česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukončení trvalého pobytu v ČR

Zde naleznete informace o ukončení trvalého pobytu v ČR, pokud potřebujete zrušit svůj trvalý pobyt na území ČR v případě, že v ČR nežijete.
 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá žádný vliv na české státní občanství ani na držení cestovního pasu České republiky.

Podle § 10 odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, může občan trvalý pobyt na území České republiky ukončit. Tuto skutečnost sdělí ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Zastupitelský úřad následně sdělení postoupí příslušnému úřadu dle místa trvalého pobytu v ČR. Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na příslušný úřad v ČR.

Osobní podání ohlášení o ukončení trvalého pobytu v ČR na ZÚ Lusaka je možné pouze na základě předchozí registrace e-mailem na: lusaka@embassy.mzv.cz nebo tel. čísle: +260 211269878.

 Sdělení může podat:

 • občan České republiky starší 15 let
 • zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR
 • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Sdělení lze podat:

 • osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadě - nutné předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • v listinné podobě  s úředně ověřeným podpisem občana
 • formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím datové schránky

Náležitosti k podání žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

 1. Vyplněné Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky (Sdělení o ukončení TP (PDF, 134 KB))
 2. Doklad totožnosti - platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz
 3. Správní poplatek ve výši 300 Kč, který se vybírá na místě v hotovosti v místní měně ZMW po přepočtu dle platného kurzu České národní banky České republiky

Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, tel.: 542 175 141-42, email: vlckova.michaela@brno.cz, lemonova.nikola@brno.cz, případně je naleznete na www.brno.cz – potřebuji si vyřídit – trvalý pobyt.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR. Trvalý pobyt bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto občanům u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Podrobné informace k vyřizování trvalého pobytu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

přílohy

Sdělení o ukončení TP 133 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018