česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikimedia Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České zemědělské firmy se začínají prosazovat na zambijském trhu

Zemědělský sektor v Zambii skýtá potenciál, který láká stále více podnikatelů. Česká firma VVS Verměřovice si našla mezeru na trhu, vhodného místního partnera a během jednoho roku se stala jedním  z nejúspěšnějších českých vývozců do Zambie.

Zemědělství je klíčovým odvětvím národního hospodářství Zambie. Zaměstnává přibližně dvě  třetiny pracovní síly a jeho podíl na tvorbě HDP se blíží 20 %. Přibližně 60 % z rozlohy Zambie, která činí 753 tisíc km2, je považováno za vhodné pro zemědělství, ovšem jen asi 15 % z toho je obděláváno. Zambie má také velké zásoby podzemních vod, jen minimum půdy je však zavlažováno. Diverzifikace a modernizace zemědělství jsou hlavní prioritou vládní rozvojové strategie. Většina zemědělců jsou drobní farmáři produkující zejména pro vlastní spotřebu, roste však počet komerčních farem a zahraničních investorů. Rychle roste poptávka po mechanizaci všeho druhu, jakož i po kvalitních vstupech pro rostlinnou i živočišnou výrobu a chemických prostředcích.

Jednou  z firem, která dokázala využít této poptávky, je česká společnost VVS Verměřovice s.r.o., která se zabývá výrobou krmiv pro hospodářská i další zvířata. V Zambii podniká od roku 2018. V roce 2018 a opět v roce 2019 se zúčastnila největšího zambijského zemědělského veletrhu Agri Tech Expo ve městě Chisamba, kde byla účast českých firem podpořena v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s dalšími resorty (v tomto případě Ministerstvem zemědělství ČR).   

Společnost VVS Verměřovice navázala vztahy se zambijskou společností Agri Serve Agro, která se zabývá širokým spektrem aktivit v oblasti živočišné výroby.  Jejím prostřednictvím začala v Zambii prodávat krmné směsi a minerálně vitaminová krmiva pro skot, do budoucna se chce prosadit i v oblasti krmiv pro drůbež. První kontejner firma vypravila na konci roku 2018 a do konce roku 2019 dodala do Zambie přibližně 180 tun krmiv v hodnotě téměř 5 milionů Kč.

Jak přiznává ředitel VVS Verměřovice Václav Brynda, proniknout na zambijský trh nebylo úplně snadné. Obchodní výměna mezi ČR a Zambií je nízká a vzhledem k malým zkušenostem s dopravou objemnějších nákladů z ČR do Zambie bylo jednou z hlavních výzev najít nejvhodnější dopravní trasu. „Do Zambie jakožto vnitrozemské země musí být zboží dopravováno z některého z přístavů v jihoafrickém regionu minimálně přes jednu další státní hranici. Po počátečních pokusech přes Namibii a Tanzanii se jako nejschůdnější cesta ukázala být doprava z přístavu v Durbanu v JAR přes Zimbabwe do Zambie. I z tohoto hlediska se projevila důležitost spolupráce se solidním místním partnerem, který dokáže logistiku obstarat,“ vysvětluje pan Brynda.  

Zatím jsou hlavními zákazníky firmy VVS Verměřovice v Zambii velké komerční farmy a společnost Novatek, největší místní distributor krmiv pro hospodářská zvířata. Dalším krokem budou dodávky koncentrovanějších forem krmiv, z nichž Novatek smíchá krmné směsi s využitím místních surovin a dále je v obalech firmy VVS bude prodávat. Tím dojde k významné úspoře dopravních nákladů. Firma se nicméně snaží uchytit se i mezi drobnými chovateli dobytka, kterých je v Zambii ve srovnání s velkochovy převážná většina. Začala proto spolupracovat se Zambijskou mlékárenskou asociací, která sdružuje  chovatele mléčného skotu a další subjekty působící v mlékárenském průmyslu.

Zástupci firmy VVS Verměřovice uspořádali v Zambii sérii seminářů pro drobné farmáře i větší zemědělské firmy. Spojili síly s dalšími českými firmami nabízejícími související zboží a služby, konkrétně EURO BAGGING s.r.o., která dodává technologie na zpracování a skladování krmiv, a Natural, spol. s r.o., zabývající se šlechtitelstvím a umělou inseminací skotu. Společnost Natural již také do Zambie dodává inseminační dávky pro skot a EURO BAGGING jedná o dodávce strojů na plnění silážních vaků pro zambijské velkofarmy.   

Tento příklad ukazuje, že zemědělský sektor v Zambii nabízí nemalý potenciál pro uplatnění českých firem v řadě oblastí. Potenciálními zákazníky jsou jak komerční farmy, tak ale i drobní a střední zemědělci, mj. prostřednictvím různých družstev a asociací. Také se potvrzuje, že menší české firmy mají obzvláště na vzdálenějších a obtížnějších trzích větší šanci uspět, pokud jsou schopny spolupracovat a nabízet společná řešení. Firmy mohou využít nástrojů, které Česká republika poskytuje v rámci podpory ekonomické diplomacie, i skutečnosti, že ČR má se Zambií uzavřený program rozvojové spolupráce zaměřený právě na zemědělství. Zásadní je ovšem iniciativa, cílevědomost a vytrvalost. „Hlavním předpokladem je nebát se vstoupit na neprobádanou půdu, nenechat se odradit prvotními komplikacemi a trpělivě navazovat obchodní vztahy. Nezbytný je osobní kontakt a třeba i opakované návštěvy teritoria. Jen tak lze vybudovat dlouhodobý obchodní vztah,“ uzavírá ředitel Brynda.

Václav Kuželka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Lusace