česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikipedia.org
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zambie diverzifikuje energetický mix

Energetický sektor v Zambii, který je závislý na hydroelektrárnách, se aktuálně nachází v kritické situaci v důsledku sucha. Vláda se proto snaží urychlit výstavbu alternativních zdrojů energie. S podporou mezinárodních partnerů byla zahájena realizace řady projektů, v nichž by mohli najít uplatnění i čeští dodavatelé zařízení pro sluneční, větrné a malé vodní elektrárny.

Zambie je ve výrobě elektrické energie z více než 80 % závislá na vodních zdrojích. Převážná většina energie v zemi pochází ze 4 vodních elektráren: Kariba (na řece Zambezi, 1080 MW), Kafue Gorge (řeka Kafue, 990 MW), Itezhi-Tezhi (Kafue, 120 MW) a Victoria Falls (Zambezi, 108 MW). Od roku 2016 probíhá výstavba další velké vodní elektrárny na dolním toku Kafue s kapacitou 750 MW, která by měla být podle plánu uvedena do provozu před koncem roku 2020. Přibližně 80 % instalované výrobní kapacity, stejně jako téměř celou přenosovou a distribuční soustavu, provozuje státní elektrárenská společnost ZESCO. Zbylých cca 20 % připadá na soukromé výrobce, od nichž ZESCO elektřinu vykupuje.

Rizika nadměrné závislosti Zambie na hydroelektrárnách se v posledních letech projevují čím dál zřetelněji v důsledku klimatických změn, které jsou spojeny s rostoucí nepravidelností trvání období dešťů a obecně snižováním srážkových úhrnů. Sezona 2018/2019 byla nejsušší od roku 1981 a objem vody v přehradách na řekách Zambezi a Kafue se tak dostal hluboko pod normál. Objem výroby elektřiny postupně klesá a od července 2019 bylo ZESCO nuceno začít omezovat dodávky elektřiny do sítě. Pravidelné odstávky se stále prodlužují a aktuálně dosahují již 15 – 20 hodin denně. To představuje velkou zátěž pro ekonomiku, zejména pro malé a střední podniky a živnostníky, kteří si často nemohou dovolit pořídit a provozovat záložní zdroje energie (dieselagregáty). Ve špičkách odběru činí deficit mezi tuzemskou výrobou elektřiny a poptávkou již více než 800 MW.

Zambie má přitom vysoký potenciál pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to zejména v solární energetice - průměrné sluneční záření se odhaduje na 5,5 kWh/m2/den. Ve snaze přilákat soukromé investory byla již v roce 2017 přijata vládní strategie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie do 20 MW.  S podporou mezinárodních institucí a zahraničních rozvojových agentur začala v Zambii v poslední době realizace několika energetických projektů.

V roce 2019 byly uvedeny do provozu první dvě větší fotovoltaické elektrárny v Zambii s instalovanou kapacitou 54 MW, resp. 34 MW. Projekty realizovalo francouzsko-americké konsorcium Neoen-First Solar, resp. italský Enel, a byly financovány půjčkami Mezinárodní finanční korporace v rámci programu Scaling Solar, Evropské investiční banky a americké Korporace pro soukromé investice v zahraničí (OPIC).     

V dubnu 2019 vyhlásilo Ministerstvo energetiky vítěze tendru na 6 projektů fotovoltaických elektráren po 20 MW v rámci programu GET FiT financovaného německou rozvojovou bankou KfW. Po dvou projektech získala tato konsorcia: Building Energy (Itálie) - Pele Energy Group (JAR), Globeleq (UK) - Aurora Power Solutions (JAR), a InnoVent (Francie) - Copperbelt Energy Corporation (Zambie). Současně probíhá v rámci stejného programu tendr na výstavbu malých vodních elektráren (také do 20 MW) v úhrnné kapacitě 100 MW. V současné době jsou zpracovávány studie proveditelnosti, v první čtvrtině roku 2020 má Ministerstvo energetiky oslovit 22 předkvalifikovaných uchazečů s výzvou k předkládání návrhů projektů.  Podrobné informace o tomto programu lze získat na Sekretariátu GET FiT.  

Dalšími ohlášenými projekty jsou dvě solární elektrárny o kapacitě 135 MW, resp. 65 MW, které má postavit japonsko-španělská korporace Univergy, a kombinovaná větrná a solární elektrárna společnosti Upepo Energy o kapacitě 150 MW. Tento projekt je ve fázi přípravy studie proveditelnosti, kterou financuje americká Obchodní a rozvojová agentura (USTDA). Byly identifikovány také první oblasti pro potenciální využití geotermální energie.

V Zambii se tedy aktuálně otevírá doposud nebývalý prostor pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To představuje také možnosti pro dodávky zařízení a technologií zejména pro sluneční, větrné a malé vodní elektrárny. Zde by se mohly uplatnit i české firmy, které v této oblasti disponují významným know-how a nemalými mezinárodními zkušenostmi.  

Václav Kuželka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Lusace