česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sňatek

Uzavřeli jste sňatek v zahraničí a chcete jej zaregistrovat v ČR?

Vyřízení českého oddacího listu v případě manželství uzavřeného v zahraničí probíhá na Zvláštní matrice města Brna. Zastupitelský úřad ČR tak pouze přijímá (výhradně na základě předchozí registrace na e-mailu: lusaka@embassy.mzv.cz nebo tel. čísle: +260 211269878) vyplněné formuláře a podklady, které zasílá do ČR. Jedná se o časově náročný proces, který trvá přibližně půl roku.

Při žádosti o zápis manželství do Zvláštní matriky a vystavení českého oddacího listu se předkládají níže uvedené doklady:

  1. Žádost o zápis uzavření manželství; Žádost o zápis uzavření manželství (DOCX, 17 KB)
  2. Cizozemský oddací list opatřený příslušným ověřením a úředně ověřeným překladem do českého jazyka;
  3. Doklad o státním občanství ČR (platný cestovní pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku);
  4. Originál naturalizační listiny v případě, že jste nabyl/a státní občanství cizího státu.
  5. Rodné listy obou snoubenců (v případě cizince rodný list s potřebným vyšším ověřením a překladem do českého jazyka);
  6. Rozsudek soudu ČR o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci, pokud některý ze snoubenců uzavíral manželství jako rozvedený);
  7. Úmrtní list zemřelého manžela, pokud některý ze snoubenců uzavíral manželství jako ovdovělý;
  8. Doklad totožnosti žadatele, kterým může být platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR; pokud takový doklad nemá, pak platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jehož je občanem;
  9. Správní poplatek (viz sazebník poplatků), který se vybírá na místě v hotovosti v místní měně ZMW po přepočtu dle platného kurzu České národní banky České republiky.

V případě, že si chce žena nechat zapsat své nové příjmení do knihy manželství v mužském tvaru, předkládá potřebnou žádost. (Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (DOC, 24 KB))

Pokud žadatel prokazuje své státní občanství ČR jiným dokladem než občanským průkazem, je nutné vyplnit též formulář Prohlášení o státním občanství. (Prohlášení o státním občanství (DOC, 26 KB))

UPOZORŇUJEME, že v případě změny příjmení je platnost českého cestovního dokladu automaticky ukončena po třech měsících ode dne uzavření manželství.
 


Doplňující informace

Všechny doklady je třeba předložit v originále. Kopie není dostatečná. Veškeré doklady Vám budou ihned po přijetí žádosti vráceny.

Od přítomnosti obou manželů při podání žádosti lze upustit, pokud manžel, který podá žádost, předloží doklady druhého manžela a jím podepsané formuláře (včetně Zápisu manželství) - viz níže. Za podpis druhého manžela v Zápisu manželství ručí žadatel/ka.

Pozn.: Pokud dojde v souvislosti se sňatkem ke změně příjmení, doporučujeme požádat současně při zápisu manželství i o aktuální Osvědčení o státním občanství ČR (dále jen „OSOČ“). Z důvodu zneplatnění cestovního dokladu 3 měsíce po zápisu sňatku bude OSOČ (ne starší 1 roku) třeba pro následné podání žádosti o pas. Vyplnit je pak třeba formulář č. 3a) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR (PDF, 217 KB) a formulář č. 4a) Dotazník a prohlášení k žádosti o OSOC dospělý (PDF, 201 KB).

přílohy

Dotazník a prohlášení k žádosti o OSOC dospělý 200 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018

Prohlášení o státním občanství 26 KB DOC (Word dokument) 25.4.2018

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru 24 KB DOC (Word dokument) 25.4.2018

Žádost o zápis uzavření manželství 16 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 25.4.2018

Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o... 216 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018