česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Česká republika se zapojila do kampaně „Orange the World“ proti násilí na ženách

thumb

Násilí vůči ženám je genderově podmíněné násilí namířené proti ženě, protože je ženou, nebo ženy neúměrně postihuje. Je rovněž závažným porušením lidských práv. Zahrnuje činy, jako je sexuální násilí, včetně znásilnění, mrzačení ženských… více ►

Ekonomická migrace - programy a kvóty

thumb

Na Velvyslanectví ČR v Lusace lze v rámci těchto programů podat následující vízové a pobytové žádosti v uvedených počtech. více ►

Zambie – vázaný peněžní dar – vybavení nemocnice v Lusace

thumb

Velvyslanectví ČR v Lusace informuje o projektu dodávky vybavení ambulantní gynekologické a chirurgické ošetřovny s porodní jednotkou a neonatální intenzivní péčí o dítě a sanitky pro Women and Newborn Hospital v Lusace. Lhůta pro podávání… více ►

Klub přátel Tengenenge

thumb

Afrikanistka PhDr. Marie Imbrová dojíždí od roku 2005 do sochařské komunity v Tengenenge v Zimbabwe. Nejprve se s komunitou seznámila v rámci svého působení na velvyslanectví ČR v Harare, od roku 2008 podniká soukromé cesty do Tengenenge ze… více ►

Podmínky pro cestování do Zambie

thumb

Velvyslanectví ČR v Lusace níže uvádí stručné informace o podmínkách vstupu do Zambie a pobytu v Zambii. Je ovšem třeba počítat s tím, že podmínky se často mění a praxe jejich uplatňování není v zemi jednotná. více ►

Společná česko-rakouská oslava státních svátků v Harare

thumb

Dne 27. října 2022, honorární konzulové Česka a Rakouska v Harare, Zimbabwe, paní Ivana Summerfield and pan Mila Djorjevic spojili své síly a uspořádali společnou recepci ke svým národním svátkům. Oba nerezidentní velvyslanci J.E. Romana… více ►

Pokrok v řešení zahraničního zadlužení Zambie

thumb

Nedávné získání záchranného úvěru Mezinárodního měnového fondu a probíhající jednání se zahraničními věřiteli dávají naději na vyřešení svízelné dluhové situace Zambie. Zlepšení úvěrového hodnocení Zambie by se mělo odrazit také ve zvýšení… více ►

Velvyslanec České republiky v Zambii pan Pavel Procházka předal pověřovací listiny do rukou prezidenta Malawi

thumb

Dne 18. října 2022 předal Pavel Procházka, velvyslanec České republiky v Zambii, pověřovací listiny do rukou prezidenta Malawi. více ►

Recepce ke Dni české státnosti

thumb

Dne 23. září 2022 uspořádal ZÚ Lusaka recepci ke Dni české státnosti. Akce se účastnila zhruba stovka návštěvníků nejen z řad zástupců diplomatického sboru, ale také místní politické, podnikatelské a kulturní elity, české krajanské komunity i… více ►

Připomínka 150 let od první africké expedice Dr. Emila Holuba

thumb

Dne 15. září 2022 se na příznačném místě v Muzeu v Livingstone, uskutečnila přednáška o životě a díle cestovatele Dr. Emila Holuba, a to u příležitosti výročí 150 let od jeho první africké expedice a 120 let od jeho úmrtí. více ►

Česko nabízí Zambii řešení pro zdravotnictví

thumb

Zdravotnictví se v poslední době vyprofilovalo jako jedna z hlavních oblastí spolupráce mezi ČR a Zambií. Koncem června Zambii navštívila delegace českých zdravotnických firem vedená náměstkem ministra zahraničních věcí, která představila česká… více ►

Volby prezidenta České republiky - leden 2023

thumb

Dne 1. 7. 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky. Volby se uskuteční 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023)… více ►

Výzva pro přihlášky do Challenge Fund (Czech-UNDP Partnership for SDGs)

thumb

Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN otevřelo výzvu pro přihlášky do Challenge Fund 2022. Uzávěrka přihlášek je 31. července 2022. více ►

České firmy se uplatňují v dodávkách pro živočišnou výrobu v Zambii

thumb

Postupná modernizace zemědělského sektoru v Zambii přináší příležitosti pro zahraniční dodavatele širokého spektra zboží a služeb. České firmy se snaží uplatnit mj. v oblasti inseminace skotu, dodávek krmných směsí a strojů pro zpracování a… více ►

