česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státoobčanská agenda

Zde naleznete informace o státoobčanské agendě

Pro vyřízení státoobčanských záležiostí se musíte předem objednat e-mailem lusaka@embassy.mzv.cz nebo telefonicky na +260 211269878.

Informujeme, že od 1.1.2014 občané České republiky již automaticky neztratí své české občanství při nabytí cizího občanství, k němuž došlo na základě vlastní žádosti. Pokud tedy český státní občan po tomto datu nabyde cizí státní občanství, tato skutečnost již nebude mít žádný dopad na jeho české státní občanství, které mu zůstane zachováno - bude mít občanství dvojí.

Více informací k aktuální právní úpravě týkající se státního občanství České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Osvědčení o státním občanství ČR

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím našeho konzulátu. více ►

Doklad potvrzující státní občanství držitele

Zde naleznete seznam dokladů, které prokazují státní občanství České republiky a odkazy na postupy, kterými lze o vydání takových dokladů požádat. více ►

Ukončení trvalého pobytu v ČR

Zde naleznete informace o ukončení trvalého pobytu v ČR, pokud potřebujete zrušit svůj trvalý pobyt na území ČR v případě, že v ČR nežijete. více ►

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství

Zde naleznete některé informace k novému zákonu o státním občanství České republiky (účinného od 1.1.2014). více ►