česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ztráta cestovního dokladu ČR

Držitel cestovního dokladu ČR pobývající v zahraničí je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, zničení či odcizení cestovního dokladu nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR. 

V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů doporučujeme tuto skutečnost nahlásit neprodleně na nejbližší policejní stanici, kde by Vám měli vystavit protokol o ztrátě či odcizení.

Zastupitelský úřad ČR sepíše s držitelem Oznámení o ztrátě cestovního dokladu (PDF, 194 KB), které postoupí orgánu, jež příslušný cestovní doklad vydal, příp. obecnímu úřadu s rozšířenou působností dle trvalého bydliště držitele dokladu. K Oznámení se přikládá potvrzení místní policie a kopie ztraceného dokladu (jsou-li k dispozici).

Bližší informace k postupu v případě ztráty cestovního dokladu můžete nalézt na informačním letáku Ministerstva vnitra ČR Ztráta cestovního dokladu ČR (PDF, 968 KB).

přílohy

Oznámení o ztrátě cestovního dokladu 193 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2018

Ztráta cestovního dokladu ČR 967 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2018