česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky cestování do České republiky

Ministerstvo zdravotnictví ČR řadí Zambii, Zimbabwe i Malawi mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19. Pravidla pro cesty z těchto zemí se řídí platným Ochranným opatřením MZ ČR.

Následující informace jsou pouze stručným souhrnem podmínek pro cestování, detailní pravidla vždy prosím konzultujte s pracovníky Velvyslanectví ČR v Lusace či si je vyhledejte v textu platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Cesty z České republiky

Nadále platí obecné doporučení zvážit všechny cesty do zemí s vysokým rizikem nákazy.

Cesty do České republiky

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2021. Seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy naleznete zde. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví. Informace o uznávání certifikátů z jiných zemí naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/. Osoby vstupující do České republiky musejí před vstupem na území ČR předložit vyplněný Příjezdový formulář, další pravidla pro vstup na území ČR a pravidla pro předkládání testů PCR na přítomnost onemocnění COVID-19 detailně popisuje výše uvedené Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Od 27. října 2021 došlo k uvolnění podmínek pro vstup dětí ve věkové skupině 0–12 let, pro které již nejsou stanovena žádná epidemiologická pravidla.  Nově je po příjezdech ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem zrušena povinnost samoizolace v období po vstupu do ČR do doby obdržení výsledku testu  pokud není aplikována výjimka z povinnosti testování). Po tuto dobu ale mají příslušné osoby povinnost používat respirátor FFP2 nebo jeho ekvivalent.

Schengenská víza

Plně očkované osoby mohou na Velvyslanectví ČR v Lusace podat žádost o jakýkoli pobytový titul či vízum bez omezení (viz definice očkované osoby). Žadatel musí k žádosti předložit originál očkovacího certifikátu, aby bylo možné určit, zda lze uplatnit definici plně očkované osoby. Zároveň žadatelé musí podepsat čestné prohlášení, že jsou si vědomi platných pravidel pro vstup do ČR (formulář potvrzení obdrží žadatelé na velvyslanectví). 

Osoby, které NEJSOU plně očkovány nebo které cestují z jiných než "zelených" zemí, mohou podat žádost o schengenské vízum pouze pro nezbytné cesty.

Mezi nezbytné cesty se řadí: 

Dlouhodobá víza a pobyty

Žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu / trvalému pobytu se aktuálně přijímají pro všechny typy účelů pobytu a na všech konzulátech.