česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus na Západě USA: přijímaná opatření, cestování občanů ČR

Generální konzulát ČR v Los Angeles v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 předkládá a aktualizuje dostupné informace pro cestovatele z ČR a krajany na Západě USA.

Podmínky vstupu na území USA (platí též pro tranzit přes USA)

Do odvolání není povolen vstup do USA ani tranzit přes USA osobám, které pobývaly v schengenském prostoru, v Brazílii, Číně, Íránu, Irsku a/nebo ve Velké Británii během 14 dnů předcházejících zamýšlenému datu vstupu do USA. V praxi tedy není umožněn vstup do USA či tranzit přes USA ani držitelům cestovního pasu ČR, pokud svou cestu do USA započali během posledních 14 dnů v ČR.


Zákaz vstupu a tranzitu ze schengenského prostoru, jehož součástí je také Česká republika, se nevztahuje mj. na:

 • občany USA, držitele povolení k trvalému pobytu v USA (green card) a na jejich rodinné příslušníky (manželé, svobodné děti do 21 let),
 • držitele platných víz amerických víz USA typu A1, A2, C1, C1/D, C2, C3, CR-1, CR-2, D, E1, F1, F2, G1 až G4, IR1, IR4, IH4, M1, M2, NATO1 až NATO4.

Zákaz vstupu do USA a tranzitu přes USA se nevztahuje na občany ČR, kteří v době 14 dní před cestou do USA pobývali a cestovali pouze mimo schengenský prostor, Brazílii, Čínu, Írán, Irsko a Velkou Británii (např. trávili dovolenou anebo mají oprávnění k pobytu v Mexiku, na Bermudách, v Austrálii apod.).


Opatření na Západě USA

V souvislosti s nárůstem výskytu nákazy vyhlásili od přelomu února a března postupně do 13. 3. guvernéři všech států na Západě USA mimořádná opatření. Pro státy ArizonaColorado, Havaj, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington a Wyoming platí nouzový stav. Pro státy Aljaška a Nové Mexiko platí nouzový stav na úseku veřejného zdravotnictví. Dnem 13. 3. vyhlásil prezident USA národní nouzový stav.

Za účelem prevence šíření choroby byl v jednotlivých státech na Západě USA formou nařízení omezen pohyb osob (zákaz shromažďování, pozastavení prezenční školní výuky). Většinou uzavřena zůstávají divadla, kina, tělocvičny, bary. Nárazově dochází k dočasnému vyprodání některých druhů zboží (trvanlivé potraviny, hygienické a desinfekční potřeby).

Prezident USA vydal pro všechny osoby na území USA doporučení pro zastavení šíření koronaviru:
- Každý musí sledovat místní sdělovací prostředky a dbát nařízení úřadů.
- Senioři, osoby s oslabenou imunitou anebo s anamnézou plicních a srdečních chorob by měli omezit pohyb mimo domov.
- Kdo se cítí nemocen, má zůstat doma a svůj stav konzultovat telefonicky s lékařem či zdravotní pojišťovnou, kteří stanoví další postup.
- Všichni spolubydlící s osobou, u níž byl prokázán koronavirus, mají zůstat doma a svůj stav konzultovat telefonicky s lékařem či zdravotní pojišťovnou, kteří stanoví další postup.

Cestovatelům na Západě USA v době vyhlášení nouzového stavu se doporučuje dodržování obecně vyhlášených pravidel osobní hygieny a používání osobních ochranných prostředků (antibakteriální gely, zakrytí dýchacích cest na veřejnosti). V některých oblastech na Západě USA je používání osobních ochranných prostředků při vstupu do uzavřených prostor a při pohybu na veřejnosti povinné.

Po vstupu do států Aljaška, Havaj a Nové Mexiko je nařízena povinná 14denní domácí karanténa.


Doprava

Občanům ČR,* kteří se ohledně cestování po Západu USA a ohledně možností návratu ze Západu USA do ČR v době trvání nouzového stavu obracejí na generální konzulát ČR v Los Angeles se žádostí o radu, sdělujeme:

 1. Cestování pravidelnými vnitrostátními leteckými linkami v rámci USA i mezinárodními linkami z USA t. č. nepodléhá žádným omezením, v závislosti na poptávce ale letecké společnosti redukují počty nabízených letů a mohou přistoupit i ke zrušení letů, na které již byly zakoupeny letenky. V době před plánovaným návratem pravidelně navštěvujte webové stránky aerolinií a ověřte si, zda plánují všechny návazné lety na vaší zpáteční letence uskutečnit, příp. zda některý z letů zrušily, či zda automaticky provedly vaše překnihování na jiný let či na jiné datum.
   
 2. Většina leteckých společností vyžaduje, aby všichni cestující během přepravy používali prostředky, které brání šíření kapének (respirátor, rouška, ústenka). Letecké společnosti mají právo odepřít nástup na palubu cestujícím, kteří vykazují příznaky infekčního onemocnění. V případě podezření z nákazy koronavirem postupujte podle doporučení CDC a podle stanoviska lékaře nebo zdravotní pojišťovny, se kterými jste svůj stav konzultovali.
   
