english  česky 

rozšířené vyhledávání

generální konzul

Amb. Jaroslav Olša, Jr.

Amb. Jaroslav Olša, Jr.

 

Amb. Jaroslav Olša, Jr.
narozen 4. srpna 1964 v Praze,
ženatý (manželka Michaela Vovková), syn Sebastián

Vzdělání:      
1985–95          orientalistika, arabistika, afrikanistika, Filozofická fakulta UK, Praha
1988                arabský jazyk, Bourghibův institut živých jazyků, Tunis
1990–92         mezinárodní vztahy a srovnávací evropská studia, Amsterodamská univerzita

Ocenění:
2018                Order of Sikatuna, rank Datu, gold distinction
                          (uděleno prezidentem Filipínské republiky za rozvoj česko-filipínských vztahů)
2012                 Honorary Citizen of Seoul
                         (uděleno primátorem Soulu za rozvoj česko-korejských kulturních vztahů)

2011                  The Mark Palmer Award for Diplomats
                          (uděleno Steering Committee of the Community of Democracies na 6th Ministerial of Community of Democracies ve Vilniusu za práci na podporu demokracie v Zimbabwe)
1995                European Science Fiction Award
                         (uděleno European Science Fiction Society na 53rd World Science Fiction Convention v Glasgow za Encyklopedii literatury science fiction)

Zaměstnání:            
září 83 – červen 84                 elektrikář a osvětlovač, Interhotel Jalta, Praha
srpen 84 – červen 85               pracovník, Výzkumný ústav matematických strojů, Praha
červenec 85 – srpen 86           překladatel a tlumočník ve svobodném povolání
březen 90 – leden 91               zakladatel, zástupce šéfredaktora SF měsíčníku Ikarie, Praha
červen 1992                              vstup do diplomatických služeb
červen 92 – leden 93              referent, 5. teritoriální odbor (Blízký východ a Severní Afrika)
únor 93 – leden 96                poradce 1. náměstka ministra zodpovědný za kontrolu obchodu s vojenským materiálem
únor 96 – květen 97               ředitel 6. teritoriálního odboru (Subsaharská Afrika)
květen 97 – říjen 98              zástupce ředitele odboru Blízkého východu a Afriky
říjen 98 – říjen 99                  ředitel afrického odboru
květen 00 – srpen 06            mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Zimbabwské republice se sídlem v Harare
                                                   (též akreditován pro Mosambickou republiku, Angolskou republiku, Demokratickou republiku Svatého Tomáše a Prince, Zambijskou republiku a Malawiskou republiku)
říjen 06 – duben 07                zástupce ředitele odboru analýz a plánování
duben 07 – leden 08              pověřen řízením odboru analýz a plánování
září 08 – červenec 14             mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Korejské republice se sídlem v Soulu
červenec 14 – prosinec 18     mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Filipínské republice se sídlem v Manile
                                                    (též akreditován pro Palauskou republiku, Republiku Marshallovy ostrovy, Federativní státy Mikronésie a Nauruskou republiku)

leden 19 – červen 20             vedoucí oddělení seniorního personálního poradce/zástupce ředitelky personálního odboru

prosinec 20 – dosud              generální konzul České republiky v Los Angeles
                                                   (příslušný pro Aljašku, Arizonu, Colorado, Havaj, Idaho, Kalifornii, Montanu, Nevadu, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington a Teritorium Guam, Společenství Severních Marian a Americkou Samou)

Diplomatická hodnost:                  velvyslanec (od roku 2006)

Diplomatické zkušenosti:

 • spolutvůrce zákonů a směrnic týkajících se kontroly obchodu s vojenským materiálem (1993–1996)
 • vedoucí a člen českých delegací na jednáních týkajících se otázek zahraničního obchodu s vojenským materiálem, materiálu tzv. „dvojího užití“ apod. (Praha, Brusel, Haag, Vídeň, 1993–1996)
 • iniciátor a organizátor navazování diplomatických styků s nezávislými státy Pacifiku
 • vedoucí české humanitární mise do Rwandy a Ugandy po rwandské genocidě (1994)
 • iniciátor a autor první kategorizace zastupitelských úřadů podle obtížnosti života (1999)
 • řizení českého předsednictví v Radě EU v době CZ PRES a organizace prvního a jediného samostatného summitu EU-Korejská republika (Soul, 2009)
 • prezident manilského clusteru EUNIC (European Union National Institutes of Culture) (Manila, 2016-2018)

Další aktivity:

 • knihy a články na téma dějiny, kultura a literatura zemí Asie a Afriky,  problematika vztahů Českých zemí s mimoevropskými zeměmi, publikování v širokém spektru periodik (česká mutace National Geographic, Nový Orient, Světová literatura, Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy, odborné časopisy v Polsku, Německu, USA, Británii, Jižní Koreji a jinde)
 • sestavení dvou desítek literárních antologií 
 • řada účastí na odborných konferencích věnovaných Asii a Africe
 • přednášková činnost na téma české vztahy k zemím Asie a Afriky (University of Hawaii, Seoul National University, Academy of Korean Studies, Korea University, School of Oriental and African Studies, Univ. of London, Ateneo de Manila University, Royal Asiatic Society Korea Branch ad.)
 • sestavení zvláštních čísel časopisů Mezinárodní politika (Afrika, Korea), Plav (africké literatury, filipínská literatura) ad.

Vybrané knižní publikace:

(editor, autor a překladatel)
Kuřata v hadí kleci. Moderní filipínská povídka (se Silvií Mitlenerovou)
                                    Praha: Argo 2020. (editor a autor)         
Han Hŭng-su – otec československé koreanistiky. Korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století   (s Miriam Löwensteinovou)
                                     Praha: Nová vlna 2013. (editor a autor)        
The Korean Peninsula after the Armistice as Seen by Czechoslovak Delegates to the Neutral Nations Supervisory Commission 1953-1956 (se Sa Jongmin a Hong Seungju)
                                    Seoul: Seoul Museum of History 2013. (autor)
Czech-Korean Film Encounters. History of interaction between the two cinematographies from the 1930's to today
                                   Seoul: Korean Film Archive 2013. (editor a autor)        
1901 photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech travellers' views of Korea (s Kang Hong-binem)  (publikace o raných českých cestovatelích v Koreji, zejm. E. St. Vrázovi)
                                  Seoul: Seoul Museum of History 2011. (autor)
Modern Art of Zimbabwe
                                  Seoul: Korea Foundation Cultural Center 2010. (autor)                      
Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi    (s Otakarem Hulcem)
                                  Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008. (editor a překladatel)
Přivolávač deště. Moderní zimbabwské povídky    (s Mbongeni Malabou)
                                  Praha: DharmaGaia 2003. (editor a autor)
Encyklopedie literatury science fiction   (s Ondřejem Neffem)
                                  Praha: AFSF – Jinočany: H+H 1995. (editor a autor)
Hvězdy jako bozi. Antologie anglo-americké science fiction.
                                 Praha: AFSF 1993.

 

Wikipedie
Facebook - Jaroslav Olša Jr.
Facebook - Czech Consulate
Instagram - Czech Consulate