english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přihlaste se na semestrální pobyty či kurzy češtiny v ČR

Do 15. 3. 2021 přijímáme přihlášky z řad krajanské komunity na semestrální pobyty, kurz českého jazyka a kurz metodiky výuky českého jazyka v roce 2021/2022 v České republice. Upozorňujeme, že konání kurzů a podmínky vstupu do ČR se mohou z důvodu pandemie COVID-19 vyvíjet.
 

V akademickém roce 2021/2022 bude pokračovat realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.

Program nabízí:

  • Semestrální stipendijní studijní pobyty
  • Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  
  • Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9000 Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9500 Kč (doktorské). Výše finančního příspěvku na dopravu je 5000 Kč pro mimoevropské studenty. Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR.  V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium.

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce DZS  .  K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

 Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až únor 2022) do 15. 3. 2021
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2021 až červen 2022) do 15. 3. 2021
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2021/2022 (únor 2022 až červen 2022) do 15. 8. 2021

    Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na Generální konzulát ČR v Los Angeles, nejpozději však do 15. 3. 2021 popř. 15.8.2021.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a zastupitelského úřadu vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.


 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany - stipendia

Termín kurzu: 16. 7. až 13. 8. 2021 (místo konání bude upřesněno později)

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.  Mimoevropští stipendisté dostanou příspěvek 5000Kč na dopravu. Je možné účastnit se kurzu i jako samoplátce. Min. věk účastníků je 18 let.

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému ZDE do 15. 3. 2021.

Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku, které musí obsahovat vyjádření k účasti uchazeče na kurzu a předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí, a kopií cestovního pasu je třeba bez prodlení zaslat na Generální konzulát ČR v Los Angeles, nejpozději však do 15. 3. 2021.

Přihlášky uchazečů do jazykového kurzu, kteří se hlásili v roce 2020 a splnili veškeré podmínky pro přijetí, budou přednostně zohledněny výběrovou komisí. Tito uchazeči musí v onlin formuláři vyplnit v sekci „Další informace“ slova „uchazeč 2020/applicant 2020“.

Prostřednictvím generálního konzulátu bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat zastupitelský úřad na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent Domu zahraničních služeb (při nebezpečí z prodlení).


3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit - stipendia

Termín kurzu: 23. 8. až  3. 9. 2021

Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům  jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Náklady na dopravu (letenky a jízdenky) se proplácí jen za účelem kurzu (cestování max. dva týdny před a dva týdny po kurzu). Účastníci musí mít 18 let a velmi dobrou znalost češtiny. Obdrží 1000 Kč na osobní výdaje. Do kurzu se lze přihlásit opakovaně, přednost při výběru uchazečů mají však vždy prvoúčastníci.

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS  je do 15. 3. 2021

Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na GK Los Angeles, nejpozději však do 15. 3. 2021.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Důležité!

  • na žádosti, které přijdou po 15.3. 2021, nebude brán zřetel
  • Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Přihlášky můžete zasílat na adresu:

Consulate General of the Czech Republic in Los Angeles
Att: Aneta Campbell
10990 Wilshire Blvd., Suite 1100
Los Angeles, CA 90024