 3. Než se v den plánovaného odletu z USA vydáte na letiště, opětovně se na webu aerolinií ujistěte, že ve své rezervaci máte potvrzené všechny lety až do cílové destinace. Generální konzulát nemá možnost krýt výdaje občanů ČR spojené se změnou původního plánu cesty z USA (např. poplatky při překnihování na jiné termíny či lety, stornopoplatky, výdaje při prodloužení pobytu na Západě USA nebo při přesměrování letů aj.); rovněž není oprávněn zastupovat cestující při jednání s aeroliniemi. V případě, že některý z potvrzených letů letecká společnost krátce před plánovaným odletem zruší, máte právo na překnihování na jiný let. Toto právo uplatněte (telefonicky, skrze interaktivní webový formulář, internetový chat, Facebook, e-mail, popř. osobně u letištní přepážky) u té letecké společnosti, která váš let měla provést a zrušila jej.
   
 4. Občané ČR, kteří hodlají ze Západu USA vycestovat dříve, než v den, na který mají platnou letenku, resp. ihned, se musejí obrátit na prodejce, u něhož letenku k cestě do ČR zakoupili (cestovní kancelář nebo letecká společnost). Některé letecké společnosti umožňují cestujícím provést změnu letenky samoobslužně přímo na svém webu online, pouze však tehdy, pokud letenka byla zakoupena stejným způsobem. Za změnu letenky ze strany cestujícího některé letecké společnosti nadále účtují penále podle platného tarifu.
   
 5. Občanům ČR, kteří zvažují bezprostřední vycestování ze Západu USA do ČR (včetně těch, u nichž letecká společnost přistoupila ke změně/zrušení letu, nenabídla jim přesměrování anebo její rezervační centrum zůstává nedostupné), generální konzulát ČR v Los Angeles připomíná možnost, aby si zakoupili novou letenku na webu vybrané letecké společnosti, vycestovali z USA a po návratu do ČR nevyužitou část původní letenky reklamovali. Doporučujeme, aby nová letenka byla zakoupena na spoje s odletem do 24-48 hodin od času nákupu: snižuje se tím riziko, že aerolinie některý let zruší. V případě, že na vaší platební kartě není dostatečné krytí k úhradě letenky online, obraťte se na vaše spolucestující, případně kontaktujte příbuzné či přátele, kteří letenku na vaše jméno mohou zakoupit.
   
 6. Ministerstvo zahraničních věcí ČR v polovině března 2020 doporučilo občanům ČR v cizině návrat neodkládat a pro přepravu využít všech dostupných možností. Mnoho občanů ČR se tímto doporučením řídilo. Vypravování mimořádných evakuačních letů pro občany ČR ve světě koordinovala Česká republika, též ve spolupráci s dalšími členskými státy Evropské unie. V případě USA vypravila Česká republika repatriační let z Chicaga do Prahy dne 31. 3. Kapacita letu, který využili také občané ČR ze Západu USA, byla naplněna. Dnem 14. 4. byl projekt repatriací občanů ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 ukončen. Vzhledem k dostupným leteckým spojům přes Atlantik žádná země Evropské unie t. č. nezvažuje vypravení evakuačního letu ze Západu USA do Evropy. Zájemcům o návrat doporučujeme k vycestování ze Západu USA využít dostupných komerčních letů.
   
 7. Aerolinie dočasně omezily přímé lety do Evropy z menších mezinárodních letišť na Západě USA (mj. Denver, Las Vegas, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Diego). Pro spojení ze Západu USA do Prahy je t. č. nesnazší cesta s dopravci aliance SkyTeam (Delta Air Lines, KLM - přestup Amsterdam, Paříž/CDG) nebo Star Alliance (Lufthansa, United Airlines - přestup Frankfurt, Mnichov).
   
 8. V případě, že pro cestu z místa aktuálního pobytu na Západě USA do ČR musíte ještě dokoupit u některé americké letecké společnosti samostatně druhou vnitrostátní letenku (např. Seattle-Los Angeles pro pokračování z Los Angeles do Evropy), doporučujeme, abyste si na přestup na americkém letišti z vnitrostátního na mezinárodní let vyhradili alespoň 3 hodiny.

* platí též pro cizince s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR


Informace pro občany ČR, kteří vlivem COVID-19 překročí platnost pobytového povolení v USA

Pravidla použití povolení ke krátkodobému pobytu v USA (ESTA, víza typu B1, B2 apod.) určují americké federální imigrační orgány. Našemu generálnímu konzulátu nepotvrdily, jak přesně budou po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území USA postupovat v případě, že držitel víza vlivem dopadu pandemie COVID-19 překročí maximální povolenou dobu pobytu v USA. Obvykle takoví cestovatelé mohou USA opustit bez bezprostřední sankce, nicméně o vycestování z USA po skončení povolené doby pobytu (overstaying) se ve federálních databázích učiní záznam, což ztíží další cestování do USA.

Informačním zdrojem pro vás i pro náš úřad na úseku pobytu cizinců v USA zůstává portál U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Doporučujeme aktivně kontaktovat regionální pracoviště USCIS a požádat, aby vedoucí imigrační úředník (District Director) vzhledem k mimořádným okolnostem:

 • v případě víza rozhodl o prodloužení jeho platnosti (Extension of Stay);
 • v případě ESTA do záznamu o vašem pobytu v USA uplatnil doložku Satisfactory Departure, která umožní vycestování z USA bez sankcí, dojde-li k němu nejvýše 30 dnů po vypršení původní platnosti ESTA.

Existenci mimořádných okolností musíte doložit (původní letenka, potvrzení o zrušení letu, lékařská zpráva apod.). Každý případ USCIS posoudí a rozhodne individuálně.

Záležitost můžete konzultovat i u U.S. Customs and Border Protection (na mezinárodním letišti případně na odloučených pracovištích).


Odkazy na místní instituce

přílohy

Instrukce k prodloužení ESTA 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.3.2020