česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

obchod a ekonomika

České firmy se uplatňují v dodávkách pro živočišnou výrobu v Zambii

thumb

Postupná modernizace zemědělského sektoru v Zambii přináší příležitosti pro zahraniční dodavatele širokého spektra zboží a služeb. České firmy se snaží uplatnit mj. v oblasti inseminace skotu, dodávek krmných směsí a strojů pro zpracování a… více ►

V Zambii se připravují významné investice do těžby a zpracování mědi

thumb

Po letech stagnace dochází v Zambii k oživení těžebního průmyslu a hlavní hráči na trhu chystají významné investice do rozšíření těžby. To předpokládá také vybudování dodatečných kapacit pro zpracování rud a nových energetických zdrojů. V této… více ►

Policie Zambie má zájem o česká řešení v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě

thumb

Zástupci Policie Zambie se během své cesty do ČR v květnu 2022 seznámili s nabídkou českých firem, vyvíjejících a prodávajících softwarové produkty v oblasti analýzy dat, vizuálního rozpoznávání, rozpoznávání hlasu či získávání dat z mobilních… více ►

V Lusace se koná Ekonomické fórum EU-Zambie

thumb

Historicky první Ekonomické fórum EU-Zambie se uskuteční v hlavním městě Lusace ve dnech 18. – 19. května 2022. Tématem fóra je „Hospodářská transformace prostřednictvím zeleného růstu“. Zájemci o účast z řad podnikatelů a… více ►

Nová vláda Zambie vzbuzuje vysoká očekávání investorů

thumb

Nově zvolený zambijský prezident Hakainde Hichilema ohlásil ambiciozní a odvážný program, jímž hodlá zemi vyvést ze současné finanční a hospodářské krize. Zahraniční investoři a mezinárodní finanční trhy jsou ohledně dalšího vývoje optimističtí;… více ►

České firmy vybavily jednotku intenzivní péče hlavní zambijské nemocnice

thumb

Dodávka nemocničních lůžek, nábytku a dalšího vybavení z produkce českých firem významně posílila kapacity nemocnice v době doposud největšího náporu onemocnění COVID-19 v Zambii a může posloužit jako dobrá reference českých výrobců pro další… více ►

Nový most usnadní obchodní výměnu mezi Zambií, Botswanou a Jihoafrickou republikou

thumb

Otevřením silničního mostu na hraničním přechodu Kazungula mezi Botswanou a Zambií, který nahradí dosavadní trajekt, dojde k významnému urychlení dopravy zboží z jihoafrických přístavů do Zambie. Pro dovozce z ČR se tak otevírá zajímavá… více ►

Mobilní laboratoře z České republiky pomáhají v Zambii v boji proti COVID-19

thumb

Laboratoře, vyvinuté experty z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, jsou určeny pro detekci koronaviru a dalších patogenů v odlehlých oblastech Zambie. Zařízení využívají technologií několika českých firem. více ►

První stopa českého pivovarnictví v Zambii

thumb

V Lusace byl zahájen provoz minipivovaru, dodaného českou firmou TECHNOEXPORT. Jedná se o jedno ze dvou prvních zařízení svého druhu v Zambii a současně historicky první dodávku investičního celku z ČR do Zambie. Úspěšný projekt může být dobrou… více ►

Mise Ministerstva obrany ČR do Malawi ukázala možnosti rozvoje obchodně-ekonomické spolupráce

thumb

Historicky první misi z ČR do Malawi na vysoké politické úrovni vedl náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný. Společně se zástupcem soukromého sektoru jednali o možnostech dodávek produkce českých firem do Malawi a dalších možnostech spolupráce. více ►

České firmy mohou pomoci s bojem proti počítačovému zločinu v Zambii

thumb

Zambie se potýká s prudkým nárůstem kybernetické kriminality, roste počet případů krádeží dat, hesel a identit, phishingových útoků, útoků na počítačové systémy bank a národních institucí či případů zahrnujících dark web. Boj proti počítačové… více ►

