česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Zambia Business Times
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zambie pokračuje v rozvoji své elektrické infrastruktury

Zambijská státní energetická firma ZESCO chce do roku 2025 významně zvýšit míru elektrifikace země a stát se vývozcem elektřiny do zemí regionu SADC.

Výchozí podmínky jsou však poměrně neutěšené: Instalovaný výkon zambijských elektráren je přibližně 2800 megawattů, více než devadesát procent výrobních kapacit tvoří hydroelektrárny. V zemi existují čtyři významné zdroje – vodní elektrárna Kariba (1080 MW), vodní elektrárna Kafue Gorge (980 MW) a menší vodní elektrárny Itezhi-Tezhi (120 MW) a Victoria Falls (108 MW). Systém vodních elektráren je ale zastaralý, po vlně sucha navíc prudce klesá jejich výkonnost. Elektrárna na přehradě Kariba v únoru 2019 snížila pro nízký stav vody výkon na 45%, elektrárna u Viktoriiných vodopádů jede také pouze na 50% instalovaného výkonu. Přístup k elektrické síti má pouze cca 26% populace (45% ve městech a pouze 14% na venkově), většinu vyrobené energie spotřebují těžařské firmy v dolech na měď.

I proto se zambijská vláda snaží uspíšit projekty v energetickém sektoru. V počáteční fázi je příprava vodní elektrárny Batoka, která by měla mít výkon 2100 MW, rozšiřuje se elektrárna na řece Kafue (výkon se zvýší o 750 MW). V roce 2022 by měla být dokončena část systému elektráren Luapula (1200 MW). V různé fázi výstavby je pět malých vodních elektráren s úhrnným výkonem 150 MW. V roce 2016 byla dokončena stavba uhelné elektrárny Maamba Collieries Thermal Plant s výkonem 300 MW. V roce 2017 byla zahájena výstavba hybridní elektrárny Shangombo v Západní provincií, která má po svém dokončení vyrábět 100 MV za využití slunečního záření, větru a biomasy z přilehlé cukrové plantáže. Vláda dále zvažuje výstavbu plynové elektrárny v provincii Muchinga s výkonem 400 MW v ceně jedné miliardy dolarů.  

Sedmém národním rozvojovém plánu se Zambie zavázala do roku 2030  zvýšit podíl obnovitelných zdrojů elektřiny (větrné, solární či geotermální) na minimálně 15%. Potenciál solární energetiky je obrovský, průměrné sluneční záření se odhaduje na 5,5 kWh/m2/den. Investoři získávají řadu daňových úlev. Společnosti jsou po dobu prvních pěti let osvobozeny od placení daní, po další tři roky jsou jim daně sníženy o 50% a po následující dva roky o 25%. V březnu 2019 prezident Lungu inauguroval první významný solární park v Bangweulu, jehož výkon je 54 MW. Náklady ve výši 60 milionů dolarů pokryla Světová banka skrze svůj projekt Scaling Solar. Provozovatelem parku je francouzská firma Neoen a francouzsko-americké konsorcium First Solar. V rámci stejného projektu mají být postupně vybudovány solární kapacity ve výši 500 megawattů. Správcem projektu na zambijské straně je Industrial Development Corporation, která také postupně vyhlašuje tendry na developery a provozovatele dalších solárních parků.

Přes výše zmíněné problémy se Zambii v roce 2018 podařilo být poprvé ve své historii soběstačnou ve výrobě elektřiny. Urychleny mají být plány na vývoz energie: Státní společnost ZESCO také spouští řadu projektů pro rehabilitaci elektrické rozvodné sítě a její další rozvoj. Cílem je stát se výrobním centrem pro celý region jižní Afriky. Vláda oznámila urychlený rozvoj projektu páteřní linie ZIZABONA spojující Zimbabwe, Zambii, Botswanu a Namibii. Zambie se podílí na vybudování tří komponentů této soustavy v celkové hodnotě 150 milionů USD: 115 km dlouhou linii z Harange do Victoria Falls (Zimbabwe) a Livingstone, 59 km z Victoria Falls do Pandamotenga v Botswaně a 251 km z Victoria Falls do Katima Malilo v Namibii.

Pro české firmy tak vzniká poměrně zajímavý prostor pro uplatnění jejich know-how v oblasti hydroelektráren, solárních řešení, rozvoje elektrické sítě, ale také nejrůznějších řešení off-grid. Problémem zůstává financování velkých projektů, které je zcela závislé na asistenci ze strany Světové banky, USAID a dalších globálních donorů.

Petr Preclík, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Lusace