česky  english 

rozšířené vyhledávání

Objednávací systém

Zde naleznete informace o způsobu objednávání pro jednotlivé typy úkonů.

Velvyslanectví standardně na e-maily odpovídá do 72 hodin. E-mailem nelze doručit žádné oficiální písemnosti, ani podklady k žádosti o vízum. Veškeré náležitosti žádostí musí být doručeny v originále či ověřené kopii žadatelem při podání žádosti. Velvyslanectví neumožní ani dodatečné dodání chybějících dokladů e-mailem.

Konzulární oddělení

Žádosti v konzulární oblasti lze podat kdykoli v otevírací době Velvyslanectví (denně 7:45 až 16:15) na základě předem sjednané schůzky. Doporučujeme si schůzku sjednat v dostatečném předstihu. K domluvě schůzky využijte e-mail visa_lusaka@mzv.cz. Konzulární oblast zahrnuje zejména matriční agendu (žádosti o zapsání narození, úmrtí, svatby, doklad o žití, prohlášení o otcovství, atd.), státoobčanskou agendu (vydání osvědčení o státním občanství), agendu cestovních dokladů a legalizační agendu. Velvyslanectví ČR nabízí také službu vyhotovení překladů dokumentů z/do českého jazyka, vyhrazuje si ale právo tuto službu odmítnout v případě nedostatečné kapacity, přílišné obsáhlosti či komplikovanosti textu.   

Vízové oddělení

Schengenská (krátkodobá) víza: Objednávání není nutné. O krátkodobé vízum je možné požádat kterékoli úterý či čtvrtek (mimo státních svátků) mezi 9:00 a 11:00, žádosti jsou nabírány průběžně, pořadí určuje čas příchodu na velvyslanectví. Žadatelům se doporučuje sledovat webové stránky úřadu, případně jeho profil na sociální síti Facebook a vývěsku u vstupu do ambasády pro informace o možném uzavření vízového oddělení.

Dlouhodobá víza a pobyty: Žádosti o dlouhodobá víza či povolení k dlouhodobému pobytu velvyslanectví přijímá každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00 výhradně dle předchozího objednání na e-mailu visa_lusaka@mzv.cz. Do e-mailu je nutné uvést celé jméno žadatele a typ víza / pobytu, o který chce požádat. K e-mailu se přiloží kopie cestovního dokladu žadatele a kopie dokumentu prokazujícího účel pobytu (např. pracovní smlouva, doklad o přijetí ke studiu, lázeňský voucher, atd.).

Velvyslanectví na základě takto doručené žádosti určí datum a čas pro podání žádosti. K tomuto účelu slouží systém tzv. časových slotů: Pro každý jeden den jsou určeny 4 sloty po půl hodině. V úterky jsou první tři sloty určeny pro přijímání žádostí pro pobyt za účelem studia, čtvrtý slot pak slouží pro účel zaměstnání / podnikání. V čtvrtky jsou první tři sloty určeny pro přijímání žádostí pro pobyt za účelem studia, čtvrtý slot pak slouží pro účel ostatní. Žadateli o termín pro podání žádosti bude, který zaslal kompletní výše uvedené podklady e-mailem, bude přidělen první volný slot dle účelu pobytu.

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019. Hlavním cílem koncepce cílené ekonomické migrace je posílit příliv kvalifikované pracovní síly z vybraných zemí do České republiky. Pro Velvyslanectví České republiky v Lusace byla stanovena roční kvóta 60 žádostí o zaměstnanecké karty a 12 žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání. Obě uvedené kvóty jsou nepřekročitelné, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády. Obě kvóty budou rovnoměrně rozděleny do 12-ti měsíců. 

Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání

  • Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku: 12
  • Z toho Program klíčový a vědecký personál: 4

Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu

  • Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku: 90
  • Z toho Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Program klíčový a vědecký personál: 60
  • Z toho Program kvalifikovaný zaměstnanec: 0

V každém dvou měsíčním období tak Velvyslanectví ČR v Lusace smí přijmout 10 žádostí o zaměstnanecké karty (včetně žádostí v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál) a 1 žádost o dlouhodobá víza za účelem podnikání. V případě vyčerpání kvóty bude o této skutečnosti řad informovat na svých webových stránkách.