případě, že by se uchazeč neúčastnil více než 4 dní výuky, bude jeho místo nabídnuto náhradníkovi.

Generální konzulát ČR v Los Angeles následně provede výběr a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR nominuje jednoho kandidáta a maximálně 2 náhradníky.

Úspěšný kandidát (v případě jeho odstoupení náhradník) bude přímo kontaktován pořadateli LŠSS.

Kurzů LŠSS je též možné účastnit se v roli samoplátce, jenž si hradí veškeré náklady spojené s účastí na kurzu.

Další informace najdete na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR