česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Objednávací systém

Konzulární oddělení

Žádosti v konzulární oblasti lze podat kdykoli v otevírací době Velvyslanectví na základě předem sjednané schůzky. Doporučujeme si schůzku sjednat v dostatečném předstihu. K domluvě schůzky využijte e-mail visa_lusaka@mzv.cz. Konzulární oblast zahrnuje zejména matriční agendu (žádosti o zapsání narození, úmrtí, svatby, doklad o žití, prohlášení o otcovství, atd.), státoobčanskou agendu (vydání osvědčení o státním občanství), agendu cestovních dokladů a legalizační agendu. 

Vízové oddělení

Schengenská (krátkodobá) víza: Žádosti o dlouhodobá víza či povolení k dlouhodobému pobytu velvyslanectví přijímá každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00 výhradně dle předchozího objednání na e-mailu visa_lusaka@mzv.cz. Žadatelům se doporučuje sledovat webové stránky úřadu, případně jeho profil na sociální síti Facebook a vývěsku u vstupu do ambasády pro informace o možném uzavření vízového oddělení.

Dlouhodobá víza a pobyty: Žádosti o dlouhodobá víza či povolení k dlouhodobému pobytu velvyslanectví přijímá každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00 výhradně dle předchozího objednání na e-mailu visa_lusaka@mzv.cz. Do e-mailu je nutné uvést celé jméno žadatele a typ víza / pobytu, o který chce požádat. K e-mailu se přiloží kopie cestovního dokladu žadatele a kopie dokumentu prokazujícího účel pobytu (např. pracovní smlouva, doklad o přijetí ke studiu, lázeňský voucher, atd.).

 

E-mailem nelze doručit žádné oficiální písemnosti, ani podklady k žádosti o vízum. Veškeré náležitosti žádostí musí být doručeny v originále či ověřené kopii žadatelem při podání žádosti. Velvyslanectví neumožní ani dodatečné dodání chybějících dokladů e-mailem.