česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Prohlášení MZV u příležitosti Mezinárodního dne svobody tisku

thumb

3. květen je každoročně připomínán jako Světový den svobody tisku. Ministerstvo zahraničních věcí chce při té příležitosti vyjádřit poděkování všem odvážným novinářkám a novinářům a ujistit je o pokračující podpoře ze strany Česka. Svoboda… více ►

Český výzkum a technologie pomáhají Zambii v oblasti zemědělství a lesnictví

thumb

Aktivity českých vysokých škol v Zambii přispívají k posilování kapacit místní akademické sféry. Český výzkum a inovace se uplatňují v řešení problematiky rekultivace dolů, prevence odlesňování či zefektivňování zemědělské produkce. více ►

Česká podpora malého podnikání a vzdělání v Zambii

thumb

Prostřednictvím odkazu níže si můžete přečíst či poslechnout pořad Českého rozhlasu o projektech Charity ČR v Zambii. více ►

Malé lokální projekty realizované v Zambii a v Malawi v roce 2022

thumb

Jako každoročně, také v roce 2022 Velvyslanectví ČR v Lusace podpořilo rozvojové aktivity místních organizací prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů. Jeden proběhl v Zambii a jeden v Malawi. více ►

Česká republika se zapojila do kampaně „Orange the World“ proti násilí na ženách

thumb

Násilí vůči ženám je genderově podmíněné násilí namířené proti ženě, protože je ženou, nebo ženy neúměrně postihuje. Je rovněž závažným porušením lidských práv. Zahrnuje činy, jako je sexuální násilí, včetně znásilnění, mrzačení ženských… více ►

Ekonomická migrace - programy a kvóty

thumb

Na Velvyslanectví ČR v Lusace lze v rámci těchto programů podat následující vízové a pobytové žádosti v uvedených počtech. více ►

Klub přátel Tengenenge

thumb

Afrikanistka PhDr. Marie Imbrová dojíždí od roku 2005 do sochařské komunity v Tengenenge v Zimbabwe. Nejprve se s komunitou seznámila v rámci svého působení na velvyslanectví ČR v Harare, od roku 2008 podniká soukromé cesty do Tengenenge ze… více ►

Společná česko-rakouská oslava státních svátků v Harare

thumb

Dne 27. října 2022, honorární konzulové Česka a Rakouska v Harare, Zimbabwe, paní Ivana Summerfield and pan Mila Djorjevic spojili své síly a uspořádali společnou recepci ke svým národním svátkům. Oba nerezidentní velvyslanci J.E. Romana… více ►

Pokrok v řešení zahraničního zadlužení Zambie

thumb

Nedávné získání záchranného úvěru Mezinárodního měnového fondu a probíhající jednání se zahraničními věřiteli dávají naději na vyřešení svízelné dluhové situace Zambie. Zlepšení úvěrového hodnocení Zambie by se mělo odrazit také ve zvýšení… více ►

Velvyslanec České republiky v Zambii pan Pavel Procházka předal pověřovací listiny do rukou prezidenta Malawi

thumb

Dne 18. října 2022 předal Pavel Procházka, velvyslanec České republiky v Zambii, pověřovací listiny do rukou prezidenta Malawi. více ►

Recepce ke Dni české státnosti

thumb

Dne 23. září 2022 uspořádal ZÚ Lusaka recepci ke Dni české státnosti. Akce se účastnila zhruba stovka návštěvníků nejen z řad zástupců diplomatického sboru, ale také místní politické, podnikatelské a kulturní elity, české krajanské komunity i… více ►

Připomínka 150 let od první africké expedice Dr. Emila Holuba

thumb

Dne 15. září 2022 se na příznačném místě v Muzeu v Livingstone, uskutečnila přednáška o životě a díle cestovatele Dr. Emila Holuba, a to u příležitosti výročí 150 let od jeho první africké expedice a 120 let od jeho úmrtí. více ►

Česko nabízí Zambii řešení pro zdravotnictví

thumb

Zdravotnictví se v poslední době vyprofilovalo jako jedna z hlavních oblastí spolupráce mezi ČR a Zambií. Koncem června Zambii navštívila delegace českých zdravotnických firem vedená náměstkem ministra zahraničních věcí, která představila česká… více ►

České firmy se uplatňují v dodávkách pro živočišnou výrobu v Zambii

thumb

Postupná modernizace zemědělského sektoru v Zambii přináší příležitosti pro zahraniční dodavatele širokého spektra zboží a služeb. České firmy se snaží uplatnit mj. v oblasti inseminace skotu, dodávek krmných směsí a strojů pro zpracování a… více ►

V Zambii se připravují významné investice do těžby a zpracování mědi

thumb

Po letech stagnace dochází v Zambii k oživení těžebního průmyslu a hlavní hráči na trhu chystají významné investice do rozšíření těžby. To předpokládá také vybudování dodatečných kapacit pro zpracování rud a nových energetických zdrojů. V této… více ►

Policie Zambie má zájem o česká řešení v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě

thumb

Zástupci Policie Zambie se během své cesty do ČR v květnu 2022 seznámili s nabídkou českých firem, vyvíjejících a prodávajících softwarové produkty v oblasti analýzy dat, vizuálního rozpoznávání, rozpoznávání hlasu či získávání dat z mobilních… více ►

V Lusace se koná Ekonomické fórum EU-Zambie

thumb

Historicky první Ekonomické fórum EU-Zambie se uskuteční v hlavním městě Lusace ve dnech 18. – 19. května 2022. Tématem fóra je „Hospodářská transformace prostřednictvím zeleného růstu“. Zájemci o účast z řad podnikatelů a… více ►

Nová vláda Zambie vzbuzuje vysoká očekávání investorů

thumb

Nově zvolený zambijský prezident Hakainde Hichilema ohlásil ambiciozní a odvážný program, jímž hodlá zemi vyvést ze současné finanční a hospodářské krize. Zahraniční investoři a mezinárodní finanční trhy jsou ohledně dalšího vývoje optimističtí;… více ►

České firmy vybavily jednotku intenzivní péče hlavní zambijské nemocnice

thumb

Dodávka nemocničních lůžek, nábytku a dalšího vybavení z produkce českých firem významně posílila kapacity nemocnice v době doposud největšího náporu onemocnění COVID-19 v Zambii a může posloužit jako dobrá reference českých výrobců pro další… více ►

Nový most usnadní obchodní výměnu mezi Zambií, Botswanou a Jihoafrickou republikou

thumb

Otevřením silničního mostu na hraničním přechodu Kazungula mezi Botswanou a Zambií, který nahradí dosavadní trajekt, dojde k významnému urychlení dopravy zboží z jihoafrických přístavů do Zambie. Pro dovozce z ČR se tak otevírá zajímavá… více ►

Mobilní laboratoře z České republiky pomáhají v Zambii v boji proti COVID-19

thumb

Laboratoře, vyvinuté experty z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, jsou určeny pro detekci koronaviru a dalších patogenů v odlehlých oblastech Zambie. Zařízení využívají technologií několika českých firem. více ►

První stopa českého pivovarnictví v Zambii

thumb

V Lusace byl zahájen provoz minipivovaru, dodaného českou firmou TECHNOEXPORT. Jedná se o jedno ze dvou prvních zařízení svého druhu v Zambii a současně historicky první dodávku investičního celku z ČR do Zambie. Úspěšný projekt může být dobrou… více ►