V Zambii se připravují významné investice do těžby a zpracování mědi

thumb

Po letech stagnace dochází v Zambii k oživení těžebního průmyslu a hlavní hráči na trhu chystají významné investice do rozšíření těžby. To předpokládá také vybudování dodatečných kapacit pro zpracování rud a nových energetických zdrojů. V této… více ►

Policie Zambie má zájem o česká řešení v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě

thumb

Zástupci Policie Zambie se během své cesty do ČR v květnu 2022 seznámili s nabídkou českých firem, vyvíjejících a prodávajících softwarové produkty v oblasti analýzy dat, vizuálního rozpoznávání, rozpoznávání hlasu či získávání dat z mobilních… více ►

V Lusace se koná Ekonomické fórum EU-Zambie

thumb

Historicky první Ekonomické fórum EU-Zambie se uskuteční v hlavním městě Lusace ve dnech 18. – 19. května 2022. Tématem fóra je „Hospodářská transformace prostřednictvím zeleného růstu“. Zájemci o účast z řad podnikatelů a… více ►

Připomínka 60. výročí smrti Generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda

thumb

Dne 18. září 2021 se konala ceremonie u příležitosti 60. výročí smrti Generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda, jehož letadlo se v roce 1961 za dosud nevyjasněných okolností zřítilo při cestě z Kinshasy do zambijské Ndoly. Společně s… více ►

Nová vláda Zambie vzbuzuje vysoká očekávání investorů

thumb

Nově zvolený zambijský prezident Hakainde Hichilema ohlásil ambiciozní a odvážný program, jímž hodlá zemi vyvést ze současné finanční a hospodářské krize. Zahraniční investoři a mezinárodní finanční trhy jsou ohledně dalšího vývoje optimističtí;… více ►

Rozšíření konzulární působnosti velvyslanectví

thumb

Velvyslanectví České republiky v Lusace od 1. září 2021 přebírá konzulární působnost pro Konžskou demokratickou republiku. Diplomatická působnost zůstává Velvyslanectví České republiky v Kinshase. více ►

Podmínky cestování do České republiky

thumb

Ministerstvo zdravotnictví ČR řadí Zambii, Zimbabwe i Malawi mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19. Pravidla pro cesty z těchto zemí se řídí platným Ochranným opatřením MZ ČR. více ►

České firmy vybavily jednotku intenzivní péče hlavní zambijské nemocnice

thumb

Dodávka nemocničních lůžek, nábytku a dalšího vybavení z produkce českých firem významně posílila kapacity nemocnice v době doposud největšího náporu onemocnění COVID-19 v Zambii a může posloužit jako dobrá reference českých výrobců pro další… více ►

Hlasování v zahraničí v parlamentních volbách

thumb

V článku přinášíme přehled pravidel o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021. více ►

Podmínky pro cestování do Malawi

thumb

Velvyslanectví ČR v Lusace níže uvádí stručné informace o podmínkách vstupu do Malawi a pobytu v Malawi. Je ovšem třeba počítat s tím, že podmínky se často mění a praxe jejich uplatňování není v zemi jednotná. více ►

Podmínky pro cestování do Zimbabwe

thumb

Velvyslanectví ČR v Lusace níže uvádí stručné informace o podmínkách vstupu do Zimbabwe a pobytu v Zimbabwe. Je ovšem třeba počítat s tím, že podmínky se často mění a praxe jejich uplatňování není v zemi jednotná. více ►

Nový most usnadní obchodní výměnu mezi Zambií, Botswanou a Jihoafrickou republikou

thumb

Otevřením silničního mostu na hraničním přechodu Kazungula mezi Botswanou a Zambií, který nahradí dosavadní trajekt, dojde k významnému urychlení dopravy zboží z jihoafrických přístavů do Zambie. Pro dovozce z ČR se tak otevírá zajímavá… více ►

Mobilní laboratoře z České republiky pomáhají v Zambii v boji proti COVID-19

thumb

Laboratoře, vyvinuté experty z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, jsou určeny pro detekci koronaviru a dalších patogenů v odlehlých oblastech Zambie. Zařízení využívají technologií několika českých firem. více ►

První stopa českého pivovarnictví v Zambii

thumb

V Lusace byl zahájen provoz minipivovaru, dodaného českou firmou TECHNOEXPORT. Jedná se o jedno ze dvou prvních zařízení svého druhu v Zambii a současně historicky první dodávku investičního celku z ČR do Zambie. Úspěšný projekt může být dobrou… více ►

Zapojte se do Sčítání lidu, domů a bytů 2021

thumb

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Sčítání se týká také českých občanů žijících v zahraničí. Ti mohou do 9. dubna 2021 vyplnit online sčítací formulář. více ►

Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny PČR

thumb

V pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 se na základě rozhodnutí prezidenta České republiky budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volit se bude také na Velvyslanectví ČR v Zambii. více ►

Cíle udržitelného rozvoje pro veřejnost: publikace „Svět, který chceme – Česká stopa ve světě“

thumb

Publikace „Svět, který chceme - Česká stopa ve světě“ je určena všem, kteří se zajímají o udržitelný rozvoj. Informuje o Cílech udržitelného rozvoje (známých pod anglickou zkratkou SDGs) a tzv. Agendě 2030, což je program rozvoje… více ►

Nová povinnost pro držitele pobytových oprávnění

thumb

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

České firmy mohou pomoci s bojem proti počítačovému zločinu v Zambii

thumb

Zambie se potýká s prudkým nárůstem kybernetické kriminality, roste počet případů krádeží dat, hesel a identit, phishingových útoků, útoků na počítačové systémy bank a národních institucí či případů zahrnujících dark web. Boj proti počítačové… více ►

Zambie se ocitla de facto v platební neschopnosti, vláda se snaží udržet hospodářství nad vodou do voleb

thumb

Zambie není schopna dostát svým finančním závazkům a jedná s věřiteli o odkladu splátek a restrukturalizaci dluhů. Rozpočet na příští rok je závislý na dalším masivním zadlužování a investice do hospodářského a sociálního rozvoje nadále klesají.… více ►

Volby do Senátu PČR 2. a 3. října 2020

thumb

Prezident ČR Miloš Zeman vyhlásil svým rozhodnutím volby do jedné třetiny Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. Hlasování do Senátu probíhá pouze na území České republiky, v zahraničí hlasování probíhat… více ►

Exportní příležitost - Modernizace vybavení JIP Universitní nemocnice v Lusace

thumb

Projekt dodávky vybavení jednotky intenzivní péče v největší státní zambijské nemocnici bude realizován v rámci vázaných peněžních darů v reakci na pandemii Covid-19. Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových… více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro Čechy v zahraničí

thumb

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Výzva pro přihlášky projektů Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi ČR a UNDP v Zambii

thumb

České subjekty se mohou ucházet o podporu inovativních řešení pro sdílení českého know-how, které přispěje k naplnění rozvojových cílů Agendy 2030. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2020. více ►

Začíná festival Pražské jaro, tentokrát online

thumb

Začíná jubilejní 75. ročník festivalu Pražské jaro, který bude v mnoha ohledech výjimečný. Jedenáct koncertů bude online vysíláno z pódií pěti pražských koncertních síní a jedné brněnské. Připojte se! více ►

Opatření v Zambii, Zimbabwe a Malawi v souvislosti s šířením nemoci COVID-19

thumb

Níže přinášíme přehled platných opatření v Zambii, Zimbabwe a Malawi přijatých v rámci boji proti šíření onemocnění COVID-19. více ►

Měnové reformy v Zimbabwe narážejí na svízelný stav reálné ekonomiky

thumb

Po desetiletí dolarizace ekonomiky Zimbabwe v minulém roce zavedlo novou národní měnu a v březnu 2020 uvolnilo kurzový režim. Důvěra v novou měnu je však nízká a její hodnota rapidně klesá, zatímco míra inflace dosahuje stovek procent. Naděje na… více ►

Náměstek Smolek navštívil Zambii a Zimbabwe

thumb

Náměstek Sekce právní a konzulární Martin Smolek navštívil ve dnech 17. až 21. února 2020 Zambii a Zimbabwe. Cílem cesty byla slavnostní inaugurace nově zřízeného Honorárního konzulátu ČR v Harare, jednání s protějšky na ministerstvech… více ►

Klub evropských firem v Zambii rozšiřuje činnost

thumb

Třetím rokem fungující sdružení evropských a zambijských podnikatelských subjektů v uplynulém roce zaznamenalo výrazný nárůst počtu členů a stává se důležitým fórem pro artikulaci zájmů soukromého sektoru v Zambii. Členství je otevřeno všem… více ►

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (2019-nCoV) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská… více ►

Dopis pro krajany v zahraničí - akce v roce 2020

thumb

Níže sdílíme dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR s informacemi o plánovaných akcích s krajanským přesahem v roce 2020. více ►

Schengenská víza - novela vízového kodexu

thumb

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

České zemědělské firmy se začínají prosazovat na zambijském trhu

thumb

Zemědělský sektor v Zambii skýtá potenciál, který láká stále více podnikatelů. Česká firma VVS Verměřovice si našla mezeru na trhu, vhodného místního partnera a během jednoho roku se stala jedním z nejúspěšnějších českých vývozců do Zambie. více ►

