česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Diego Delso (licence Creative Commons)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro cestování do Zambie

Velvyslanectví ČR v Lusace níže uvádí stručné informace o podmínkách vstupu do Zambie a pobytu v Zambii. Je ovšem třeba počítat s tím, že podmínky se často mění a praxe jejich uplatňování není v zemi jednotná.

VSTUP NA ÚZEMÍ ZAMBIE

Pozemní i letecké hranice jsou otevřeny, Zambie umožňuje všechny typy cest. Víza je možné získat na příletu či příjezdu, doporučuje se ale o ně žádat před cestou online.  Cestující se na příjezdu musí prokázat negativním výsledkem PCR testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším než 72 hodin před zahájením cesty a odevzdat příjezdový formulář. Od 28. 3. 2022 se povinnost prokázat se negativním výsledkem PCR testu nevztahuje na plně očkované osoby, pokud se prokáží potvrzením o vakcinaci. Při příletu je všem cestujícím změřena teplota. Cestující s teplotou 38°C a vyšší nebo vykazující známky respiračního onemocnění (kašel, dýchavičnost, bolest hlavy, bolest v krku, ztráta čichu či chuti) budou při příletu podrobeni PCR dalšímu testu, náhodně mohou být testováni i další cestující. Do doby výsledku PCR testu budou takovéto osoby umístěny do karantény doma či v určeném státním zařízení. Negativní výsledek PCR testu provedeného nejvýše 72 hodin před cestou se vyžaduje i pro opuštění země.

 

OČKOVANÉ OSOBY

Od 28. 3. 2022 se povinnost prokázat se negativním výsledkem PCR testu při vstupu do země nevztahuje na plně očkované osoby, pokud se prokáží potvrzením o vakcinaci. Pro přístup ke službám v zemi (hotely, restaurace apod.) není potvrzení o očkování vyžadováno.  

 

TESTOVANÉ OSOBY

Při vstupu do země se všichni cestující musí prokázat negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin před zahájením cesty. Pro přístup ke službám v zemi (hotely, restaurace apod.) není test vyžadován.

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Pro účely vstupu do země ani pro přístup ke službám v zemi (hotely, restaurace apod.) se neuplatňuje žádný zvláštní režim pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19.

 

DĚTI

Děti do dvanácti let věku jsou vyjmuty z povinnosti prokázat se negativním výsledkem PCR testu při vstupu do země.

 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Při vstupu do země je potřeba odevzdat příjezdový formulář. Tiskopisy jsou k dispozici na hraničních přechodech a jsou rozdávány palubním personálem během letů do země.

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Ve veřejných prostorách a dopravních prostředcích platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Při vstupu do hotelů, úřadů, obchodů apod. si návštěvníci zpravidla musejí nechat změřit teplotu a použít dezinfekci rukou. Všechny osoby by měly dodržovat odstup nejméně 1 metr od ostatních osob, vyhýbat se shromážděním a pravidelně si dezinfikovat ruce.

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě zjištění příznaků nákazy se doporučuje kontaktovat lékařské zařízení (kontakty viz níže) a řídit se podle jeho pokynů.

 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Lékařská zařízení v Lusace:

Medland Hospital: http://www.medlandhospital.com, Tel.: 3111 (z kterékoli místní telefonní sítě) nebo +260 761 101 600

CFB Medical Centre: http://cfbmedic.com.zm/ , tel.: +260 973 674 592

SES Clinic: https://www.ses-zambia.com/clinics/, Tel: 737 (z kterékoli místní telefonní sítě)

 

Testovací místa v Lusace:

Medland Hospital: http://www.medlandhospital.com, Tel.: 3111 (z kterékoli místní telefonní sítě) nebo +260 761 101 600

CIDRZ Central Laboratory – tel: +260 975 138 102

Nature By Nature – tel:  +260 950 477 426, www.naturebynature.co.zm

Victoria Hospital – tel: +260 962 727 2904

 

Národní úřad veřejného zdraví: COVID telefonní linky: 909 (bezplatná) / +260 97 4493553/  +260 96 4638726 / +260 95 3898941

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky