česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opatření České republiky na úseku pohybu osob v souvislosti s šířením koronaviru

Ministerstvo zahraničních věcí důrazně doporučuje občanům ČR před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Občané ČR mohou na území ČR vstoupit po předložení platného cestovního pasu ČR nebo občanského průkazu ČR.

Vstup cizinců na území ČR je do odvolání omezen.

Držitelé pasů USA nemohou t. č. krátkodobě vstoupit na území ČR za účelem turistiky, obchodu, účasti na konferenci, návštěvy přátel, sportu apod. Stručný přehled aktuálně platných pravidel vstupu cizinců je k dispozici na webu IATA (nutno kliknout na mapu ČR).

Výjimky z omezení vstupu cizinců na území ČR jsou uvedeny na webu Ministerstva vnitra (MV ČR) v souhrnné tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví". Tabulka je průběžně aktualizována.

Dotazy k podmínkám vstupu na území ČR lze zasílat na e-mailovou adresu MV ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz.

Mimořádná a ochranná opatření v souvislosti s COVID-19, platná při pobytu na území ČR, se zveřejňují na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

V současnosti všichni cestující z USA musejí:

  • před vstupem na území ČR avizovat svůj příjezd vyplněním elektronického Příjezdového formuláře;
  • při vstupu na území ČR během hraniční/pobytové kontroly předložit doklad o vyplnění Příjezdového formuláře;
  • do 5 dnů od vstupu na území ČR na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 v odběrovém centru dle vlastního výběru(*);
  • do 7 dnů od vstupu na území ČR předložit výsledek RT-PCR testu krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlášeného pobytu;
  • po dobu 10 dnů od vstupu na území ČR nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

(*) Občané zemí EU (tj. též občané ČR) a občané třetích zemí s povoleným dlouhodobým/trvalým pobytem v některém členském státě EU/EHP se mohou tomuto testu podrobit i v jiném členském státě EU/EHP před vstupem na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení hygienické stanici v ČR starší 72 hodin.

Před nástupem cesty z USA do Evropy si u přepravujících leteckých společností ověřte jejich podmínky pro přijetí cestujících k přepravě a pro tranzit na přestupních letištích (případná nutnost předložení výsledku testu, nošení ochranných prostředků dýchacích cest atp.).