Česká republika podpořila pět lokálních projektů

thumb

Jako každý rok podpořilo Velvyslanectví ČR v Lusace v roce 2019 několik místních organizací v rámci programu tzv. malých lokálních projektů, financovaných z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Tentokrát byly realizovány čtyři projekty v… více ►

Zambie diverzifikuje energetický mix

thumb

Energetický sektor v Zambii, který je závislý na hydroelektrárnách, se aktuálně nachází v kritické situaci v důsledku sucha. Vláda se proto snaží urychlit výstavbu alternativních zdrojů energie. S podporou mezinárodních partnerů byla zahájena… více ►

Zambie ustupuje od zavedení daně z prodeje, stav veřejných financí zůstává kritický

thumb

Zambijský ministr financí představil návrh rozpočtu pro rok 2020. Dobrou zprávou pro zahraniční investory a exportéry, včetně těch českých, je zrušení plánu nahradit DPH daní z prodeje. Naopak zadlužení země a riziko platební neschopnosti roste… více ►

České firmy se mohou podílet na modernizaci zambijského zdravotnictví

thumb

Kvalita zdravotnictví v Zambii zůstává z hlediska materiálního i personálního zajištění hluboko pod úrovní svých potřeb. Zambijská vláda se proto rozhodla do roku 2021 významně uspíšit modernizaci tohoto sektoru. Do projektů na výstavbu a… více ►

Politický dialog EU - Zambie

thumb

V Lusace se dne 30. května 2019 uskutečnil politický dialog mezi vládou Zambie a velvyslanci zemí EU zastoupených v Lusace. více ►

V Lusace se uskutečnil koncert české violoncellistky Terezie Vodička Kovalové

thumb

Lusaka hostila dne 28. května 2019 českou violoncellistku paní Terezii Vodička Kovalovou. více ►

Zambie ruší DPH, zavádí daň z prodeje

thumb

Zambie pokračuje ve svých plánech od 1. července 2019 nahradit daň z přidané hodnoty daní z prodeje (sales tax). Hlavní změnou oproti systému DPH pak bude zrušení systému vratek a kaskádový efekt daně. Tato změna se dotkne také všech dovozců do… více ►

Malawi diverzifikuje své zemědělství

thumb

Malawská vláda v připravované Národní exportní strategii pro roky 2019 – 2024 navrhuje další diverzifikaci svého zemědělského sektoru. Zemědělství přináší zemi absolutní většinu zisků z vývozu, jen tabák představuje 60% malawského vývozu a… více ►

Náměstek Tlapa otevřel český stánek na veletrhu AgriTech Expo

thumb

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa během své cesty otevřel český pavilon na největším zemědělském veletrhu v Zambii AgriTech Expo 2019. V rámci stánku se představilo šest českých výrobců zemědělské techniky či krmných doplňků.… více ►

Zambie pokračuje v rozvoji své elektrické infrastruktury

thumb

Zambijská státní energetická firma ZESCO chce do roku 2025 významně zvýšit míru elektrifikace země a stát se vývozcem elektřiny do zemí regionu SADC. více ►

Nejzajímavější události roku 2018 v ČR

thumb

Rok 2018 byl symbolickým rokem, který se nesl v duchu velkých výročí. Nejdůležitějším z nich bylo 100 let od vzniku Československa 28. října 1918. Ovšem ne všechna historická výročí byla radostná jako například připomenutí roku 1948, kdy došlo k… více ►

Velvyslanec České republiky v Zambii pan Radek Rubeš předal pověřovací listiny do rukou prezidenta Malawi

thumb

Dne 21. února 2019 předal Radek Rubeš, velvyslanec České republiky v Zambii, pověřovací listiny do rukou prezidenta Malawi. více ►

Recepce ke státnímu svátku České republiky a k připomenutí stého výročí vzniku Československa

thumb

Zastupitelský úřad České republiky v Lusace uspořádal dne 27. září 2018 k oslavám státního svátku České republiky a stoletému výročí vzniku Československa recepci. více ►

Velvyslanec Radek Rubeš předal pověřovací listiny prezidentovi Zimbabwe Emmersonu Mnangagwovi

thumb

Dne 10. května 2018 předal velvyslanec Radek Rubeš prezidentovi Zimbabwe Emmersonu Mnangagwovi pověřovací listiny . více ►