Zambie se ocitla de facto v platební neschopnosti, vláda se snaží udržet hospodářství nad vodou do voleb

thumb

Zambie není schopna dostát svým finančním závazkům a jedná s věřiteli o odkladu splátek a restrukturalizaci dluhů. Rozpočet na příští rok je závislý na dalším masivním zadlužování a investice do hospodářského a sociálního rozvoje nadále klesají.… více ►

Měnové reformy v Zimbabwe narážejí na svízelný stav reálné ekonomiky

thumb

Po desetiletí dolarizace ekonomiky Zimbabwe v minulém roce zavedlo novou národní měnu a v březnu 2020 uvolnilo kurzový režim. Důvěra v novou měnu je však nízká a její hodnota rapidně klesá, zatímco míra inflace dosahuje stovek procent. Naděje na… více ►

Klub evropských firem v Zambii rozšiřuje činnost

thumb

Třetím rokem fungující sdružení evropských a zambijských podnikatelských subjektů v uplynulém roce zaznamenalo výrazný nárůst počtu členů a stává se důležitým fórem pro artikulaci zájmů soukromého sektoru v Zambii. Členství je otevřeno všem… více ►

České zemědělské firmy se začínají prosazovat na zambijském trhu

thumb

Zemědělský sektor v Zambii skýtá potenciál, který láká stále více podnikatelů. Česká firma VVS Verměřovice si našla mezeru na trhu, vhodného místního partnera a během jednoho roku se stala jedním z nejúspěšnějších českých vývozců do Zambie. více ►

Zambie diverzifikuje energetický mix

thumb

Energetický sektor v Zambii, který je závislý na hydroelektrárnách, se aktuálně nachází v kritické situaci v důsledku sucha. Vláda se proto snaží urychlit výstavbu alternativních zdrojů energie. S podporou mezinárodních partnerů byla zahájena… více ►

Zambie ustupuje od zavedení daně z prodeje, stav veřejných financí zůstává kritický

thumb

Zambijský ministr financí představil návrh rozpočtu pro rok 2020. Dobrou zprávou pro zahraniční investory a exportéry, včetně těch českých, je zrušení plánu nahradit DPH daní z prodeje. Naopak zadlužení země a riziko platební neschopnosti roste… více ►

České firmy se mohou podílet na modernizaci zambijského zdravotnictví

thumb

Kvalita zdravotnictví v Zambii zůstává z hlediska materiálního i personálního zajištění hluboko pod úrovní svých potřeb. Zambijská vláda se proto rozhodla do roku 2021 významně uspíšit modernizaci tohoto sektoru. Do projektů na výstavbu a… více ►

Zambie ruší DPH, zavádí daň z prodeje

thumb

Zambie pokračuje ve svých plánech od 1. července 2019 nahradit daň z přidané hodnoty daní z prodeje (sales tax). Hlavní změnou oproti systému DPH pak bude zrušení systému vratek a kaskádový efekt daně. Tato změna se dotkne také všech dovozců do… více ►

Malawi diverzifikuje své zemědělství

thumb

Malawská vláda v připravované Národní exportní strategii pro roky 2019 – 2024 navrhuje další diverzifikaci svého zemědělského sektoru. Zemědělství přináší zemi absolutní většinu zisků z vývozu, jen tabák představuje 60% malawského vývozu a… více ►

Zambie pokračuje v rozvoji své elektrické infrastruktury

thumb

Zambijská státní energetická firma ZESCO chce do roku 2025 významně zvýšit míru elektrifikace země a stát se vývozcem elektřiny do zemí regionu SADC. více ►

Zetory se vrátily do Zambie

thumb

Firma Zetor navázala oficiální spolupráci se Zambií skrze místní firmu Agriserve Agro oficiálně v dubnu 2017. Během prvního roku spolupráce se do Zambie prodalo 9 kusů traktorů značky Zetor. více ►

Delegace zambijských farmářů v České republice

thumb

Ve dnech 29. října – 3. listopadu 2017 navštívila Českou republiku v rámci podpory ekonomické diplomacie již podruhé zemědělská mise ze Zambie. více ►