Velvyslanec R. Rubeš předal pověřovací dopis GT COMESA

thumb

Dne 7. května 2018 předal velvyslanec Radek Rubeš generálnímu tajemníkovi COMESA p. Sindiso Ngwenya pověřovací dopis místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí M. Stropnického. více ►

Historicky první uvedení skladeb Bohuslava Martinů v Zambii

thumb

V Lusace se ve dnech 2. až 5. května 2018 uskutečnil první ročník kulturního festivalu (Lusaka Art Festival - LAF). Na pozvání Zastupitelského úřadu ČR v Lusace se LAF zúčastnil i vynikající český čelista pan Martin Sedlák. A právě Martin Sedlák… více ►

Konference o holistickém přístupu k půdě a hospodářským zvířatům

thumb

Česká NGO Njovu za podpory Zastupitelského úřadu ČR v Zambii zorganizovala úspěšnou mezinárodní konferenci o holistickém přístupu k půdě a hospodářským zvířatům. více ►

Realizace rozvojového projektu: přehrada Siggubu na jihu Zambie

thumb

Za účasti představitele vlády Zambie (zástupce Stálého tajemníka ministra pro Jižní provincii pan Kennedy Mubanga), poslance za příslušnou oblast Jižní provincie (pan Kasauta Michelo), velvyslance Česka v Zambii, realizátora firmy Ircon a… více ►

Na ZÚ Lusaka zavítal světící biskup pražský Mons. Václav Malý

thumb

Biskup Malý spolu s pracovníky Arcidiecézní charity Praha zavítal do Zambie s cílem prohlédnout a zkontrolovat projekty, které charita v Zambii provozuje. více ►

Zetory se vrátily do Zambie

thumb

Firma Zetor navázala oficiální spolupráci se Zambií skrze místní firmu Agriserve Agro oficiálně v dubnu 2017. Během prvního roku spolupráce se do Zambie prodalo 9 kusů traktorů značky Zetor. více ►

Velvyslanec Radek Rubeš se sešel s Generálním tajemníkem COMESA

thumb

Radek Rubeš jednal dne 15. února v Lusace s Generálním tajemníkem COMESA, panem Sindiso Ngwenya. více ►

Velvyslanec Česka se setkal s prvním prezidentem Zambie, panem Kennethem Kaundou

thumb

Dne 7. února 2018 se uskutečnilo zdvořilostní setkání velvyslance ČR v Zambii, R. Rubeše, s prvním zambijským prezidentem panem Kennethem Kaundou. více ►

Hudební projekt Michaely Bókové v Zambii

thumb

V srpnu 2017 natočila Češka Michaela Bóková, muzikantka a hudební producentka, s více jak 50 dětmi z dětského domova nedaleko Lusaky (Zambie) v rámci charitativního projektu Heartcore for Africa písničku. více ►

Nový ministr zahraničních věcí ČR

thumb

Novým ministrem zahraničních věcí České republiky byl dne 13. prosince 2017 jmenován pan Martin Stropnický. více ►

Připomínka Mezinárodního dne lidských práv v Lusace

thumb

Velvyslanec ČR v Zambii pan Radek Rubeš se dne 11. prosince 2017 zúčastnil konference ke Dni lidských práv, kterou zorganizovala Delegace EU v Zambii. Na konferenci vystoupil ministr spravedlnosti Zambie pan G. Lubinda. více ►

Senátoři Parlamentu ČR na pracovní návštěvě Zambie

thumb

Zambii navštívila ve dnech 3. 12. – 9. 12. 2017 senátní delegace Parlamentu ČR vedená první místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR paní Miluší Horskou. Delegaci dále tvořili senátoři z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní… více ►

Česká republika realizovala malý rozvojový projekt v Zambii

thumb

Velvyslanectví ČR v Harare/Lusace ve spolupráci s místní organizací Project Educate a českou NGO Njovu Zambia realizovalo v základní škole v Katongo nedaleko Mongu (Západní provincie, Zambie) v roce 2017 malý lokální projekt zaměřený na… více ►

Delegace zambijských farmářů v České republice

thumb

Ve dnech 29. října – 3. listopadu 2017 navštívila Českou republiku v rámci podpory ekonomické diplomacie již podruhé zemědělská mise ze Zambie. více ►

Velvyslanectví ČR v Zambii zahájilo svou činnost

thumb

Předáním pověřovacích listin velvyslance Radka Rubeše do rukou prezidenta Zambijské republiky dne 26. dubna 2017 bylo slavnostně otevřeno Velvyslanectví ČR v Zambii. 1. srpna 2017 se činnost přesunula z prozatímních prostor rezidence… více ►